Les Vrij van Zorgen en Angsten

Alertheid, vrees en angst kunnen belangrijk zijn in je leven. Dat geldt ook voor zorg en zelfs in een zekere mate voor bezorgdheid. Ook die kunnen leiden tot iets goeds in je leven. Een leven zonder ongelukken bijvoorbeeld en brood op de plank.

Het gaat hier om bezorgdheid en angst, die niet goed is voor jezelf en ook niet voor anderen. Een hoge mate van bezorgdheid en angst ontwricht je leven en dat van anderen.

Angst en bezorgdheid zijn twee zaken, die elkaar overlappen. Bezorgdheid is meer gericht op de toekomst. Je hebt een angst dat in de toekomst er iets naars zou kunnen gebeuren. Een angst heeft meer betrekking op het leven van vandaag.

De strijd tegen angsten zonder reëel gevaar kan moeizaam zijn. Sommige christenen bidden tot God dat God de angst wegneemt. Misschien dat God in zijn genade iemand direct boven zijn angst uittilt door de werking van de Geest, een warm of vredig gevoel. Of dat Hij een woord of een lied geeft wat moed en kracht geeft. Maar het is ook goed dat we zelf aan onze angsten werken. Verderop staan in deze les wat technieken.

Een begrip wat hier dichtbij ligt is veiligheid. Het is goed om te zorgen voor je veiligheid, dat je niet in onveilige situaties terecht komt. Maar je kunt je ook onveilig voelen door overdreven angsten en bezorgdheden.

Angst voor God
Een heel fundamentele angst is angst voor die geestelijke macht, die boven ons uitstijgt. Angst voor God.

Het Nieuwe Testament gebruikt hetzelfde Griekse woord voor de angst voor God als voor de andere angsten in ons leven. De vertalingen van de Bijbel vertalen meestal met vrees voor God of ontzag voor God.

Uit vrees en ontzag voor God kunnen trouwens heel goede dingen voortkomen. Het helpt ons om goed te leven. Beter dan dat we denken dat God geen betekenis heeft. Dan hebben we de neiging om op verkeerde wegen te dwalen. En kunnen onze ondergang tegemoet gaan.

Als mensen vol waren met vrees voor God, dan lezen we in de Bijbel dat God zegt: “Vrees niet”. Blijkbaar doet hij dat op zo’n intense manier dat mensen inderdaad, lezen we, hun diepe vrees kwijt raken.

Als je God liefhebt dan verdwijnt ook de angst voor Hem. Zo lezen we in de Bijbel.
1 Johannes 4:18. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 

Oorzaken

Angsten en bezorgdheden horen niet bij het volmaakte leven. En bij ons normale leven ook slechts in beperkte mate.

Er zijn vier soorten oorzaken voor onze grote angsten en bezorgdheden.
1. Door traumatische gebeurtenissen.
2. Door contacten met het rijk van de duisternis.
3. Door je niet te verbinden met de Schepper.
4. Door leugens.

Traumatische gebeurtenissen zijn ergens in je innerlijk opgeborgen. Kunnen al zijn ontstaan in het vroege begin van je leven of in je latere leven.

Contacten met het rijk van de duisternis zorgen voor verwarring en intimidatie. Je kunt ook trauma’s ontwikkelen door deze contacten.

Als je je niet verbindt met je Schepper dan leidt dat tot eenzaamheid, zorg voor het leven na de dood of, als je dit niet hebt, je denkt dood is dood, dan lijkt je leven zinloos. Je gelooft dan in toeval en het noodlot en die kunnen ieder moment toeslaan.

Door je niet te verbinden met de Schepper mis je ook het belangrijkste middel om van je zorgen en angsten afte komen.

De leugens kunnen velerlei zijn. Ze kunnen in gang zijn gezet door de eerste drie oorzaken. Maar ook door misleiders, religieuze leiders, media, je ouders of bij welke groepen je ook hoort.

Overzicht

Er is een enorme verscheidenheid aan angsten en waar we bezorgd over kunnen zijn. Sommige angsten noemen we fobieën.

Ze zijn samen te vatten in de volgende categorieën:
1. Angst voor mensen.
2. Angst voor gevaar en lijden.
3. Angst voor de dood.
4. Angst dat je er alleen voor staat.

Gevolgen

Als de bezorgdheden en angsten heftig zijn dan heeft dat niet alleen invloed op onze ziel maar ook op ons lichaam.

Grote bezorgdheden en angsten zorgen namelijk voor een grote aanmaak van stresshormonen in ons lichaam zoals cortisol. Een langdurig te hoog niveau is slecht voor ons immuunsysteem. Dat kan leiden tot auto immuunziekten.

Veel van de hedendaagse kwalen hebben bezorgdheden en angsten als oorzaak. Er zijn in onze tijd een enorme variëteit van auto-immuun ziekten. We leven ook in een tijd waar veel mensen zich niet verbinden met de Schepper en ook in allerlei leugens geloven.

Wegen voor bevrijding en genezing

Hier staat bewust het woord ‘wegen’ omdat het dikwijls een heel proces of een heel traject is om te veranderen. Met genezing voor je ziel en dat is meestal een langzaam proces. Met een overgang naar gezondere overtuigingen en dat is meestal ook een lang proces om dat helemaal deel van je te laten worden.

Je verbindt met je Schepper

Zoals je zult ontdekken is hét grote hulpmiddel een goede relatie met je Schepper hebben. En dat heeft twee componenten. Dat je je gekend en gezien weet door God en dat je ook een nauwe relatie hebt met God.

Je verbinden met andere mensen.

Een mooie sleutel om angsten kwijt te raken is ook verbinding aangaan. Verbinding met jezelf, verbinding met de mensen in je omgeving en vooral verbinding met God.

Als je opgenomen bent in een gezonde groep van mensen dan helpt dat ook enorm. Dat kan ook een aardige buurman zijn, die meeleeft.

Verwerking van trauma’s

En als pastorale werkers weten we ook dat zelfs existentiële angsten door traumatische gebeurtenissen men kwijt kan raken. Daar zijn in de schepping van de mens en voor de mens voorzieningen voor getroffen. Als pastorale werkers en hulpvragers is het dan wel zoeken en tasten naar oorzaken en mogelijkheden voor heling. Maar de Heer helpt ons.

Zie onderwerp … op deze site.

Losmaken van ziekmakende relaties

Relatie met mensen, die kwaad doen. Relatie met duistere machten.

Als pastorale werkers weten we dat al mensen hun relaties met het rijk van de duisternis verbreken, hun eventuele aangegane verbonden herroepen, dat er dan vrijheid komt. Ook van angst.

Een andere overtuiging je eigen maken

Wat is je beeld van God? Een helder beeld van wie God is, is belangrijk. Je hoeft niet bang voor Hem te zijn. Sterker nog. Hij geeft zelfs vertrouwen om in dit leven te staan. Je kunt zijn liefde omarmen. Dan voelt u wel aan dat hier diverse barriéres kunnen zijn om die te overwinnen. Als je over God als een boze boeman denkt, of aan een wispelturige God, dan is dat lastig. Daar kun je natuurlijk niet veilig bij voelen.

Sommige overtuigingen uit de Bijbel helpen. Zoals dat de HEER er altijd is. Ook in diepe duisternis. Je dat eigen maken.
Psalm 23:….

Wat is je beeld van de dood? Bijvoorbeeld als je wel verbonden bent met je Schepper en toch angst voor de dood hebt.

Een andere overtuiging is dat de dood door Jezus is overwonnen. Het is goed om te beseffen welk deel van jou in ieder geval veilig is. Dat is je ziel want die is onsterfelijk. Met je lichaam kan van alles gebeuren, ook met je emoties en dergelijke, maar er is een stukje in jou dat onsterfelijk is. Dat is je wezen, dat blijft doorleven. Daar zal te zijner tijd op de nieuwe aarde een nieuw lichaam uit worden gevormd.

Wat is je beeld van gevaar en lijden. Van ziekten en ongelukken

Over al deze onderwerpen staat deze site vol van.

Overige opmerkingen

Veel mensen lopen gewoon in de angstval. Eerst een klein beetje bang ergens voor en dat kan zich ontwikkelen omdat je het zelf voedt.

En wat te denken van mensen, die piekeren. Soms zijn ze ermee verbonden omdat piekeren controle op je leven lijkt te geven. Daaronder zit de angst dat het anders niet goed met je zou gaan.

Het is goed om te beseffen dat veel angstprocessen als gewoonten in je brein zitten. Je bent zo geprogrammeerd, dat, als dit gebeurt of als je daaraan denkt, dat dan de volgende angstprocessen zich automatisch afspelen.

Als laatste nog de opmerking dat angsten en bezorgdheden de generaties door kunnen gaan.

Loslaten

De techniek loslaten is bedoeld om van angsten en bezorgdheden van leugens af te komen.

Dat loslaten gaat pas goed lukken als je de waarheid, die tegenover een leugen staat eerst omarmt. Dan kun je pas overgaan.

Ook een hele weg.

Je gedachten stil zetten


Dit is het tegenover gestelde van piekeren. Dat gaat pas lukken als je redelijk in de rust en de vrede bent. Maar het is heel ontspannen en cortisol verlagend.

Samenvatting

Bezorgdheden en angsten zijn één van de grote problemen van de mensheid. En tegelijkertijd kan het ook een onontwarbare kluwen zijn van allerlei geestelijke en psychische knopen om die te ontwarren.

Maar met behulp van de Heilige Geest zeker te doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.