Studie volharding

<<hier alleen nog maar wat aantekeningen>>

Jezus gaat ons ook voor in volharding. Als iemand niet op de eerste woorden van Jezus geneest, dan zegt hij het nogmaals. Het geldt voor ons allemaal dat we moeten volhouden om het doel te halen.

Marcus 8:22-25. Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 

Jezus roept ons ook op om vol te houden bij het uitpreken van wat nodig is. Het voorbeeld dat hij geeft staat in deze tekst. Jezus noemt drie keer dat we hetzelfde moeten blijven zeggen.

Marcus 11:23. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

De apostel Paulus roept in zijn brieven ook de leden van de gemeenten op om vol te blijven houden. Hier twee voorbeelden.

Galaten 6:9. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 

In de HSV vertaling: En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.

Hier staan twee Griekste woorden in voor opgeven met woordnummers G1573 en G1590.

2 Tessalonicenzen 3:13. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.