Studie Loslaten

Loslaten is een breder begrip dan vergeven. Vergeven gaat over schuld of vermeende schuld tussen mensen, die je dan los gaat laten. Loslaten kan ook gaan over alle situaties in je leven. Bijvoorbeeld loslaten dat je ouder wordt of dat je een bepaalde opleiding niet zal halen.

Dit is geen bekend begrip in de kerk, terwijl het wel een belangrijk begrip is. Dus goed om energie te besteden om het eigen te maken.

 Loslaten is belangrijk voor een christen. Je laat los omdat je vertrouwen in Christus hebt. Een nieuwe mens in Christus.

 Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.” Søren Kierkegaard

Loslaten is niet alleen in de Bijbel belangrijk, ook in de psychologie en bij new age stromingen wordt het als belangrijk gezien. Voor christen is loslaten vooral omdat het bij de HEER neerleggen. Het ouder worden hoort nu eenmaal bij het leven zoals het is. En als je een opleiding niet kan halen  vertrouw je er op dat je Vader in de hemel ondanks dat voor je zal zorgen.

Opwekking 582.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἀπολύω apolulooWerkwoordG575 SB580Ervan losmaken. Komt 89 keer voor in .. verzen.
2λύω lyōWerkwoordG3089 SB2742  Losmaken. Komt 46 keer voor in 40 verzen. Vertaling in de KJV: loose (27x), break (5x), unloose (3x), destroy (2x), dissolve (2x), put off (1x), melt (1x), break up (1x), break down (1x).
  Zelfstandig naamwoordSB2734Het loslaten. Komt eenmaal voor in 1 Korintiërs 7:27
3ἀφίημι aphiēmiWerkwoordG863Komt 174 keer voor in 133 verzen. Vertaling in de KJV: leave (52x), forgive (47x), suffer (14x), let (8x), forsake (6x), let alone (6x), miscellaneous (13x).
     

1. Apoluo ἀπολύω

Het Griekse, Strong  G630 komt van ἀπό in combinatie met λύω, Strong   G3089 dat je met losmaken zou kunnen vertalen. Het woord apoluo zou je met ‘ervan losmaken’ kunnen vertalen. SB nummer 580. Loslaten, laten gaan, wegsturen.

Het gaat in de Bijbel om:
– Jozef die Maria wil loslaten/van haar wil scheiden (Matteus 1)
– loslaten/echt scheiden in het algemeen (Matteüs 5 en 19)
– het loslaten of wegzenden van de schare (Matteüs 14 en 15)
– een vrouw loslaten, die Jezus lastig valt, hier in de betekenis van wegzenden (15)
– een heer die zijn slaaf loslaat, hem de vrijheid geeft (18)
– Herodus die Barabbas loslaat in plaats van Jezus, vrij laat (27).

De andere evangeliën noemen ook deze voorbeelden.

Extra in de evangeliën zijn:
Lukas 6:37 het laatste deel ervan. Dit wordt als volgt vertaalt: Laat los en u/gij/gij zult losgelaten worden ( HSV, SV en NBG). Vergeef, dan zal je vergeven worden (NBV). KJV ook forgive. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden (Willibrord). release, and ye shall be released (ASV), pardon, and you will be pardoned (NAS).

Lukas 13:12

Lukas 14:4

22:68

Handelingen 13:3

2. lyō λύω

Het is hetzelfde woord als bij 1 zonder het woord apo, ervan. Dit woord betekent losmaken, ontbinden. Zoals schoenen losmaken of  zegels van een geschrift. Maar ook in overdrachtelijke zin zoals iemand losmaken uit de gevangenis, van een huwelijk of van een zonde.

Matteüs 5:19   [is dit een ernstige waarschuwing?] Als je je los maakt van de geboden, dan zal je de minste zijn in het koninkrijk der hemelen.

Matteüs 16:19. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Mat 18:18. Idem maar nu in een andere context? Niet alleen uitspreken maar in al je denken, doen en laten handelen alsof het losgemaakt is.

21:2

Marcus 1:7, Lukas 3:16, Johannes 1:27 en Johannes de Doper die zegt niet waard te zijn om de sandalen van Jezus los te maken.

Marcus 7:35. [een genezing, de tong van de stomme wordt losgemaakt]

Marcus 11 (3x), Lukas 19 (3x). Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de ezel die moet worden losgemaakt om Jezus te vervoeren op palmpasen. Hier wordt wel acht keer in drie evangeliën dit woord gebruikt. Zou daar een betekenis achter zitten?

Lukas 13:15 en 16 verwijt Jezus de huichelaars dat ze op de sabbath wel hun ezels losmaken om te drinken. Waarom zou Jezus dan niet mogen losmaken wat al zo lang gebonden was?

Johannes 2:19 Breek deze tempel af.

Johannes 5:18

7:23

Joh 11:44 wordt Lazarus? Losgemaakt van zijn omhulsels toen hij was gestorven.

Handelingen 2:24 wordt verteld dat Jezus ons losmaakt van de angst voor de dood.

7:33 moet Paulus zijn schoenen losmaken.

13:43 wordt de dienst losgemaakt. Opgebroken? Ontbinden.

Efeze 2:14. De tussenmuur die scheiding maakt is losgemaakt.

2 Petrus 3:10, 11 en 12 worden de elementen losgemaakt, ontbonden.

1 Johannes 3:8. De werken van de duivels losgemaakt.

Openbaringen 1:5

En in Openbaringen 5:2 en 5 worden de zegels losgemaakt

en de vier engelen in 9:14 en 15 en in 20:3 en 7 wordt satan losgemaakt na 1000 jaar.

3. aphiēmi  ἀφίημι

From ἀπό (G575) and hiemi (to send, an intens. form of eimi, to go)  verzenden, wegzenden.

Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Laat onze schulden gaan zoals wij ook de schulden van anderen laten gaan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.