HOe Jezus onderwijs GAF

Wat je bij Jezus ziet en wat voor ieder die onderwijs geeft in de ekklesia, de kerk is dat je zorgt dat je heel goed op de hoogte bent. En dat je als er een onderwijs tijd of moment aan de orde is, dat je daar dan uit put.

De voorbereiding van Jezus was de jarenlange bestudering van de schriftelijke en mondelinge traditie van de Schriften, die hij samen met medeleerlingen en leermeesters had bestudeerd. De voorbereiding was ook al die jaren van in gesprek zijn met de hemelse Vader om alles te begrijpen wat nodig was.

Als Jezus onderwijs geeft dan put hij uit parate kennis. Geen papiertje voor zijn neus. Je leest nergens van enkele uren van voorbereiding op het geven van onderwijs over een bepaald onderwerp op een dag. Ik heb de indruk dat zijn rede op de berg, de Bergrede, niet gepland was. Hij was er met zijn discipelen. Er kwamen nog veel meer mensen. En Jezus kreeg de indruk dat het nu de tijd was om een groot onderwerp aan te snijden.

Hieronder enkele voorbeelden waardoor de inspiratie door de Geest gaat stromen.

Jezelf een vraag stellen in de Geest.
Als je tijdens het onderwijs het even niet meer weet hoe het verder moet. Waar zou je het over moeten hebben. Dan kun je in de Geest een vraag stellen. Hier een paar voorbeelden van Jezus.

Lukas 7: 31. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze?
En dan komt hij vervolgens met treffende vergelijkingen.

Lukas 13:18. Daarop zei hij: Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.

Lukas 13:20. En opnieuw zei hij: Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.

Natuurlijk is er de uitleg dat dit een gebruikelijke stijlvorm in een toespraak is. Dat weet ik. Maar ik stel voor: neem de proef eens op de som.

Onderwijs is teamwerk. Zijn leerlingen stellen vragen.
Dit is een vraag van Petrus, die terugkomt op een onderwerp eerder in het onderwijs van Jezus, in vers 15. De vraag van Petrus leidt tot de gelijkenis van een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.
Matteüs 18:21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?

Dit is een vraag van Tomas als Jezus spreekt over het huis van de vader met vele woningen. De vraag van Tomas leidt tot een bekende tekst en vervolgens stelt Filippus een vraag en dan volgt een rede, die tot midden hoofdstuk 16 doorloopt.
Johannes 14:5-9. Toen zei Tomas: Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

Hier helpt de vraag van Judas de boodschap universeel te maken, voor alle mensen. (Dit is in het midden van een betoog)
Johannes 14:21-23. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer Jezus antwoordde: Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Reactie in de Geest op reacties van tegenstanders.
Hierboven zijn het reacties van zijn discipelen. De Geest helpt Jezus om daar op te reageren. Omdat de Geest een hulp is, niet alleen voor Jezus maar ook voor de volgelingen van Jezus.

Er staan ook voorbeelden in de Bijbel van nare reacties, strikvragen, beledigingen etc. Hier helpt de Geest Jezus om van repliek te dienen, een goed antwoord te geven. Dit is dus een ander soort hulp van de Geest. Maar deze hulp maakt ook waarheid zichtbaar.

<<voorbeelden toevoegen>>

Jezus spreekt in beelden en verhalen.
Jezus spreekt dikwijls met beelden van zijn omgeving. Ik ben de deur van de schapen zegt Jezus op een gegeven moment. Zag hij die deur voor ogen? Het begon daar met het beeld van de schaapskooi.  En dat kwam dat was een stuk wijsheid omdat de blindgeborene de toegang geweigerd werd tot het tempelplein. Al eerder werd hiervoor het beeld van de schaapskooi gebruikt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.