#54 Offeren en geven

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.