#45 De Feesten

Feest vieren hoort bij uitstek bij God en zijn volk. Er zijn goede redenen om feest te vieren. We horen bij de bron van leven. We hebben ook eindeloos leven. Ook overvloed.

Feest vieren hoort bij het christelijk geloof. Het eerste wonder van Jezus was voor de feestvreugde bij het bruiloftsfeest. Toen de wijn dreigde op te raken veranderde Jezus water in wijn.

In de Bijbel lezen we van allerlei feesten, die werden gevierd. Over die feesten op zich lees je geen kritisch woord. Wel trouwens als die feesten uit de hand gaan lopen. Dan wel kritische woorden.

Maar God stelde ook eigen feesten in. Die waren voor de mensen en God samen. Allemaal belichten ze een kant van de relatie van God en de mensen. De mensen krijgen iets en ze doen iets.

Een heel bekende is de wekelijkse rustdag. In Nederland is dat zelfs een heel vrij weekend geworden begin zeventiger jaren van de vorige eeuw. Bijzonder die enorme welvaart en voorspoed. Dank aan God.

Een voor ons vrijwel onbekende is het feest van de nieuwe maan. Dat had de bedoeling om de mensen er aan te herinneren dat je iedere maand een nieuwe start kan maken. Bij ons komt dat nog een beetje terug als goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar.

En dan is er nog een serie van zeven feesten door God ingesteld. Het zijn heel verschillende feesten. De eerste drie feesten zijn om bijzondere momenten uit de geschiedenis te gedenken. Zoals wij 4 en 5 mei vieren om de bevrijding van ons land te gedenken.

Er zijn ook feesten om vooruit te kijken, om hoop te houden of te krijgen voor de toekomst. Als voorbereiding op die toekomst en ook om er nu al van te genieten.

Er gebeurt van alles bij die feesten. Mensen komen samen. Men leest bepaalde geschiedenissen en andere teksten uit de Bijbel. Er is onderwijs voor de kinderen. Er zijn speciale maaltijden, eten en drinken. Men leert weggeven en ontvangen. Er zijn ook vasten. Soms laat men de bazuin klinken als een soort alarmsignaal. Men gaat slapen in tenten. En tenslotte is er een feest met zingen en dansen.

De feesten zijn een soort leerboek voor het leven. God heeft geen saaie boeken voor ons bedacht, zoals wij die moeten lezen om iets te leren. Als je de feesten viert en je weet van de achtergronden, dan ken je de belangrijkste elementen voor een goed leven. Is dat niet geniaal?

Oh ja, er is nog een prachtige “feature” verbonden aan de feesten. Ik denk dat ze in de hemel, deze feesten ook vieren. Daarom heeft het invloed als jij ook meedoet. Al doe je dat nog maar met schroom en al is het voor je gevoel onbeholpen.

De zeven feesten van God zijn gepland in de kalender van de Bijbel. Dat is een andere kalender, dan wij hanteren. Als je wilt weten wanneer deze feesten vallen, kun je in Google bijvoorbeeld intikken “wanneer valt Pesach” en dan krijgt je direct antwoord. In Israël zijn ze de kalender van de Bijbel weer gaan hanteren. Zo kun je daar op de juiste dag het feest vieren. Het is zeer aan te bevelen om dat eens te doen. En, oh ja, let op bij de kalender een nieuwe dag begint als de zon ondergaat.

Hieronder een kort overzicht van de feesten. Er zijn een drietal feesten in het voorjaar en een viertal feesten in het najaar.

Hier eerst de voorjaarsfeesten.

1. Pesach, wat wij Pasen noemen, gaat om de bevrijding uit de slavernij. Het bestaat vooral uit een maaltijd waarbij o.a. lamsvlees wordt gegeten. Door de komst van Jezus tweeduizend jaar geleden heeft dit feest extra diepte gekregen. Jezus stierf in de namiddag voor het Pesachfeest. Hij was het lam dat werd geslacht.

Door Jezus kunnen we nu vrij worden. Jij hebt misschien ook nodig om vrij te worden.

2. Het Matse feest. In plaats van normaal brood eet men tien dagen lang alleen Matses als brood. Men start ermee op Pesach en houdt dat acht dagen vol. In Matses zit geen gist. Het is om je er op te attenderen zonder gist je leven te leiden.

Zonder gist te leven is mooi, maar nog een heel proces om dat voor elkaar te krijgen. Deze site wil je daarbij helpen. Je kunt natuurlijk wel alvast een keer met Pasen en de dagen erna matses eten. Ze zijn gewoon in de supermarkt verkrijgbaar.

3. Het eerstelingenfeest. Het feest dat na 49 dagen wordt afgesloten met het Pinksterfeest. Het eerstelingen feest begint op de eerste dag na Pesach, zeg maar op eerste Paasdag. De joden gingen vanaf deze dag iedere dag een hoeveelheid graan offeren. De hoeveelheid was, wat je in een dag opat. Bij het offeren bewoog men het offer omhoog. Dat verwijst naar Jezus. Jezus ging op deze eerste dag, bij de opstanding ook omhoog.

Toen de mensen van wat ze van God kregen iets aan God teruggaven, ging God hen nog meer geven. Uiteindelijk op die bijzondere Pinksterdag schonk God ons de Heilige Geest.

De Heilige Geest kan iedereen ontvangen. Heb je hulp nodig, zoek hulp, dat kan o.a. bij Healing Rooms.

En dan zijn er vier feesten in het najaar.

4. Het feest van Rosh Hashana, wat betekent ‘eerste van het jaar’. Dit is in Israël de nieuwjaarsdag. Een nieuw jaar, maar eens zal op die dag een geheel nieuwe periode worden ingeluid. In Nederland viert slechts een klein groepje dit feest.

5. Het feest van Yom Kippur, wat betekent ‘dag verzoenen’. De naam is bekend geworden door de oorlog, die de Arabische volken op die dag tegen Israël begonnen. Dit is een dag voor schuld belijden en vasten en verzoening met God. Wordt ook in Nederland niet gevierd. Er komt een grote verzoening in de toekomst.

6. Het Sukkoth feest, wat ’tenten’ betekent. Men leeft een week lang in tenten zoals Nederlanders zomers op de camping. Zo zullen we eens, gezellig, gemoedelijk en gemakkelijk, leven met elkaar en met God.

7. Het feest Shemini Atzeret, ‘achtste samenkomst’, dat ook wel Simchat Torah, ‘vreugde wet’ wordt genoemd. Het is de dag na Sukkoth. Een feest om blij te zijn. Het kwaad en de ellende op aarde zullen op die dag het onderspit delven. Nu is er alleen leven met onze goede God en met iedereen, die Hem liefheeft.

Samenvatting

Hier het overzicht van de zeven feesten. De data van de Joodse kalender zijn genoemd. De Joodse kalender is een maandkalender waar regelmatig een extra maand wordt toegevoegd. De data vallen daardoor ieder jaar op een andere dag van de westerse kalender.

Er zijn ook wat discussies over details over precieze start en einde, over namen en betekenis. In onderstaand overzicht is een keuze gemaakt

WanneerNaamBetekenis
15 NisanPesach
Pasen
Verlossing en bevrijding uit narigheid is mogelijk
8 dagen m.i.v.
15 Nisan
Matsot
Ongezuurde broden
Zonden en alles wat tot zonde verleidt wegdoen.
50 dagen start op Sabbat
na 15 Nisan
Eerstelingen
en Pinksteren
Leren geven en ontvangen.
1 TishriYom Teruah
Dag van de bazuinen
Rosh Hashana
Nieuwjaarsfeest
Eens zullen de bazuinen klinken en dan worden Jezus en zijn volgelingen verenigd.
10 TishriYom Kippur
Dag van verzoening.
Schuld betaald door het bloed van Jezus. Onrecht vereffent
15e tot 21e TishriSukkoth
Tenten
Leven met God.
(denk aan een camping in de zomer)
22e TisrhiShemini Atzeret
Achtste dag
Leven als op de Nieuwe Hemel
en Nieuwe Aarde

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.