#23 Helen en Genezen

Vanuit het christelijk geloof zijn er diverse wegen voor heling en genezing van ziekten.

Maar allereerst is op te merken dat het belangrijkste is: preventie.

Hoe doe je preventie, er voor zorgen dat je niet ziek wordt? Dat kan door te zorgen dat je gezond eet, drinkt en beweegt. Belangrijke zaken die goed zijn voor je lichaam. Zorg ook voor je ziel, je psyche. Bijvoorbeeld door te zorgen ,dat als je iets naars meemaakt, dat je dat ook verwerkt. En hou ook slechte invloeden buiten de deur. Haal geen banden met het rijk van de duisternis aan. Hou ook media of mensen, die je teveel angst inboezemen buiten de deur.

Een gezonde houding en gezond gedrag is ook belangrijk. De tien geboden uit de Bijbel zijn daarbij een mooie richtlijnen. En voor christenen: luister naar de Geest van God.

In de tijd van de corona crisis lijkt ook ‘geestelijke weerstand’ belangrijk te zijn. Daar wordt door de Duitse en Nederlandse overheid onderzoek naar te worden gedaan.

Denk ook aan het overdragen van die ‘preventie maatregelen’ aan volgende generaties. Voedt je kinderen op met respect voor Gods geboden, met elkaar in liefde en betrokkenheid omgaan.

Welke wegen zijn er voor heling en genezing?

Als je heling en genezing nodig hebt zijn de volgende wegen voor genezing mogelijk.

1. Gezonde leefstijl.
Als je meer gezond gaat leven, zul je dat merken aan de gezondheid van je lichaam. Hier zijn ongelooflijk veel voorbeelden van. Roken, te veel alcohol, drugs, onnodig medicijngebruik, teveel of te weinig eten. Te veel of te weinig beweging. Voedsel wat voor een mens niet goed is. Hygiëne.

Hier hoort ook bij zo weinig mogelijk ongezonde dingen door je ogen of oren naar binnen laten komen: roddel, laster, slechte films en slecht nieuws uit de krant, want dit belast je denken. Maar laat juist de mooie dingen je ogen en oren passeren. En denk positief. Leef in dankbaarheid. En bedenk hoe je andere mensen tot hulp kan zijn.

Weet ook dat je de leiding hebt over je eigen leven. Je bent iemand, je hebt een zekere autoriteit. Bepaalde dingen wil je niet. Sta stevig op je voeten.

Hier is de weg voor genezing: stel je op de hoogte en ga het goed doen.

2. Innerlijke genezing
Als je door een nare gebeurtenis een trauma hebt opgelopen, loopt je ziel schade op. Het kan ook je lichaam ziek maken. Verwaarlozing, vooral in je jeugd, kan ook traumatisch zijn geweest. Of langdurige nare situaties: pesterijen, armoede, onderdrukking, slavernij.

Voor iemand, die niet gelooft in God zijn gesprekken mogelijk. Nog beter is om mensen te zoeken, die je liefhebben.

Voor mensen, die in God geloven. Zoek iemand met die je helpt om naar God te gaan. Zijn stem te horen. Zijn liefde te ervaren.

3. Bevrijding van occulte banden
Door je te onderwerpen aan wezens of spelletjes van het rijk van de duisternis kun je nare banden oplopen. Je innerlijk wordt besmet en dat heeft dikwijls ook gevolgen voor je uiterlijk.

Voor iemand, die niet gelooft is er denk ik geen oplossing.

Voor iemand, die gelooft in God. Zoek iemand, die je helpt om alle banden met de duisternis te verbreken.

4. Afkeren van je zondige gedrag.
Je hebt velerlei zonden en iedere groep zonden heeft weer zijn eigen nadelen. Van sommige zonden maak je anderen ziek, denk aan stelen en geweld. Van anderen zonden maak je jezelf ziek, denk aan overspel etc. En bij weer andere zonden maak je jezelf en anderen ziek: denk aan jaloezie, afgunst, roddelen en leugens, haat en bitterheid.

Zoek iemand, die je helpt om de zonden af te leggen een nieuw pad op te gaan. Vraag vergeving en ontvang vergeving.

Voor iemand, die gelooft is het ook fijn om de vergeving van God te ontvangen.

5. Onvoorwaardelijke genezing
Als je de nood ineens hoog wordt en je weet niet hoe je weer gezond kunt worden, dan is er weg van onvoorwaardelijke genezing. Jezus deed al deze vormen van genezing voor en ook deze vorm van genezing.

Zoek iemand, die dat in huis heeft. Dat zijn nog niet veel mensen en de resultaten zijn misschien beperkt. Maar deze groep helpers is groeiende.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.