#9 Het volk van God

Om de wil van God en de waarden van God in deze wereld te brengen wil God mensen inschakelen. Dat is ook al zo, breder gezien, om het evangelie en het koninkrijk van God in deze wereld te brengen.

Wil jij van deze missie ook onderdeel zijn? Dan kun je tot het volk van God horen.

Van oudsher werden ‘heiligen’ en ‘rechtvaardigen’ bij deze missie betrokken. Maar sinds de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren zijn dat ook met de Heilige Geest vervulde nieuwe mensen en met de Heilige Geest vervulde groepen van mensen: nieuwe gemeenschappen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.