#13 Omgaan met angsten

Als er gevaar op je afkomt, is het goed dat je alert bent of bang bent alleen maar goed. Het gevaar kan door een snelle reactie of een langzamere doordachte reactie wellicht worden afgewend.

Als je zonder gevaar ook angstig bent en daardoor alert bent, dan kan dat heel vermoeiend en slopend zijn. Dikwijls of langdurig bang en angstig zijn, maakt je leven ellendig.

De strijd tegen angsten zonder reëel gevaar kan moeizaam zijn. Sommige christenen bidden tot God dat God de angst wegneemt. Dat werkt meestal niet omdat wel of geen angst de verantwoordelijkheid is van ons mensen.

Angst is als een soort deur. Als je angst toelaat in je leven, zet je, als het ware, een deur voor je ziel open. Door die deur kunnen duistere machten binnenkomen, die het nog erger maken.

Door traumatische ervaringen, bijvoorbeeld in je jeugd, kunnen er existentiële angsten zijn ontstaan. Soms heb je daar een tijdje geen last van maar het kan ineens op je vallen. Zoals bij een situatie je lijkt op de situatie van het moment of de periode van je traumatische ervaring.

Voor genezing is het belangrijk om te beseffen dat jij als mens verantwoordelijk bent voor het omgaan met je angsten.

Ten tweede ben je ook verantwoordelijk voor je denken, je gedachteleven. Laat je zorgen toe dan kunnen daar gemakkelijk angsten op groeien.

Voor christenen is het goed om te dingen van God te bedenken. En ook om te bedenken dat wat het meest het erg lijkt, je kunt sterven niet het eind van het verhaal is. Voor de omgeving is het sterven wel dramatisch maar ook daar kan God in noden voorzien.

Goed om te weten dat wij als mensen zelfs existentiële angsten kwijt kunnen raken. Daar zijn in de schepping van de mens en voor de mens voorzieningen voor getroffen. Als pastorale werkers en hulpvragers is het dan wel zoeken en tasten naar oorzaken en mogelijkheden voor heling. Maar de Heer helpt ons.

Een mooie sleutel om angsten kwijt te raken is verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met de mensen in je omgeving en vooral verbinding met God.

Hier een de tekst uit de Bijbel, die dit aangeeft.
1 Johannes 4:18. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 

Er is dus een weg als je last hebt van angsten. Lang niet altijd gemakkelijk, maar die weg is er wel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.