#13 Omgaan met angsten

Als er gevaar op je afkomt, dan kun je ineens gespannen en alert zijn. Zo’n vorm van angst is alleen maar goed. Daardoor ontsnap je wellicht aan een ongeluk of welk ander gevaar dan ook.

Het kan zijn dat na zo’n spannend moment je lichaam van de adrenaline gaat schokken. Gewoon dan dat maar laten gebeuren. Dit zijn normale reacties, die een mens gewoon aan kan.

Andere vormen van angst kunnen al gauw belastend of zelfs heel belemmerend zijn voor je functioneren. Angsten kunnen leiden tot een gedrag dat voor de persoon zelf en voor de omgeving heel vervelend is. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die alles onder controle willen houden. Of die verslaafd aan drugs en alcohol raken om de angst te verzachten. Een angstig leven is door de overmatige spanning, door problemen met je omgeving of door nare gewoonten slecht zijn voor ziel en lichaam.

Er zijn trouwen tientallen soorten angsten. Zoals voor allerlei soorten dieren, voor bepaalde ruimten, voor mensen, voor ziekten, voor de dood, voor duistere geesten en zelfs voor God.

Het kan heel lastig en complex zijn om een bepaalde angst kwijt te raken. Dikwijls is het reduceren van een angst al een mooi resultaat. Anderszijds weten we ook dat door de kracht en de vrede van God mensen vrijwel angstloos waren op gegeven moment.

Er is zondermeer een aanpak om vrij te worden van angsten mogelijk.

Je kunt drie stappen in de aanpak onderscheiden.
1. Het in kaart brengen van je angsten en hoe je daarmee gewend bent om te gaan. Ook hier drie stappen. Welke angst is er aan de orde (1), wat is je reactie daar nu op (2) en welk gevolg heeft dat (3). Bijvoorbeeld: je denkt het gaat niet goed met mij, ik voel me eenzaam, je gaat alcohol drinken, de beloning is dat je de eenzaamheid even minder voelt. Maar als dit een regelmatig patroon is, dan gaan er dingen in je leven mis.

Dat je je bewust ben van hoe je geprogrammeerd bent om met je angsten om te gaan is belangrijk.

2. Het in kaart brengen van oorzaken van je angst. Heb je nare ervaringen gehad met mensen, in het verkeer, hebben er zich traumatische gebeurtenis afgespeeld? Is er omgang geweest met duistere machten. Heb je een rare gewoonte ontwikkeld, misschien op basis van verkeerde informatie.

3. De behandeling is een spiegel van wat er is verkeerd is gegaan. Heb je een gewoonte ontwikkeld, die leidt tot angst, dan is het aanleren van een nieuwe gewoonte nodig. Als je gebonden bent aan enge machten, dan is losmaking daarvan nodig. Als je angst komt doordat je gekwetst bent in je ziel door een traumatische gebeurtenis, dan is genezing van je innerlijke wond nodig. Als het ging om verwaarlozing, dan is een liefdevolle omgeving nodig.

Zoals bij deze voorbeelden wel duidelijk blijkt, is inzet van de persoon zelf nodig bij zijn of haar angsten. Natuurlijk is iemand, die je begeleid handig.

Het nare bij een angst is dat een angst ook ruimte geeft aan het rijk van de duisternis om zijn invloed op je uit te oefenen. Daarom is de strijd van ieder persoon tegen zijn angsten een belangrijke strijd.

Zorgen

Naast angsten is er ook nog zoiet als zorgen maken. Zorgen hebben de neiging om als ze dikwijls worden gevoed, dat het dan ook angsten worden.

Voor iets of voor iemand zorgen, zorgzaam zijn kan heel goed zijn, maar het moet je niet te zwaar gaan drukken. En als het je gedachten erg bezig houdt, dan wordt het zorgelijk. Dan ga je zoiets doen als zorgen maken , je zou het ook piekeren kunnen noemen.

Met zorgen maken en piekeren ga je de richting uit van angsten en depressiviteit.

Wat helpt?

Als je van hoe het gaat in het leven bewust bent, dan helpt dat al.

Het is goed om te beseffen dat jijzelf met je angsten aan zet bent. Je zult het zelf moeten doen. En er zijn al veel mensen, die vrij zijn gekomen van angsten. Er is hoop.

Natuurlijk, je kunt ook pillen gaan slikken, maar die lossen niets op, die helpen jouw angsten naar de achtergrond te gaan. En wellicht hebben die pillen ook bijwerkingen. En zodra je stopt met die medicijnen komen ze weer terug.

Er zijn ook mensen, die je willen begeleiding om te helpen in kaart te brengen waar je angsten vandaan komen en hoe je ermee omgaat. Zij kunnen je wellicht ook mogelijkheden aanbieden om ervan af te komen.

Een advies: ga ermee aan de slag. Een leven met minder angst is een mooier en vreugdeloller en vooral een vrijer leven.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.