Corona virus

Bij iedere ziekte is er een geestelijke kant. Een ziekte is het gevolg van wat er niet goed is of was.

Soms had een ziekte voorkomen kunnen worden door volgens Gods geboden te leven. Maar sommige ongemakken zoals minder goed zien en horen als je ouder wordt lijken onvermijdelijk. Dat lijkt erbij te horen sinds we sterfelijk zijn.

Het kwaad heeft diverse mogelijkheden om ziekten te veroorzaken. Virussen was tot voor kort voor de medische wetenschap ongrijpbaar. Wat een geluk dat er bij de komst begin 2020 van het Corona virus al zoveel kennis en kunde was.

Wat hebben christenen voor mogelijkheden om te voorkomen ziek te worden van dit virus?

Door dicht bij God te leven heb je bescherming. Je kunt er ook speciaal voor bidden en danken. De bescherming gebeurt door leiding in je leven. De Heer voorkomt dat je ergens bent waar het gevaarlijk is. Of je bent onkwetsbaar gemaakt. Je zou zelfs gevaarlijke slangen kunnen oppakken.

Lucas 10:19. Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand: en niets zal u enig kwaad doen.

Door te luisteren naar Gods stem. Waar moet ik wel of niet heen gaan? Moet ik beschermingsmiddelen gebruiken? Moet ik me wel of niet laten vaxineren?

Door naar Gods geboden te leven. Dat maakt je autoimmuunsysteem sterk. Dat zorgt er voor dat je niet zwaarlijvig wordt. Twee punten die bij het Corona virus van belang zijn.

We weten dat ons auto immuunsysteem gevoelig is voor ongezonde emoties zoals zelfverwerping en zelfhaat. Een mooie voorzorgmaatregel is dat uw auto immuunsysteem goed werkt. Dat is een hele opdracht op zich. Maar ook daar is hulp voor. O.a. bij onze Healing Rooms in Gouda.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.