Studie Yom Kippur

Introductie

Yom Kippur is het tweede gedenkwaardige feest van de vier feesten, die behoren tot de najaarsfeesten. In Nederland is deze dag bekend als de Grote Verzoendag.

De Hebreeuwse naam is Yom Kippur, uit te spreken als Joom Kipoer. Die naam is bekend geworden omdat op die dag in 1973 het Egyptische leger gebruik maakte van deze bijzondere dag om Israël aan te vallen. Deze oorlog wordt daarom wel de Yom Kippur oorlog genoemd.

Yom Kippur wordt gevierd op de 10de dag van de 7de maand. Van de Joodse kalender. Het feest wordt vooraf gegaan door een bijzondere dag op de 1ste  dag van die maand. Die dag heet Rosh Hashana. En na die dag begint vijf dagen later het Loofhuttenfeest dat dus op de 15de dag van de maand begint.

Yom Kippur was die ene dag in het jaar dat de hogepriester de heilige ruimte achter het voorhangsel in de tempel in Jeruzalem mocht betreden om een verzoeningshandeling te doen voor zijn volk.

De viering van Yom Kippur was sterk verbonden met de dienst in de tempel. Nadat de tweede tempel in het jaar 70 is verwoest heeft het joodse volk en ook de kerk nog eeuwenlang dit feest gevierd. Maar dan vooral als dag van vasten, schuldbelijdenis en het beleven van verzoening.

Nu vieren de Joodse mensen het nog steeds. Het is één van de grootste feesten, misschien wel de grootste, in het huidige Israël.

Maar de kerk is al eeuwenlang afgehaakt. Hoe is dat gekomen. Zit er een goede reden achter? Of is het aversie tegen de Joodse mensen. Of gemakzucht?

Verzoening met elkaar en met God is voor christenen toch ook belangrijk?

<<hieronder gaat het om de inhoud van begrippen. Dit moet nog verder worden aangevuld>>

Verzoenen in Oude Tijden

In de Bijbel wordt over verzoenen en verzoening gesproken en zelfs over een dag van verzoening.

Hebreeuws
woord:
Soort
woord:
Strong: Opmerkingen:
1.כָּפַר 
kaphar
WerkwoordH3722Verzoenen, bedekken.
Het woord komt 102 keer
voor in 94 verzen.
KJV: atonement (71x), purge
(7x), reconciliation (4x),
reconcile (3x), forgive (3x),
purge away (2x), pacify (2x),
atonement…made (2x),
merciful (2x), cleansed (1x),
disannulled (1x), appease (1x),
put off (1x), pardon (1x),
pitch (1x).
כַּפֹּרֶת
kapporeth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H3727Verzoeningsplaat
Komt 27 keer voor in 22
verzen
KJV: mercy seat (26x),
mercy seatward (1x).
2.כִּפֻּר
kippur
Meervoudig
zelfstandig
naamwoord
H3725Verzoening.
Het woord komt 8 keer
voor in 8 verzen.
In Gesenius komt ook
Kippurim voor.
KJV: atonement (8x).
3.כִּפֻּר יוֹם
Yom Kippur
CombinatieH3117
H3725
Dag verzoening of
verzoeningsdag.
Komt drie keer voor.
KJV: day of atonement (3x)

Kaphar

In de Bijbel komt 92 keer dit woord voor dat je met verzoenen of bedekken kan vertalen.

Kippur

In de Bijbel komt acht keer dit zelfstandig naamwoord voor dat je met verzoening zou kunnen vertalen. Hier van die acht verzen de vijf verzen dat het niet over de feestdag Yom Kippur gaat.

Exodus 29:36. U moet ook elke dag een jonge stier als zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar van zonde reinigen door er verzoening voor te doen; u moet het dan zalven om het te heiligen. [HSV].

De handelingen van Grote Verzoendag zijn een verbijzondering van de verzoening die iedere dag plaatsvindt. Deze handeling was een stier offeren op een altaar dat daar voor was geschikt gemaakt. In deze tekst staan alle woorden rond verzoening: offer, offering, verzoening (kippur), zonde, altaar, verzoenen, zalven en  heiligen]  

Exodus 30:10. Aäron moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door; het is allerheiligst voor de HEERE. [HSV. De NBV spreekt van verzoeningsrite, dat woord spreekt me niet aan. Hier gaat het dus ook over Grote Verzoendag]

Exodus 30:16. U moet het geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor het aangezicht van de HEERE, om voor uw leven verzoening te doen. [HSV. Het gaat hier om het betalen van losgeld als je een registratie doet. Waarom je bij een registratie dit moet doen, heb ik niet uitgezocht]

Leviticus 23:27 en 28 en 25:9. Deze drie teksten komen hieronder aan de orde.

Numeri 5:8. Maar als die man geen losser heeft om aan hem de schuld te vergoeden, is de schuld die vergoed moet worden aan de HEERE, voor de priester, naast de ram van verzoening waarmee hij voor zichzelf verzoening moet doen. [HSV. Het gaat hier om een vergoeding die iemand moet geven als hij schuldig is. Is er niemand aan wie hij kan betalen, dan is het voor de priester. Evenals het ram dat hij heeft aangeboden.] 

Numeri 29:11, deze tekst komt in paragraaf … aan de orde.

In de Bijbel wordt deze dag drie keer met de naam Yom Kippur genoemd in twee gedeelten van de Bijbel namelijk.

Daarnaast komen we vier keer tegen dat de 10de dag van de 7de maand wordt genoemd. Dat is de dag van Yom Kippur.

Het meest indrukwekkend is dat deze dag eeuwenlang door Israël is gevierd, precies zoals de HEER had aangegeven.

Attributen

Bij de dienst voor Grote Verzoendag kwamen allerlei middelen aan de orde. Hieronder <<nog niet compleet>>

Verzoeningsplaat.

Eerst werd door Israël een ‘ark’ gemaakt. Een houten kist van pakweg 1,7 bij 1 bij 1 meter. Op deze kist kwam een plaat te liggen. De kapporeth.

Deze kist wordt in Nederlandse vertalingen ark genoemd. In het Hebreeuws gebruikt men dit woord voor een kist waarin je dingen bewaard of overleden mensen. Jozef de zoon van Jacob werd na zijn dood gelegd in zo’n kist. Genesis 50:26.

Het woord kapporeth komt 27 keer in 22 verzen voor. De SV, HSV en NBG vertalen met verzoendeksel. De NBV heeft gekozen voor verzoeningsplaat. Een deksel veronderstelt dat de bovenkant open was zonder dat deksel. De plaat zou op het houten deksel kunnen zijn aangebracht.

De KJV gaat een heel andere kant op bij de vertaling, een mercy seat, een genadetroon. Dit woord kom je in Nederland wel in liederen tegen.

Je zou ook wel de woorden bedekken of besmeren kunnen gebruiken. Er werd bloed op gesmeerd.

Exodus 25:17-21. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve ​el​ lang en anderhalve ​el​ breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ​ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ​ark. Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee ​cherubs​ op de ​ark​ met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.

Exodus 37:6-9. Ook maakte hij (Basaleël) de verzoeningsplaat van zuiver goud, twee-en-een-halve ​el​ lang en anderhalve ​el​ breed. Aan de beide uiteinden daarvan maakte hij een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het was drijfwerk, de twee cherubs vormden één geheel met de plaat. Ze stonden tegenover elkaar, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels waren gespreid zodat ze zich daar beschermend over uitstrekten.

“Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd” (Hebr. 4:16).

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.