#71 Leider- en discipelschap

Als je volgeling van Jezus wil zijn, dan ben je zijn leerling. Ook het woord discipel wordt hiervoor wel gebruikt. Of volgeling. Deze woorden geven aan dat je wil leren van wat Jezus weet en wil leren van wat Jezus kan.

Wat is de missie van een discipel van Jezus? Dat is dezelfde missie als van Jezus. Lijkt logisch toch?

Wat was de missie van Jezus? Dat is dat het rijk van God op aarde, onder de mensen te zien is.

Bij Jezus betekende het dat hij mensen genas, dat hij hen vrij maakte, dat hij hen hielp bij een moeilijke vraag, of toen de belasting moest worden betaald en er geen geld was, dat hij de storm stilde toe die gevaarlijk werd en de mensen op een bijzondere manier voedde toen er geen voedsel was. En dat Hij zelfs op een bijzondere manier voor wijn zorgde toen die er niet was.

Zo kunnen wij als leerlingen van Jezus ook bezig zijn. Hij schenk ons vanuit de hemel wonderlijke hulp, kracht, autoriteit en wat er verder dan ook maar nodig is.

Dit alles is verwoord in een mooie tekst uit de Bijbel.
Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

God heeft de wereld lief. De hele wereld daar hoort jij ook bij. Hij heeft je lief. Dat is dé essentie van de goede boodschap of met een mooi woord. Hét evangelie.

Maar daar laat God het niet bij. Hij heeft zijn enige Zoon gegeven. Hij zond zijn Zoon om die liefdesboodschap handen en voeten te geven.

En die Zoon ging zijn leerlingen zenden om namens Hem ook die liefdesboodschap handen en voeten te geven.

Hoe kun je dat allemaal leren om zo’n leerling te zijn met zo’n prachtige missie?

Een paar tips.

1. Zoek iemand op van wie je dit vak kunt leren.

2. Probeer veel te weten te komen voor het leerling zijn. Deze site is daar voor bedoeld.

3. Bidt om leiding van de Heilige Geest en kijk wat je kunt doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.