#7 Wat God wil met ons

Er is niet één ding dat je leven zin geeft. Er zijn er meer, die je leven zin geven. Hieronder staan die ik kon bedenken.

Je hoeft ze trouwens niet allemaal te scoren. Kluizenaars hebben er dikwijls maar één en toch heeft hun leven veel zin.

Relaties geven je leven zin

Als je voor iemand iets kunt betekenen, dan geef je iets, maar je krijgt daar zin voor in je leven terug. Als je daar gevoelig voor bent, dan voel je dat ook.

Die zingeving in relaties gelden in het bijzonder in gezin en familierelaties. Door jou hebben je ouders bijvoorbeeld op hun oude dag nog een goed leven. Door jou voelen de kinderen zich gewaardeerd en kunnen goed leven. Door jou heeft je partner een mooi leven.

Iets doen voor je vrienden geeft zin aan je leven. En hoe belangelozer hoe mooier. Iets doen voor je buren. Iets doen voor een wildvreemd iemand, die je nooit meer zal ontmoeten.

Als je een relatie met God hebt, maakt dat je leven ineens rijker. Jij kunt iets aan God geven wat Hijzelf niet voor elkaar kan krijgen. Een groep bij elkaar brengen voor lofprijzing en aanbidding bijvoorbeeld. Het geven van menselijke warmte in een vriendschap. Het organiseren van een studieavond voor mensen, die dat nodig hebben. Iemand helpen met een praktische taak.

Aan de andere kant zal God iets aan jou geven waartoe jezelf niet in staat bent. Een gevoel van vrede, in de rust zijn, jezelf en een ander liefhebben.

Een missie geeft je leven zin.

Als je langer met God onderweg bent, dan ontwikkelt zich een bepaald doel of bepaalde doelen in je leven. Een soort van missie in dit leven. Wat de wil van God is voor jouw leven.

Ook dat maakt je leven zinvol. Je doet een project samen met God. Verdiept ook je relatie met God. En van dat geven van je energie in een missie krijg je zin voor terug.

Het doorgeven aan het volgende geslacht

In de tijd van de Bijbel had ieder gezin of familie een stuk land. Dat werd benut, bebouwd en gebruikt. Men maakt zich ook druk over de kwaliteit. En men was er blij mee om dat door te geven aan het volgende geslacht.

Dat geeft zin aan het leven.

In onze tijd zijn er ook familiebedrijven. Of familiebezit. Of er is in een gezin of familie een bepaalde kennis, talent of vaardigheid, die wordt overgedragen op de kinderen.

Is je leven zinloos?

Als je leven zinloos lijkt, dan is het goed om je te bezinnen. En jezelf de vraag te stellen: ‘is het echt zo’ of ‘zie ik het niet juist’.

Daarna zou je jezelf de vraag kunnen stellen: “Hoe kan ik mijn leven meer zin geven”.

Er zijn misschien mensen in je buurt, die je zou kunnen helpen. Je kunt in de samenleving wellicht iets doen. En als je ziek en bedlegerig ben kun je andere in ieder geval nog aandacht en vrolijkheid geven.

Natuurlijk kan je leven ook echt zinloos zijn. Als je niets positiefs bijdraagt aan je ouders, eventuele kinderen en partner of iemand anders. Als je niets goeds bijdraagt aan de samenleving. Als je na je dood niets zinvols nalaat. Als je geen contact met je Schepper wil.

Als dit zo voor jou is, dan kan men na je leven het beste maar jou zo snel mogelijk vergeten. Gelukkig is er meestal toch iets van warmte, die je iemand hebt gegeven. Dan blijft er nog wel iets over.

De Bijbel spreekt over mensen, die als kaf in de wind zullen verdwijnen.

Tips voor als je leven zinloos lijkt

Het is voor een mens deprimerend als je leven zinloos lijkt. Het zorgt voor een gat in je hart. En hoe los je dat op? Niet nadenken. Totale verpozing zoeken. Alcohol, drugs of nog iets anders.

Als je leven zinloos lijkt, maar als je toch van die bijdragen hebt geleverd, die hiervoor staan, dan heb je een oplosbaar probleem. Je leven is niet zinloos, maar je denkt er zo over.

Anderen raken het gevoel voor zinvolheid kwijt door onverstandig piekeren. Wat zal er over blijven van mijn inspanningen? Ziet iemand wel wat ik heb gedaan? Wat het wel nuttig wat ik deed?

Het boek ‘De Kunst van het Ongelukkig zijn’ van Dirk de Wachter kan hulp omdat het helpt om reële verwachtingen te hebben.

Je kunt ook een boek lezen vanuit heel oude bronnen zoals de Benedictijnse regels van Anselm Grün.

En deze site www.hetgajegoed.com staat vol met informatie voor een zinvol leven.

Samenvatting

Diverse kanten van het leven geven het leven zin. In ieder geval door de relaties, die je hebt. Zeker als je een bepaalde missie hebt in je leven. En dan is er ook nog zoiets als overdragen aan de volgende generatie.

En als je van allerlei dingen afstand hebt genomen. Van relaties, van een missie in je leven en van bezit dan kun je nog zin ervaren door de dagelijkse ontmoeting met je Schepper.

Werkvorm

Geef jezelf van te voren een cijfer van 1 tot 10 over de zinvolheid van je leven.

Vul daarna deze tabel in.

Onderwerp:NeeBeetjeZeker
1Warme relatie met gezin/familie?
2Geef je iets aan andere mensen?
3Relatie met je Schepper?
4Heb je een missie in je leven?
5Ga je iets doorgeven aan je nageslacht?

Nee = nul punten, Beetje = één punt. Zeker = twee punten.

Spoort de uitslag met je verwachting?

Aan welk onderdeel ga je de komende tijd op richten om je leven nog meer zinvol te maken?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.