#23 Helen en Genezen

Als je ziek bent ga je naar de dokter. De huisarts kan je helpen en de huisarts kun je doorverwijzen naar allerlei ander hulpgevers. Ze hebben allerlei soorten middelen, die helpen voor herstel en genezing van je ziekte. Te denken valt aan grotere en kleine medische ingrepen, aan allerlei soorten medicijnen en aan soorten adviezen en gesprekken.

Er is ook nog een heel andere mogelijkheid en dat is een spirituele weg. Je kunt namelijk ook ‘bidden voor genezing’.

Bij ‘bidden voor genezing’ kun je een hele verzameling van mogelijkheden ondergaan of zelf doen. Op zich zijn die mogelijkheden in te delen in twee groepen. Namelijk die vanuit de inspiratie van de Geest van God en die vanuit het onderwijs, dat op de Bijbel is gebaseerd. Wat dikwijls nodig is, is een combinatie van de twee groepen.

Je kunt altijd voor iemand voor genezing bidden. Belangrijkste hulp is dan de inspiratie van de Geest van God. Meestal gaat dat via de volgende stappen.
1. De Geest van God attendeert je op een mens. Zorg dat je als mens alert ben op een ontmoeting.
2. De Geest geeft je bewogenheid voor die mens. Sta de liefde van God in je hart toe.
3. Let op wanneer je iets moet gaan zeggen of doen. Laat de timing over van wat je moet gaan doen aan de Geest over.

Vanaf dit punt kan het gebed voor genezing veel kanten op gaan. Ik geef hier twee voorbeelden.

Als het gaat om iemand voor wie gebed voor genezing vreemd is en dat geldt voor bijna iedereen in Nederland dan kan dat als volgt gaan.

Voorbeeld 1: In een winkel zegt de verkoopster: ‘ik werk maar halve dagen want ik brak mijn schouder’. ‘Ik ben wel bij de fysiotherapeut maar het schiet niet op’. Ik: ‘dat is ook vervelend’. En na verloop van het gesprek: ‘Nou, goede gezondheid voor u hoor’, ‘dat u snel weer helemaal beter wordt’.

De verkoopster heeft niet in de gaten dat ik in wezen voor haar bid. Ze zegt ‘we zullen zien anders moet ik er maar mee leren leven’. Ik: ‘nou ik vertrouw er op dat u beter gaat worden’. ‘O dank U’, zegt ze.

Het tweede voorbeeld gaat over iemand, die wel gelooft dat er genezing mogelijk is. En die persoon vind het ook fijn dat in de aanwezigheid van God voor hem wordt gebeden.

De aanloop met die drie punten hierboven zijn hetzelfde. Verder leidt de Geest ons in een langere periode van gebed. We nemen de tijd om samen in God aanwezigheid te komen en een tijdje te blijven. In die zin bidden we ook. We spreken onze genegenheid voor God uit. We danken voor zijn nabijheid. We bekijken samen waar we nog vergeving moeten vragen. We bekijken samen waar er nog verandering, bekering nodig is.

Tenslotte spreken we genezing uit over dat deel van het lichaam dat niet goed functioneert.

Wat er in de Bijbel staat helpt om gezond te blijven.

Naast het werk onder de directe werking van de Geest van God is er wat in de Bijbel staat over gezond worden en gezond blijven.

Voor dat gezond blijven is iets waar in de Bijbel ruime aandacht aan worden besteed. Dikwijls veronachtzaamd men dat. De mensen, die niet gelovig zijn omdat ze niet beter weten. Maar ook door de gelovige mensen in de kerk. Hoe komt dat? Ik kan er niet precies de vinger opleggen.

Dit zijn de belangrijkste aanwijzingen uit de Bijbel voor de grote drie velden van het leven.

Het geestelijke veld. Ga een relatie met de God van de Bijbel aan. En ga vooral geen relatie met andere goden dan de God van de Bijbel aan. Veel mensen in ons land doen het één nog het ander. Je mist daarmee het kwaad maar ook het goede.

Het emotionele veld. Zorg voor rust en ontspanning. Voor plezier en genieten. Wees eerlijk. wees transparant. Stel je kwetsbaar op. Leef je in in de ander. Help een ander. Wees vrijgevig. Veroordeel een ander niet. Wees niet bezorgd.

De aanwijzingen voor het emotionele veld hebben trouwens een geestelijke basis.

Het lichamelijke veld. Eet alleen geschikt voedsel: eet geen buitenissige dieren, geen varkensvlees en geen dierlijke vetten. Werk, in de tijden van de Bijbel betekende dat vooral bewegen. Zorg voor hygiëne.

De aanwijzingen voor het lichamelijke veld hebben trouwens een geestelijke basis en helpen ook in het emotionele veld.

Op deze site staat veel achtergrond over al deze velden en onderwerpen.

Allereerst zijn de adviezen van de Bijbel erop gericht om niet ziek te worden. Het allerbelangrijkste is dus: preventie.

En mocht je toch ziek worden, dan is terug naar de uitgangspunten dikwijls een verstandige aanpak. Maar om die weg terug te vinden heb je dikwijls hulp van een ander nodig. Zoek die op, je bent het waard.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.