Les in eerlijkheid

<<deze les is nog heel incompleet>>

Als je eerlijk bent dan is wat je zegt de waarheid. Als je iets over jezelf zegt dat dat waar is. Dat als je iets over een zaak zegt dat dat waar is. Je bent ook nog steeds eerlijk als je iets zegt wat niet helemaal waar is, maar als je er maar eerlijk bij vertelt wat je eigen kijk is op je deskundigheid.

Stoere sterke uitspraken doen terwijl je weet dat je niet deskundig bent kun je op het pad van de bedriegers leiden.

Het is goed om beducht te zijn op leugens en onbetrouwbaarheid van anderen, maar nog meer om er zelf op te letten eerlijk te zijn.

Het gaat in deze les om twee onderdelen. Hoe kan ik mezelf leren om eerlijk te zijn. En hoe kan ik anderen beoordelen op eerlijkheid en hoe kan ik daar mee omgaan.

Zelf eerlijk worden en blijven

Als je jezelf begeeft in oneerlijkheid, met leugens, dan belast je je leven. Dat geldt ook voor smoesjes en voor bewust overdrijven. Dat zijn ook vormen van oneerlijkheid. Ook niet transparant zijn, feiten achterhouden is niet eerlijk.

In Nederland kennen we ook goede spreekwoorden zoals “Eerlijk duurt het langst” en “Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.”

Leugenaars, bedriegers en fraudeurs

Naast liegen komt ook bedriegen voor, naast leugen ook bedrog. Fraudeurs zijn mensen, die meestal voor financieel gewin zijn. Dat is een soort diefstal. Dit soort zaken staan in één tekst.

Leviticus 19:11-12. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.

Iemand, die liegt kan dat doen uit gewoonte, maar meestal doet hij of zij dat vanwege een bepaald belang. Financiën, status, positie, aanzien, macht, etc. De gewoonte ontstaat doordat zonden verslavend werken.

Een speciaal geval is de “redder”, hij liegt om anderen te redden. Dat krikt zijn gevoel van eigenwaarde flink op en daarom heerlijk om te doen.

Een ander speciaal geval is de “redder activist” dat is gebaseerd op rebelleren. Rebelleren tegen degenen, die boven ons zijn gesteld, is een zonde en zonde werkt verslavend. Jezelf en anderen proberen te mobiliseren om tegen te zijn.

Veel leugenaars bedienen zich van vermeende deskundigheid. Je had ooit een slecht cijfer voor statistiek maar toch meen je de cijfers beter te kunnen beoordelen dan de deskundigen. Je hebt ooit een EHBO diploma behaald en denkt dat je deskundig bent als het gaat om wat virussen doen in een mens. Je hebt nog nooit in een les maatschappij leer opgelet, maar je denkt toch beter te weten hoe de maatschappij functioneert.

Ik denk wel dat als je zo graag mee wil praten dat je best van alles naar voren mag brengen, maar zeg er dan wel eerlijk bij hoe ver jouw deskundigheid reikt. Je mag wel zeggen dat jij vindt dat één plus één drie is, maar zeg er dan wel bij dat je slecht in rekenen was op school. 🙂

Hoe kun je eerlijke mensen ontdekken?

Het lijkt er op dat ze geen eigen belang hebben. En als ze een eigen belang hebben, dan vertellen ze dat er bij.

Ze vertellen ook iets wat niet ten gunste is van het standpunt.

Toont iemand ook zijn zwakke kanten?

Meestal redelijk bescheiden.

Hoe kun je leugenaars ontmaskeren?

Als iemand beweringen doet of aannames, die niet correct zijn. Als iemand liegt over zijn deskundigheid of zijn status. Als iemand bewust feiten, die van belang zijn achterhoudt.

De mooiste ontmaskering is als profeten zeggen bijvoorbeeld: “Op 6 januari zal Trump worden beëdigd als president” en dat blijkt op die datum niet te gebeuren. De Bijbel noemt dat soort profeten leugen profeten of valse profeten.

Als je iets suggereert wat niet juist is. Er schrijft iemand een boek over de “Grote Verdrukking”, maar schrijft er niet bij dat het lijntje naar de Bijbel als bron maar heel dun is.

Meestal laten ze zien dat ze heel erg van hun gelijk overtuigd zijn. Let op: leugenaars kunnen zo overtuigend overkomen, zodanig dat een groot deel van de mensen het gaat geloven.

Betrouwbaarheid Nederlandse informatiebronnen

Hieronder een schema over mijn inschatting van de informatiebronnen, die we in Nederland kunnen raadplegen voor ons leven.

BetrouwbaarDeels betrouwbaar, deels onbetrouwbaar.Grote kans op onbetrouwbaarheid
De Bijbel

De vertalingen van de Bijbel, soms invloed van eigen opvatting van de vertalers.    

Christelijke boeken en bladen, die een eerlijk beeld geven van de Bijbel (schatting niet meer dan 20% van de boeken).

Rekenen, wiskunde, statistiek. Meeste vormen van wetenschap waaronder medische wetenschap.  

Wetenschappelijk onderzoek (de keuze van onderwerp en de interpretatie van de uitkomsten zijn gevoelig voor de standpunten de onderzoekers).

Overheid. Als de overheid in de knel zit, dan wordt ze minder betrouwbaar.
Christelijke boeken en bladen met voorliefde voor teksten, die passen in het eigen beeld. Teneur van het boek sluit dikwijls aan bij wat de eigen kerkelijke stroming ervan vind.Nieuws op de TV door keuze onderwerpen en wat eigen standpunt is, meestal qua ethiek het linkse standpunt, anti Israël.Kranten. Door voorliefde voor ophef en slecht nieuws. Nieuws wordt soms uit zijn verband gerukt.      
Christelijke boeken, die zaken uit zijn verband rukken of de Bijbel aanpassen aan eigen visie (10% van de boeken)        Roddelbladen, roddel programma’s op de TV.    Verhalen op Facebook, Twitter, You Tube kunnen onbetrouwbaar zijn.Leugen profeten, en leugen christussen.  Afgeschermde groepen op Facebook, Twitter, You Tube. Hier hebben fraudeurs en leugenaars vrij spel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.