Welkom

Van harte welkom hier. Het ga je goed!

Deze site wil aandacht geven aan drie zaken, die in de kerk op de achtergrond zijn geraakt in de loop van de geschiedenis. Het zijn deze:
1. Oog voor de geestelijke volwassenheid van de eigen leden. Daar hoort ook gezondheid bij. Daar hoort ook hulp voor mensen buiten de eigen kring bij.
2. Oog voor die rijkdommen van het Jodendom voor zover die door Jezus en de apostelen werden gewaardeerd (de zgn. Messiaanse gemeenten hebben hier wel aandacht voor).
3. Oog voor geestelijke dynamieken zoals geestelijk talent van leden van de kerk, de werking van de Geest in de eigen gemeenschap en werkingen van de Geest in de samenleving (enkele christelijke gemeenten hebben hier wel oog voor).

Mijn (onze) werkwijze is sinds 2009 als volgt geweest. Ik heb uitgebreid de Bijbel bestudeert, in de oorspronkelijke talen, op woorden en begrippen, die in de Bijbel dikwijls voorkomen. Die woorden en begrippen heb ik als belangrijke onderwerpen voor studie gezien. In totaal zijn dat 110 onderwerpen geworden.

Vervolgens heb ik voor die onderwerpen zoveel mogelijk teksten uit de Bijbel verzameld. Deze teksten heb ik gesorteerd en geanalyseerd en daar lessen uitgehaald. Daarbij ook bekeken wat andere bronnen uit de Bijbel daaraan toevoegen. En tenslotte heb ik die in studies vastgelegd en op deze site gepubliceerd.

Ieder onderwerp heeft een inleidende pagina gekregen met de nummers #1 tot en met #110. Op die pagina’s zijn de meest praktische handvatten aangegeven. En onder die pagina’s de studies en eventueel nog aanvullende artikelen.

Wat heeft dit werk en de site opgeleverd? Informatie over tientallen onderwerpen, die weinig of niet bekend zijn. En ook conclusies en lessen per onderwerp die weinig of niet bekend zijn.

De prikkel voor deze zoektocht waren de mensen, die hulp zochten bij ons en bij ons team voor hun geestelijke, mentale en fysieke problemen. En de bemoedigingen op deze weg waren de handvatten, die we in de Bijbel vonden.

Tot nu toe is door mij circa 5 fte (manjaartaken) aan dit werk besteed. Mijn vrouw is de meelezer en de corrector. Wat op deze site staat is zeker niet compleet en nog helemaal niet ideaal. Er is nog veel om te ontdekken, te verbeteren en aan te vullen.

Mijn dank gaat uit naar die hele rij mensen, die met hun problemen bij ons kwamen en naar al die mensen, die bij de oplossingen meedachten. Dank bovenal aan die Grote Inspirator en Bemoediger die in de hemel woont, die ons van stap tot stap heeft geholpen.

Onze hoop is dat de informatie op deze site helpt om als kerk weer net zo goed hulp te kunnen bieden zoals dat was bij de start van de kerk. Een kerk die destijds heel goed wist wat de weg was om een goed leven te leiden.

Kijk op https://healingroomsgouda.nl als je van onze praktische hulp gebruik wil maken.

Henk en Marty van Blitterswijk
Gouda
maart 2024

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.