Studie Seksualiteit

<deze studie is nog niet gereed>>

Deze studie is de studie seksualiteit genoemd. In het Hebreeuws is daar echter geen apart woord voor.

Er komen allerlei onderwerpen rond seksualiteit aan de orde zowel de gemeenschap op zich, de menstruatie, de zwangerschap als het niet omgaan met seksualiteit zoals het is bedoeld.

Wat is de mening van de Bijbel over seksualiteit? Wat is goed om te doen en wat niet. Zijn er nog aanwijzingen rond menstruatie en zwangerschap. En wat te doen als men kinderloos blijft.

Seks, gemeenschap

In het begin van het boek Genesis wordt al het hele rijtje beschreven: gemeenschap hebben, zwanger worden en baren en het resultaat: ik heb het leven aan een mens geschonken.

Genesis 4:1. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’

In het Hebreeuwse deel van de Bijbel zijn geen specifieke woorden voor seksuele gemeenschap maar worden algemene woorden gebruikt zoals kennen, liggen en het bed. Er wordt dus in bedekte termen over geschreven.

Hebreeuws
woord
Soort woordStrongOpmerkingen:
1יָדַע
yāḏaʿ
WerkwoordH3045Kennen
Komt 947 keer voor in 873 verzen
KJV: know (645x), known (105x), knowledge (19x), perceive (18x), shew (17x), tell (8x), wist (7x), understand (7x), certainly (7x), acknowledge (6x), acquaintance (6x), consider (6x), declare (6x), teach (5x), miscellaneous (85x).
2שָׁכַב
shakab
WerkwoordH7901Liggen.
Komt 213 keer voor in 194 verzen.
KJV: lie (106x), sleep (48x), lie down (43x), rest (3x), lien (2x), miscellaneous (10x).
שְׁכָבָה shĕkabahZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H7902Het liggen.
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: copulation (3x), lie (2x), carnally (2x), from him (1x), not translated (1x).
3מִשְׁכָּב
mishkab
Zelfstandig naamwoord mannelijkH4904Bed
Komt 46 keer voor in 44 verzen.
KJV: bed (34x), bedchamber (with H2315) (4x), couch (1x), miscellaneous (7x).

De wortel van het zelfstandig naamwoord misjkab bed, zie regel 3, is sjakab liggen, zie regel 2. Het bed is dus een lig-ding in het Hebreeuws.

Kennen (yada)

Wat de NBV en de HSV vertaalt met het woord gemeenschap, zie Genesis 4:1 heeft de Statenvertaling vertaalt met een variant van het werkwoord kennen namelijk ‘bekennen’. Er staat dan: Adam bekende Heva.

Hier dezelfde tekst nogmaals maar nu in de Statenvertaling.
Genesis 4:1. En Adam bekende Heva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de Heere verkregen! [SV]

Een paar verzen verder nogmaals zo’n soort tekst.
Genesis 4:17. En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. [SV]

Opmerking: in deze tekst vertaalt de SV met ‘werd bevrucht’ in plaats van ‘werd zwanger’ terwijl hetzelfde woord wordt gebruikt. Niet zo consequent.

En hier nogmaals in het boek Genesis dezelfde uitdrukking.
Genesis 4:25. En Adam bekende weer zijn vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen. [SV]

Ik heb nog niet uitgezocht hoe dikwijls kennen met de betekenis van bekennen zoals dat Statenvertaling dat vertaalt, voorkomt.

Liggen (shakab)

Het woord shakab, dat liggen betekent, kan over slapen gaan, zoals in Genesis 19:4, maar het kan over seksuele gemeenschap gaan.

Zoals hier de dochters van Lot seksuele gemeenschap hebben met hun vader. Geciteerd uit de tekst van de Statenvertaling.
Genesis 19:32-35. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven die nacht hun vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar neerliggen, noch in haar opstaan. En het geschiedde de volgende dag, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisterennacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken, en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar neerliggen, noch in haar opstaan.

Opmerking: Zowel de NBV als de HSV vertalen het Hebreeuwse woord dat liggen betekent met slapen.

Dit is de eerste tekst in het boek Exodus, die over liggen gaat.
Exodus 22:16-17. Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem tot vrouw zij. Indien haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, zo zal hij geld geven naar de bruidsschat der maagden. [SV]

Opmerking: verlokken of verleiden Strong H6601 lijkt seksueel getint, maar is een woord met een brede betekenis, het kan op allerlei dingen in het leven betrekking hebben.

<<dit nog aanvullen met meer teksten uit de Bijbel>>

Bed (mishkab)

Hebreeuws
woord
Soort woordStrongOpmerkingen:
1מִשְׁכָּב
mishkab
Zelfstandig
naamwoord mannelijk
H4904Bed
Komt 46 keer voor in 44 verzen.
KJV: bed (34x), bedchamber (with H2315) (4x), couch (1x), miscellaneous (7x).
2יָצוּעַ
yāṣûaʿ
Zelfstandig
naamwoord mannelijk
H3326Legerstee, slaapkamer
Komt 11 keer voor in 8 verzen.
KJV: chamber (6x), bed (4x), couch (1x).

Het woord mishkab komt van het werkwoord dat liggen betekent. Het woord komt 15 keer voor in de torah, waarvan eenmaal in het boek Genesis. Hier de tekst.

Genesis 49:4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders bed beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! [SV]

Genesis 49:4. Onstuimig ben jij als het water – nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen! [NBV]

Leviticus 15.

In twee teksten komt zowel liggen als bed voor in de betekenis van geslachtsgemeenschap.
Leviticus 18:22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

Leviticus 18:22. Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [NBV]

Leviticus 20:13 .

Numeri 31:17-18. Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven. [ in vers 31 wordt ook de meisjes genoemd die niet met een man hadden geslapen]

Numeri 31:17. Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging van de man een man bekend heeft.

In deze bizarre geschiedenis gaat het ook over meisjes, die nog niet naar bed zijn geweest met een man. De NBV hanteert het woord ‘slapen’, de SV ‘bijligging’. Het woord bed komt inderdaad van het Hebreeuwse werkwoord voor liggen. De HSV vertaalt met gemeenschap met een man.
Richteren 21:11-12. Let wel, alle mannen, maar van de vrouwen alleen degenen die met een man hebben geslapen.’ In Jabes bleken vierhonderd jonge meisjes nog nooit met een man te hebben geslapen. Zij werden overgebracht naar de verzamelplaats in Silo in Kanaän.

In Spreuken 7:17 duidt het bed op het overspel wat gaat plaatsvinden.

In Jesaja 57 gaat het om occulte zaken en daar spelen seksuele gemeenschap en bedden een rol bij.

In Ezechiël 23:17 vertaalt de NBV met liefdesbed. Zie ook de beschrijving van dit hoofdstuk hieronder.

Er is nog een ander woord voor bed, dat is מִטָּה (miṭṭâ) Strong H4296. Geen van de 29 keer dat dit woord voorkomt heeft het een verwijzing naar het onderwerp van deze studie.

Onbedekt maken van de naaktheid

Hieronder enkele Hebreeuwse woorden, die worden gehanteerd om ontkleden, naaktheid en dergelijke aan te geven

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עֶרְוָה ʿervâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6172Naaktheid
Komt 54 keer voor in 40 verzen.
KJV: nakedness (50x), nakedness (with H1320) (1x), shame (1x), unclean (1x), uncleanness (1x).
2 עָרָה ʿārâWerkwoordH6168Ontkleden
Komt 15 keer voor in 14 verzen.
KJV: uncover (3x), discover (3x), emptied (2x), rase (2x), leave destitute (1x), make naked (1x), poured out (1x), poured (1x), spreading (1x).
3גָּלָה gālâWerkwoordH1540Onthullen, ontkleden, kwetsbaar opstellen
Komt 186 keer voor in 167 verzen
KJV: uncover (34x), discover (29x), captive (28x), carry away (22x), reveal (16x), open (12x), captivity (11x), shew (9x), remove (6x), appear (3x), miscellaneous (18x).x).

De betekenis van de Hebreeuwse woorden is breder dan de Nederlandse woorden. Naaktheid in het Hebreeuws lijkt me ook seks te kunnen inhouden. Naaktheid kan ook beteken kwetsbaar zijn of je kwetsbaar opstellen, zo wordt het ook voor God gebruikt in

En wat te denken van deze tekst.
Er staat in het Hebreeuws letterlijk:
Leviticus 18:14. De naaktheid van de broer van je vader zal je niet onthullen door zijn vrouw niet te benaderen zij is je tante .

De NBV21 vertaalt deze tekst als volgt:
Leviticus 18:14. Tast de eer van je vaders broer niet aan; je mag zijn vrouw niet te na komen, ze is je tante.
En de HSV vertaalt deze tekst als volgt:
Leviticus 18:14. U mag de schaamte van de broer van uw vader niet ontbloten. U mag niet tot zijn vrouw naderen, zij is uw tante.

De HSV vertaalt hier met schaamte omdat het om de eer gaat en niet over de persoonlijke naaktheid van de broer van de vader.

Eerder teksten laten dit zien. In de verzen 9 tot en met 13 vertaalt de HSV steeds met ‘schaamdelen’, een beetje apart woord. In het Hebreeuws staat gewoon naaktheid.

Ik denk dat de HSV heeft geprobeerd om de naaktheid nader aan te duiden, want was is naakt? Een blote arm of een bloot been is dat ook naakt? Vandaar dat woord schaamdelen wellicht.

<<Dit hoofdstuk moet nog verder worden uitgewerkt>>

De liefde beleven.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1דּוֹד
dôḏ
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H1730Oom, geliefd
Komt 61 keer voor in 53 verzen
KJV: beloved (34x), uncle (16x), love(s) (8x), father’s brother (2x), wellbeloved (1x).

Het Hebreeuwse woord heeft twee op het oog heel verschillende betekenissen. Die van ‘oom’ en die van ‘geliefd’. Het woord komt van een betekenis dat ’to boil’ oftewel ‘koken’ betekent.

Spreuken 7:18. Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnespel tot in de morgen.

Het woord komt 39 keer voor in het boek Hooglied. Hier de teksten uit de eerste twee hoofdstukken van dit boek.

Hooglied 1:2. Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen! Jouw liefde is zoeter dan wijn,
Hooglied 1:4. Neem mij met je mee. Laten we rennen! Mijn koning brengt mij in zijn kamers. Laten we juichen en zingen om jou! Laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan wijn. Natuurlijk houden de meisjes van jou!
Hooglied 1:13-14. Mijn lief is mij een bundel mirre, hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mij een hennatros in de wijngaarden van Engedi.
Hooglied 1:16. Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed,

Hooglied 2:3-5. Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten, met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde.

Hooglied 2:7-9. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk! Hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen.

Ezechiël 16:6-8. Toen kwam Ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” 7Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog naakt. 8Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, Ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. 9Ik waste je met water, Ik spoelde het bloed van je af, Ik wreef je in met olie. 10Ik kleedde je in bonte kleuren, Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. 11Ik tooide je met sieraden, Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, 12Ik deed een ringetje door je neus, Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. 13Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin. 14Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van Mij – spreekt God, de HEER.

Ezechiël 23:17. De Babyloniërs kwamen met haar de liefde bedrijven, en maakten haar onrein door haar als hoer te gebruiken. Zo werd ze onrein, en ze kreeg een afkeer van hen.

Menstruatie

Het Hebreeuws heeft geen woord voor de menstruatie, maar het bestaan ervan wordt wel indirect genoemd, namelijk in verband met de hygiëne. Het Hebreeuwse woord dat dan wordt gebruik is niddah Strong H5079. Zie de studie Rein en Onrein. Ik heb bij die studie verder gaan aanwijzingen gevonden dan het rein en onrein aspect.

Leviticus 18:19. Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij vanwege haar menstruatie onrein is.
Opmerking: in het Hebreeuws staat het indirect: als een vrouw onrein is moet je haar niet benaderen om haar naaktheid onbedekt te maken.

Leviticus 20:18. Wanneer iemand het bed deelt met een vrouw die ongesteld is en gemeenschap met haar heeft – wanneer hij dus de bron van haar bloeding ontbloot of zij voor hem de bron van haar bloeding ontbloot – zullen beiden uitgestoten worden.

Hier een antwoord van Alie Hoek-van Kooten op Refoweb op de vraag: Kan ik ook seks met mijn man hebben als ik ongesteld ben?

Medisch gezien is daar niets op tegen al zullen verreweg de meeste mensen er een natuurlijke afkeer van hebben. Ook is er wel iets meer kans op een infectie. Het bloedverlies komt uit openliggende bloedvaatjes in de baarmoeder en de kans op een infectie is nooit helemaal uit te sluiten.

Zwanger worden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1הָרָה hārâWerkwoordH2029Zwanger worden.
Komt 43 keer voor in 42 verzen.
KJV: conceive (38x), woman with child (2x), with child (2x), again (1x), bare (1x), progenitors (1x).
2הֵרָיוֹן
hērāyôn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H2032Zwangerschap
Komt drie keer voor in drie verzen.
KJV: conception (3x)
3בֶּטֶן beṭenZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H990Buik
Komt 72 keer voor in 72 verzen
KJV: belly (30x), womb (31x), body (8x), within (2x), born (1x).
4רַחַם
raḥam
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H7356Komt 45 keer voor in 44 verzen.
KJV: mercy (30x), compassion (4x), womb (4x), bowels (2x), pity (2x), damsel (1x), tender love (1x).

Hare, zwanger worden

<<nog uitwerken>>

Herayon, zwangerschap
Dit woord komt in drie verzen voor in de Bijbel, hier staan ze.

Genesis 3:16

Ruth 4:13.

Hosea 9:11.

Buik Beten, buik

Opvallend dat het woord met de letter beth begint net als de Bijbel met de letter beth begint. Een huis, bescherming voor iedereen. De buik van de vrouw is er ook ter bescherming van het nog niet geboren kind.

Raham
Vier keer van de keren dat dit woord voorkomt vertaalt de KJV dit met ‘womb’, dat is ‘buik’.

Hier bij de zegeningen van aartsvader Jacob over Jozef.:
Gen 49:22-25. Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jakob, door de nabijheid van de herder, de rots van Israël, door de God van je vader, de Ontzagwekkende. Hij moge je helpen, Hij moge je zegenen met zegeningen van de hemel daarboven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot.
Opmerking: de HSV vertaalt met baarmoeder.

Spreuken 30:15-16. Drie dingen worden nooit verzadigd,
vier dingen zeggen nooit ‘Het is genoeg’: het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een uitgedroogd stuk land, en het vuur,
dat ook nooit zegt ‘Het is genoeg.’
Opmerking: het verlangen naar een kind kon vroeger zeker nog groter zijn dan tegenwoordig.
Opmerking: de HSV en SV vertalen hier ook met baarmoeder.

Jesaja 46:3. Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. [HSV]
Opmerking: in deze tekst staat zowel beten, dat met moederschoot is vertaald als raham dat met baarmoeder is vertaald.

Ezechiël 20:25-26. Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en bepalingen waardoor zij niet leven zouden. Ik verontreinigde hen door hun eigen geschenken, doordat zij alles wat de baarmoeder opent door het vuur lieten gaan, opdat Ik hen verwoesten zou, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben. [HSV]

Opmerking 1: dit is zo’n tekst met een heel ernstige waarschuwing. God gaf volgens de tekst het volk Israël inzichten, die de dood voor hen waren. De oorzaak was dat ze de sabbatten ontheiligden en de goden van hun voorvaderen volgden.

Opmerking 2: de NBV gaat zijn vertaling de zaak uitleggen, alles wat de baarmoeder opent wordt bij de NBV hun eerstgeboren kinderen. “Ik gaf hun zelfs slechte bepalingen, en regels die leidden tot de dood. Met hun eigen offergaven maakte Ik hen onrein, hun eerstgeboren kinderen liet Ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat Ik de HEER ben”.

Seksualiteit zoals het niet is bedoeld

Er komen in de Bijbel allerlei vormen van seksualiteit voor, zoals het niet is bedoeld. Misbruik, ontucht en hoererij.

Misbruik

<<moet nog worden ingevuld>>

Ontucht

In het Hebreeuws heb ik geen woord gevonden dat je met ontucht kunt vertalen. In het Hebreeuws is er een woord dat zoiets betekent alls doorbreken. Dat kan in positieve zin zijn of in negatieve zin.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1חָלַל ḥālalWerkwoordH2490Doorbreken.
Komt 143 keer voor in 132 verzen.
KJV: begin (52x), profane (36x), pollute (23x), defile (9x), break (4x), wounded (3x), eat (2x), slay (2x), first (1x), gather grapes (1x), inheritance (1x), began men (1x), piped (1x), players (1x), prostitute (1x), sorrow (1x), stain (1x), eat as common things (1x).

Het werkwoord chalal Komt van het werkwoord חָלָה, chala Strong H2470 dat zwak worden betekent.

In het boek Genesis komt dit woord vooral voor in de positieve zin. Hier de eerste twee keer dat het woord in dit boek voorkomt.
Genesis 4:26. Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

Genesis 6:1. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters.

Leviticus 19:29. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.

De hoererij van koningin Izebel was bekend.

2 Koningen 9:22. Toen Joram Jehu zag, vroeg hij: ‘Is alles in orde, Jehu?’ Jehu antwoordde: ‘Hoe kan alles in orde zijn zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van uw moeder Izebel voortduren?’ [combinatie losbandigheid en toverij]

Prostitutie door vrouwen

Als het gaat om hoererij of prostitutie dan heeft het Hebreeuws daar een woord voor dat dit ook één op één betekent. Het is een onderwerp waar veel over wordt geschreven. Het gaat er wel 126 keer in de Bijbel over.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1זָנָה
zanah
WerkwoordH2181Prostitueren, hoereren. Komt 94 keer voor in 82 verzen.
KJV: …harlot (36x), go a whoring (19x), …whoredom (15x), whore (11x), commit fornication (3x), whorish (3x), harlot (with H802) (2x), commit (1x), continually (1x), great (1x), whore’s (with H802) (1x).
2זְנוּנִים zanuwn  Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H2183Hoererij, prostitutie.
Komt 12 keer voor in 10 verzen.
KJV: whoredoms (12x).
3תַּזְנוּת taznuwth  Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8457Hoererij, prostitutie.
Komt 20 keer voor in 19 verzen.
KJV: whoredom (18x), fornication (2x).
4קְדֵשָׁה qᵊḏēšâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6948Prostitué, hoer.
Komt 5 keer voor in 4 verzen.
KJV: harlot (4x), whore (1x)
5אֶתְנַן ‘eṯnanZelfstandig naamwoord
mannelijk
H868Het loon dat een hoer kreeg
Komt 11 keer voor in 8 verzen
KJV: hire (8x), reward (3x)


Van het קְדֵשָׁה qᵊḏēšâ hoer een woord dat is afgeleid van qodesh dat heilig betekent. Hoe kun je het zien schijnheilige? Onder het mom van iets goeds doen iets slechts doen?

Hoerenloon etnan
In het Hebreeuws is er een apart woord voor de beloning die een hoer kreeg namelijk etnan Strong H868.

Deuteronomium 23:18. U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE , uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE , uw God. [HSV]
Opmerking: de NBV vertaalt hoerenloon met ‘schandegeld’

Jesaja 23:17-18. En na zeventig jaar zal de HEER zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen, en voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal ter wereld. Het hoerenloon en de winst die ze maakt, zullen aan de HEER worden gewijd en niet worden bewaard of opgehoopt. Ze zullen ten goede komen aan hen die wonen bij de HEER, zodat zij ruimschoots te eten hebben en zich rijk kunnen kleden.
Opmerking: ik begrijp de bedoeling van deze tekst niet.

Ezechiël 16:31. Je bouwde op elk kruispunt een verhoging, je installeerde je op elk plein, maar anders dan een hoer nam je geen beloning aan.
Ezechiël 16:34. Je gedroeg je heel anders dan andere vrouwen: je was een hoer, maar niemand hoefde achter je aan te gaan, jij werd niet betaald, maar je betaalde zelf! Het was de omgekeerde wereld.
Ezechiël 16:41. Ze zullen je huizen in de as leggen en je straffen, terwijl er vele andere vrouwen toekijken. Zo zal Ik een einde maken aan je ontrouw. Je zult je minnaars niet langer betalen.

Hosea 9:1. Wees maar niet zo vrolijk, Israël, houd ermee op zo te jubelen als de andere volken: in overspel heb je je God verlaten; je was altijd uit op hoerenloon, overal waar graan werd gedorst.

Micha 1:7. Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld, al dat hoerenloon gaat in vlammen op. Al die beelden zal Ik vernietigen, want met hoerenloon zijn ze betaald en als hoerenloon zullen ze weer dienen.

In deze tekst is een variant H866 voor dit woord.
Hosea 2:11. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt: Die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar Ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten.
Opmerking: de NBV21 maakt er geschenken van.

Het werkwoord hoereren of prostitueren komt in 82 verzen voor, waarvan 17 keer in de eerste vijf boeken. Het woord is een werkwoord maar in vertalingen wordt er dikwijls het zelfstandig naamwoord ‘hoer’ van gemaakt. Dat lijkt me niet goed. Vooral in het Oude Testament is men positief over mensen. Iemand is geen hoer, het kan wel een mens zijn die hoereert.

Het zelfstandig naamwoord taznuwth komt alleen voor in twee hoofdstukken van Ezechiël, namelijk in Ezechiël 16 acht keer en Ezechiël 23 tien keer. Ik weet nog niet wat de betekenis is van de tau, die voor en achter het woord zanun is komen te staan. <<>>

Je komt in de Bijbel twee vormen van prostitutie tegen. Zoals wij dat kennen, maar het wordt ook hoererij, prostitutie genoemd als mensen uit het volk Israël andere goden gaan dienen in plaats van de God van Israël.

Genesis 34 Dina en 38 Juda en Tamar

In het boek Genesis komt het woord voor prostitutie drie keer voor in twee geschiedenissen in respectievelijk Genesis 34 en 38.

In de eerste geschiedenis wordt Dina zus van de zonen van Jacob door een jongeman in de buurt Sichem misbruikt. Daar zijn haar broers Simeon en Levi heel boos over.

Door een list vermoorden Simeon en Levi hem en zijn buurtgenoten. Jacob verwijs deze ingreep Simeon en Levi. Dit is wat ze dan zeggen.
Genesis 34:31. Maar zij antwoordden: ‘Moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen?’

En dan staat het verhaal er van Tamar, die was getrouwd met een zoon van Juda. Maar die zoon overlijdt en Juda wil zijn andere zoon niet als losser geven. De oplossing, die Tamar kiest is om zich als vermomde protitué aan Juda aan te bieden.

Als het gaat om prostitutie is er een indrukwekkend verhaal, namelijk dat van Juda en Tamar, die zich als prostitué ging gedragen om nageslacht te krijgen. Haar oudste zoon zit in de geslachtenlijn van Jezus. Ze kreeg een ring voor haar diensten.

Genesis 38:15. Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 

Genesis 38:24. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’

Genesis 38:24. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was.
Opmerking: hier staat het zelfstandig naamwoord hoererij.

Deze eerste tekst gaat over prostitutie zoals wij dat ook kennen, seksuele gemeenschap met een vrouw, die je al dan niet kent en dat tegen betaling.

Er worden in de Bijbel ook een andere vorm van prostitutie beschreven. Je hebt uitgesproken dat je trouw bent aan je god, maar je gaat contact aan, je wil ook diensten ontvangen van een andere god of andere goden.

Leviticus en Numeri
Hier de NBV vertaling van dit vers.
Leviticus 19:29. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.

Leviticus 19:29. U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.[HSV]

Numeri 25:1. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. [HSV]
En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. [SV]

Overspel met andere goden.

Ezechiël 16 dochter Jeruzalem en 23 Ohola en Oliba

Bij de profeten Ezechiël en Hosea wordt prostitutie beschreven als vergelijking om het beeld van het overspelige Israël aan te duiden.

Hoofdstuk 16 wordt dochter Jeruzalem aangesproken. Het hoofdstuk geeft gelijk ook een mooi beeld van hoe men in die tijd met een pasgeboren baby omging. Maar het onderwerp van dit hoofdstuk is vooral de liefde van God voor zijn dochter Jeruzalem.

Ezechiël 16:1-5. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God, de HEER, tegen haar: Van oorsprong ben je een Kanaänitische, je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

Dit is een mooie beschrijving over hoe de HEER spreekt bij monde van de profeet over de schoonheid van dochter Jeruzalem.

Ezechiël 16:6-7. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt.
Opmerking: in het Hebreeuws staat gewoon haar, niet specifiek schaamhaar. Je haar ging groeien net als je borsten. Wel een goede vertaling van de NBV dan.  

En dit is wel mooi hoe de HEER bij monde van de profeest spreekt over Gods liefde voor deze vrouw.
Ezechiël 16:8-14. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie.  Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van mij – spreekt God, de HEER.

Opmerking: ringetje door je neus, oorbellen etc. Allemaal veel meer dan als je heel preuts en zuinig over God denkt.

Het vervolg van dit hoofdstuk is waar, maar vind ik te erg om te citeren. Vreselijk wat een ontrouw. Hoe kunnen we God kwetsen.

Ezechiël 23:1-4. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Al toen ze jong waren, waren ze ontrouw, in Egypte. Daar werden hun borsten betast en lieten ze zich, terwijl ze nog maagd waren, in hun tepels knijpen. Daarna werden ze de mijne, en ze baarden zonen en dochters.

Opmerking: Wat hun namen betreft Ohola verwijst naar Samaria en Oholiba naar Jeruzalem. <<bron?>>

Ezechiël 23:11. Haar zuster Oholiba zag dit alles en ging in haar wellust zelfs nog verder, ze dreef haar overspel nog verder dan haar zuster.
Ezechiël 23:29. Zij zullen jou haten, je alles afnemen wat je hebt vergaard en je helemaal naakt achterlaten; je schaamteloze naaktheid, je overspel en je schandelijk gedrag zullen voor iedereen zichtbaar zijn.

Uit het boek Hosea

Hosea 1:2. Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’

Hosea 2:4-7. Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. Anders zal ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd; anders maak ik haar onvruchtbaar als een woestijn, als een land van grote droogte, en laat ik haar omkomen van dorst. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. Overspelig was immers hun moeder; de vrouw die hen gedragen heeft leefde in schande. Ze zei: ‘Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olijfolie en wijn.’

Hosea 4:12. Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. [SV noemt het de geest der hoererijen]

Hosea 5:4. Hun daden verhinderen hen terug te keren naar hun God: ze zijn bezeten van ontucht, waardoor de HEER een vreemde voor hen geworden is. [SV want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en de Heere kennen zij niet]

Prostitutie door mannen

Ik weet niet of prostitutie ook het juiste woord is voor vrijwillige seks met wie maar wil zonder dat er geld of een andere tegendienst voor moet worden betaald.

Hieronder zowel de Hebreeuwse en de Griekse woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1קָדֵשׁ
qāḏēš
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H6945Een gewijde, heilige
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV: sodomite (5x), unclean (1x).
2μαλακός
malakos
Bijvoeglijk
naamwoord
G3120Zacht
Komt 4 keer voor in 3 verzen
KJV: soft (3x), effeminate (1x).
3ἀρσενοκοίτης
arsenokoitēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G733Mannen in bed
Komt 2 keer voor in 2 verzen.
KJV: abuser of (one’s) self with mankind (1x), defile (one’s) self with mankind (1x).
4כֶּלֶב
keleḇ
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H3611Hond of mannelijke prostituant
Komt 32 keer voor in 31 verzen
KJV: dog (32x).
5κύων
kyōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G2965Hond
Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: dog (5x).

Het eerste woord heeft relatie met het woord heilig. Het kan ook de betekenis hebben van gewijd. Iemand die aan een bepaalde godsdienst is gewijd.

Het tweede woord betekent zacht. In combinatie met andere woorden kan het vrouwelijk betekenen. Wellicht verwijfd.

Het derde woord is een combinatie van twee woorden mannen en bed. Het woord bed kan op seksuele gemeenschap duiden. Oftewel het kan gaan om mannen, die bij mannen liggen.

Het vierde en vijfde woord zijn de Hebreeuwse en Griekse woorden voor een hond. Een hond stond in die tijd ook symbool voor een man, die zich seksueel liet misbruiken.

Een gewijde קָדֵשׁ qāḏēš

Deuteronomium 23:17. Er mag onder de dochters van Israël geen hoer zijn; en er mag geen schandknaap zijn onder de zonen van Israël. U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God. [HSV]

Opmerking: heel opmerkelijk vertaalt de NBV21 het eerste vers met ‘Geen enkele Israëlitische vrouw of man mag zich wijden aan een afgod’. Het tweede verse vertalen ze wel hetzelfde als de HSV (merkwaardig, zou daar een lobby achter zitten?).

1 Koningen 14:24. Ook waren er schandknapen in het land. Zij deden overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. [HSV]
Opmerking: de NBV21 kiest bij de vertaling een andere insteek namelijk: Ook waren er in het land mannen en vrouwen die zich aan afgoden hadden gewijd

1 Koningen 15:12. Hij verdreef de schandknapen uit het land, en deed alle stinkgoden weg, die zijn vaderen gemaakt hadden. [HSV]
Opmerking: de NBV21: Hij joeg de mannen die zich aan afgoden gewijd hadden het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt.

1 Koningen 22:46. Ook vaagde hij uit het land de rest van de schandknapen weg, die in de dagen van zijn vader Asa waren overgebleven. [HSV]
Opmerking: de NBV21: Degenen die ook na de tijd van zijn vader Asa nog aan afgoden gewijd waren, heeft hij uit het land verjaagd.

2 Koningen 23:7. Ook brak hij de verblijven van de schandknapen af in het huis van de HEERE, waar de vrouwen gewaden voor de Asjera weefden.
Opmerking: de NBV21 vertaalt met: Hij liet in de tempel de vertrekken afbreken waarin de mannen gehuisvest waren die zich aan afgoden gewijd hadden, en waarin de vrouwen kleren weefden voor Asjera.

Job 36:13-15. Mensen met een huichelachtig hart hopen toorn op;
zij roepen niet om hulp, als Hij hen gebonden heeft. Hun ziel zal in hun jeugd sterven, en hun leven onder de schandknapen eindigen. God redt de ellendige in zijn ellende, en in de onderdrukking opent Hij hun oor. [HSV]
Opmerking: de NBV21 vertaalt met goddelozen. Is wel heel anders.

Malakos en arsenokoitēs
Het woord ‘zacht’ of verwijfd komt voor in drie verzen. Hieronder tekst van de internetbijbelschool met uitleg, zie link

De letterlijke betekenis van het malakoi is “de zachten” (the soft ones). Hoe het is opgevat, vertaald en uitgelegd?
Op drie manieren:
(1) Als verwijfd (vervrouwelijk), Engels ‘effeminate’. Mannen die zich vrouwelijk gedragen, in gedrag, uiterlijk, etc
(2) Als ‘schandknaap’, als jonge mannelijke prostituee die zijn lichaam verkoopt aan volwassen mannen
(3) Als een homoseksueel die bij het homoseksuele contact de passieve rol van de vrouw speelt. En die zich vrouwelijk gedraagt.

Alle drie zijn een interpretatie van ‘de zachten’. De uitdrukking verwijfd (effeminate) ligt het dichtste bij ‘de zachten’. Sommige lexicons geven als betekenis van het woord ‘verwijfd, vervrouwelijkt’. [tot over bovengenoemde bron]

Bij de eerste twee tekst met het woord malakos spreekt Jezus zowel in het boek van Matteüs als in het boek van Lukas over Johannes de Doper.
Matteüs 11:8. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in de huizen der koningen. [Statenvertaling]
Lukas 7:25. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven.

Opmerking: in Lukas wordt de verwijfde kleding in verband gebracht met wellust volgens de Statenvertaling, andere vertalen met het woord weelde. Aan het koninklijke hof kwam beide voor denk ik.

1 Korintiërs 6:9-10. Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Opmerking 1: in deze tekst komen beide woorden voor: mannen die verwijfd zijn en mannen die bij mannen liggen.
Opmerking 2: de HSV vertaalt het onderstreepte als: schandknapen, mannen die met mannen slapen,

1 Timoteüs 1:9-11. We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.
Opmerking: de HSV vertaalt hier ook met: voor mannen die met mannen slapen

Honden keleb en kyon

Dit zijn de teksten waar het woord hond in voorkomt. Alleen in Deuteronomium 23:18 duidt het op het een mannelijke prostitué. Hier gaat het over het geld dat een hoer krijgt en het geld dat een hond krijgt.

Exodus 11:7. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de HEERE onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.

Exodus 22:31. U moet voor Mij geheiligde mensen zijn. Daarom mag u geen vlees eten van een dier dat op het veld verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen.

1 Koningen 21:23-24. En verder sprak de HEERE over Izebel: De honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Jizreël. Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden opeten, en wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten.

1 Koningen 22:38. Men spoelde de wagen af bij de vijver van Samaria, waar de hoeren zich wasten. De honden likten zijn bloed op, overeenkomstig het woord van de HEERE , dat Hij gesproken had.

Spreuken 26:11. Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo herkauwt een dwaas zijn dwaasheid.

Prediker 9:4. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw.

Matteüs 7:6. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Matteüs 15:26-27. Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’
Opmerking 1: staat ook in Marcus 7:27-28.
Opmerking 2: in deze teksten wordt het verklein woord voor hond gebruikt.

Lucas 16:21. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.

Filippenzen 3:2. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!

2 Petrus 2:22. Op hen is het spreekwoord ‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel’ volledig van toepassing, of ‘Een gewassen zeug rolt al snel weer door de modder.’

Openbaring 22:15. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.

Andere bronnen

Er zijn een hele berg boeken over seksualiteit geschreven, zeker over homoseksualiteit.

Overwegingen

Als het gaat om overspel is overspel door afgoden te dienen bij God belangrijker dan de overspel tussen mensen.

Van diverse zonden m.b.t. seksualiteit heeft God een afschuw, het is voor God een gruwel. Maar dat is naar mijn schatting zo’n 10% van allerlei andere zonden, die voor God een gruwel zijn. Er zijn er ook bij die in de kerk niet als zonde wordt gezien.

Nahum 3:4-5. Je gedraagt je (de stad Nineveh) als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst. Daarom zal ik je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht, je naaktheid aan alle volken tonen, je schaamte aan alle landen laten zien.

Samenvatting

Voor mensen in kerken is netjes omgaan met seksualiteit één van de belangrijkste onderwerpen. In de Bijbel is het ook een belangrijk onderwerp maar valt zeker niet onder de allerbelangrijksten.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.