#47 Goed en Kwaad

Het kan zo zijn dat iemand veel goeds toevalt. Of anders gezegd dat iemand veel overvloed heeft. Dat is wat God mensen gunt. Het goede kan over voedsel, kleding en andere eigen bezittingen gaan, maar ook het goede van de samenleving waar we deel van uitmaken.

Er zijn ook mensen, die sober willen leven. Willen afzien van luxe en bezittingen. Dat is op zich ook goed, je bent vrij om zo’n weg te kiezen.

Wat voor ieder belangrijk is, is dat ieder goede doet. Dat begint meestal met het bedenken van het goede. Dan komt het goede doen als het ware vanzelf.

Je kunt ook kwade dingen bedenken. Dan volgt het kwade doen er zo ongeveer uit als vanzelf.

Het kwade doen kan aantrekkelijk lijken, maar het is een nare put waar je diep invalt. Er is een spreekwoord dat luidt: “Het kwaad straft zichzelf”. Het kan lang duren maar er is gerechtigheid, uiteindelijk zal de kwaaddoener het kwaad op zijn eigen hoofd terugkrijgen.

Het zijn niet alleen de mensen, die kwade dingen kunnen doen. Er is ook kwaad in het leven wat we leven. En er is ook kwaad dat het rijk van de duisternis teweeg brengt.

Twintig jaar geleden schreef een joodse rabbi Harold Kushner het boek “Als het kwaad goede mensen treft”. Hij schreef dit boek nadat zijn zoon Aäron, die aan progeria leed, op 14 jarige leeftijd stierf.

In de Bijbel is er ook aandacht voor dit soort leed. Maar de aandacht van de Bijbel is er vooral op gericht dat we het kwaad uit ons eigen leven weg doen. Geen gevolg geven aan behoeften, die kwaad veroorzaken. Geen gedachten voeden en toelaten, die ertoe zullen leiden een ander kwaad te doen. In het eigen leven het kwaad zoveel mogelijk buiten jezelf te brengen en te houden.

Als je leiding geeft en verantwoordelijk bent voor een groep van mensen, dan is één van je taken het kwaad te zien en zo veel mogelijk proberen te beperken. Enerzijds. Anderzijds is het ook goed om, als het om mensen gaat, niet te rigide te zijn. Tenslotte liet onze Heer ook Judas toe om discipel te zijn.

In Nederland besteden we een belangrijk deel van onze welvaart aan bestrijding van het kwaad. Politie, justitie, rechters, Security bedrijven, een veelheid aan beveiligingsproducten. We beveiligen ons huis en onze auto. We zijn alert op de computer. En we doen overal sleutels op om diefstal te voorkomen.

Wat zou het geweldig zijn als er geen kwaad meer was. Een verademing voor goede mensen.

Het is voor iedereen aan te bevelen: doe het goede en niet het kwade. Hoe kom je ertoe om het goede te doen? Door voor ‘het licht’ te kiezen en niet voor ‘de duisternis’. Bij het licht is het voor jezelf duidelijk wat je doet en wat de gevolgen zijn. Bij duistere keuzen zie je dikwijls niet wat de gevolgen zijn. Soms blijven je kwade daden ook het lange tijd verborgen. Totdat het openbaar wordt, dan ben je er bij.

Open staan voor inspiratie van boven is voor het licht kiezen. Het licht laat je zien wat waar is en niet waar is, wat je weg zou kunnen zijn en welke stappen je op die weg zou kunnen zetten.

Nog even over de oorzaak van het kwaad. De mens was ooit goed. Maar de mens wilde meer. Ook zelf bepalen wat goed en kwaad is. Eigen baas zijn. Zo kwam het kwaad in de wereld.

Eigen baas willen zijn is nog steeds een belemmering om het goede te doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.