De Doorbraak

Zo ongeveer aan het begin van onze jaartelling werd Jezus geboren. Hij zou gaan zorgen voor een doorbraak. Een soort van geboren worden van een Nieuwe Tijd.

Zijn onderwijs was bijzonder, maar nog meer zijn talloze genezingen. Hij was op en top een man van het volk Israël. Maar bijzonder was ook dat hij mensen van buiten zijn eigen volk erbij betrok.

Deze Jezus wekte door zijn manier van leven de woede op van de leiders van zijn eigen volk. Uiteindelijk lukte het die leiders dat hij gevangen genomen werd door de Romeinse heersers. Hij werd zelfs ter dood veroordeeld. Tot de kruisdood.

Maar toen Jezus drie dagen en nachten in het graf had gelegen was hij ineens uit zijn graf verdwenen. Zijn volgelingen hadden ontmoetingen met hem. Hij was opgestaan uit de dood!

Dit gebeurde in de tijd van het Joodse Paasfeest. Weken lang erna ging die opgestane Jezus verder met zijn onderwijs aan zijn leerlingen tot hij waar zijn discipelen bij waren opsteeg naar de hemel en door een wolk uit het zicht verdween.

Jezus had nog wel gezegd: Blijf bij elkaar ik stuur de Geest van God. Die zal jullie gaan helpen. En na tien dagen nog wel op het Joodse Pinksterfeest was er ineens een rare stevige wind en vuurvlammen op de hoofden van zijn leerlingen.

Ze raakten gedreven en gemotiveerd en vertelden van Jezus en wat er gebeurde raakte duizenden mensen. Ze wilden er ook bij horen. Dat kan door een Joods ritueel bad te nemen, je te laten dopen. Ze deden niet alleen een doop in water, maar kregen ook een doop in de Geest van God.

Ze vormden samen een sprankelende groep mensen. En ze hadden een grote aantrekkingskracht op buitenstaanders om er ook bij te gaan horen.

Was tot dan toe voor de Joden belangrijk dat ze alle regels van de traditie naleefden nu ging het vooral om toewijding aan God. Dat was de poort waardoor je erbij hoorde en ook zelf een ander mens werd.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.