# 47 Goed en Kwaad

Wat ons nogal kan bezig houden is waar het kwaad vandaan komt. Een lastige vraag. Het kwaad lijkt van meer kanten te komen.

Een andere vraag is hoe wij mensen met het kwaad om zouden moeten gaan. Daar is wel een eenduidig antwoord op. God vraagt ons het kwaad uit ons midden weg te doen.

In onze maatschappij besteden we een belangrijk deel van onze welvaart aan de bestrijding van het kwaad. Politie en justitie. Rechtbanken. Bedrijven, die bezig zijn met beveiliging. Maar ook wetgevers die hun hoofd breken om mazen in de wet te dichten. En ook in ons privé leven houden we rekening met het kwaad. Overal doen we sleutels op om diefstal te voorkomen

Wat zou het geweldig zijn als er geen kwaad meer was. Voor de mensen, die het goede doen. Maar ook voor de mensen, die het kwade doen. Zij lijden nog het meest onder hun daden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.