Les Vrij van Angsten

<<deze les is nog in bewerking>>

De strijd tegen angsten zonder reëel gevaar kan moeizaam zijn. Sommige christenen bidden tot God dat God de angst wegneemt. Misschien dat God in zijn genade iemand helpt, maar dit is niet de weg. In de Bijbel lezen we de woorden van God en van Jezus, die ons de opdracht geeft: Vrees niet. De weg is: “Wij moeten het doen”.

Tegelijkertijd zijn deze woorden van God en van Jezus ook een krachtbron. Als zij die opdracht geven, dan is het dus voor mij mogelijk om niet te vrezen en niet angstig te zijn. Dat neem ik in geloof aan.

Hou er wel rekening mee dat er veel oorzaken kunnen zijn waarom je angstig bent. En er zijn per soort oorzaak ook weer andere aanpakken. Het vrij worden van angst is een proces. Het kost meestal de nodige inspanning, maar het resultaat is goed.

Hieronder de gebruikelijke stappen of om (meer) vrij te worden van angst.

Veiligheid of angst.

Voor sommigen is veiligheid geen grote vraag, maar anderen voelen zich heel onveilig. Onveilig op de plaats waar ze zijn. Onveilig door de mensen waarmee ze zijn omgeven.

Hoe kun je je veilig voelen in het leven of in ieder geval veiliger? Daar gaat het hier over.

Bekijk wat er met je aan de hand kan zijn.

Angsten hebben een oorzaak. Wat zou bij jou de oorzaak of oorzaken kunnen zijn?

Om vrij te komen van angst is het belangrijk om te beseffen dat jij als mens verantwoordelijk bent voor het omgaan met je angsten.

Er kunnen traumatische ervaringen zijn geweest, bijvoorbeeld in je jeugd, waardoor er existentiële angsten zijn ontstaan. Soms heb je daar een tijdje geen last van maar het kan ineens op je vallen. Zoals bij een situatie die lijkt op de situatie van het moment of de periode van je traumatische ervaring.

Er kunnen ook relaties zijn geweest met het rijk van de duisternis. In welke vorm dan ook. Dat rijk van de duisternis kan een oorzaak zijn voor angst.

Zowel traumatische gebeurtenissen als bindingen met het rijk van de duisternis kunnen angsten opleveren naar een volgende generatie.

Soms is angst ook gewoon overgedragen in de opvoeding. Moeder was bang van spinnen en uitte dat. Dochter is ook bang van spinnen.

Veel mensen lopen gewoon in de angstval. Eerst een klein beetje bang ergens voor en dat kan zich ontwikkelen omdat je het zelf voed.

En wat te denken van mensen, die piekeren. Soms zijn ze ermee verbonden omdat piekeren controle op je leven lijkt te geven. Daaronder zit de angst dat het anders niet goed met je zou gaan.

Aanpak voor behandeling

Het is goed om te beseffen dat veel angstprocessen als gewoonten in je brein zitten. Je bent zo geprogrammeerd, dat, als dit gebeurt of als je daaraan denkt, dat dan de volgende angstprocessen zich automatisch afspelen.

Er zijn vele mogelijkheden, die helpen. Hieronder noem ik er een aantal.

Een helder beeld van wie God is, is belangrijk. Je hoeft niet bang voor Hem te zijn. Sterker nog. Hij geeft zelfs vertrouwen om in dit leven te staan. Je kunt zijn liefde omarmen.

Dan voelt u wel aan dat hier diverse barriéres kunnen zijn om die te overwinnen. Als je over God als een boze boeman denkt, of aan een wispelturige God, dan is dat lastig. Daar kun je natuurlijk niet veilig bij voelen.

Zoals je zult ontdekken is hét grote hulpmiddel je relatie met God. En dat heeft twee componenten. Dat je je gekend en gezien weet door God en dat je ook een nauwe relatie hebt met God.

1 Johannes 4:18. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 

Dat je weet wie je bent en wat je plaats is in het leven zorgt ook voor meer veiligheid. In tegenstelling als je niet weet wie je bent omdat je denkt dat je tegen zal vallen. Je wil jezelf eigenlijk niet beter leren kennen. Dan is het ook lastig. Want er is bescherming voor jou. Jij bent het waard. Die jou moet bekend zijn.

Sommige overtuigingen uit de Bijbel helpen. Zoals dat de HEER er altijd is. Ook in diepe duisternis.
Psalm 23:….

Een andere overtuiging is dat de dood door Jezus is overwonnen. Het is goed om te beseffen welk deel van jou in ieder geval veilig is. Dat is je ziel want die is onsterfelijk. Met je lichaam kan van alles gebeuren, ook met je emoties en dergelijke, maar er is een stukje in jou dat onsterfelijk is. Dat is je wezen, dat blijft doorleven. Daar zal te zijner tijd op de nieuwe aarde een nieuw lichaam uit worden gevormd.

Als pastorale werkers weten we dat al mensen hun relaties met het rijk van de duisternis verbreken, hun eventuele aangegane verbonden herroepen, dat er dan vrijheid komt. Ook van angst.

En als pastorale werkers weten we ook dat zelfs existentiële angsten door traumatische gebeurtenissen men kwijt kkan raken. Daar zijn in de schepping van de mens en voor de mens voorzieningen voor getroffen. Als pastorale werkers en hulpvragers is het dan wel zoeken en tasten naar oorzaken en mogelijkheden voor heling. Maar de Heer helpt ons.

Een mooie sleutel om angsten kwijt te raken is ook verbinding aangaan. Verbinding met jezelf, verbinding met de mensen in je omgeving en vooral verbinding met God.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.