Corona virus

Introductie

Bij veel ziekten is er ook een geestelijke component, maar voor virussen geldt dat wel in het bijzonder. Hieronder schrijft Henri Wright daar over. Het voordeel is dat geestelijke woorden uitspreken over de ziekte of mensen met die ziekte relatief veel uitwerkt.

Wat we speciaal bij het corona virus zien is dat het er op lijkt dat problemen worden veroorzaak doordat het auto immuunsysteem een veel te heftige reactie op het virus vertoont.

We weten dat ons auto immuunsysteem gevoelig is voor ongezonde emoties zoals zelfverwerping en zelfhaat. Een mooie voorzorgmaatregel is dat uw auto immuunsysteem goed werkt. Dat is een hele opdracht op zich. Maar ook daar is hulp voor. O.a. bij onze Healing Rooms in Gouda.

Wat we kunnen bidden.

Lucas 10:19. Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand: en niets zal u enig kwaad doen. Zo heeft God ons macht gegeven om op te treden tegen de het coronavirus

Bidt mee:
We roepen een halt toe aan de besmetting van het corona virus
We binden/verbreken de krachten en machten die vastzitten aan het corona virus.
De uitsteeksels van het coronavirus gebieden we longcellen van de patiënten los te laten
We binden/verbreken de krachten en machten van de uitsteeksels van het corona virus.
De uitsteeksels van het coronavirus vinden geen nieuwe grond bij gezonde mensen
Voor bescherming van de longblaasjes van iedereen, dat de uitsteeksels van het coronavirus geen grip heeft op de longblaasjes van de gezonde mensen.
Dat we met elkaar een muur van immuniteit bouwen met het cement ertussen van de Heilige Geest en de Here Jezus.
Voor een koepel van Gods Heilig bescherming tegen elke aanval van het corona virus dat het niet kan inhaken met zijn uitsteeksels bij het verplegend en verzorgend personeel, bij de artsen, bij het winkelpersoneel en voor de kwetsbare doelgroep (ouderen, jongeren en volwassenen met hart/longproblemen, mensen met een verstandelijke beperking.
We bidden God kracht en Koninkrijk hier op aarde.

Dat God Zijn adem blaast door de longen van de coronapatiënten.
Om genezing en herstel van de corona patiënten
Dat God op een wonderbaarlijke manier ingrijpt dat mensen op de ic, verpleegafdelingen sneller dan gewoonlijk zullen herstellen.
Dat de toeloop van het aantal corona ic patiënten zal stoppen.
Dat de toeloop van het aantal corona besmettingen zal stoppen.

Bid voor vertroosting van de vrienden familie waarvan een dierbare door het coronavirus is overleden.
Bid voor vertroosting van de vrienden familie waarvan een dierbare door het coronavirus is getroffen en op de ic ligt of op een verpleegafdeling, zij verkeren in onzekerheid wat betreft hun dierbare.
Bid voor vertroosting van de ouderen in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en familieleden die in quarantaine/isolatie zitten en geen bezoek meer mogen ontvangen

Voor het verplegend en verzorgend personeel, dat ze hun werk goed kunnen blijven uitvoeren, bid voor kracht, rust energie.
Voor de ic verpleegkundigen, dat ze hun werk goed kunnen blijven uitvoeren, bid voor kracht, rust energie.
Voor de artsen, dat ze de juiste keuzes kunnen maken, dat ze hun werk goed kunnen blijven uitvoeren, bid voor kracht, rust energie.

Voor de ontwikkelingslanden, o.a. Afrika, India
Dat mensen tot geloof komen.
We richten ons tot God,
Dat God weer meer ruimte in onze levens krijgt, dat Hij de eerste prioriteit in ons leven is.
Voor de wetenschappers en onderzoekers dat er vaccin wordt gevonden op korte termijn.
Dat er voldoende beademingsapparatuur aanwezig mag zijn, waardoor er geen levensbedreigende keuzes gemaakt hoeven te worden.
Voor het kabinet, Rutte, Martin van Rijn, minister Slob, voor het bestuur van het land
Voor inzicht voor Jaap van Dissel van het RIVM, om de juiste conclusie te trekken voor het beleid van Nederland.
Dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt om zich aan de regels van het RIVM te houden

Tekst van Henri Wright

Deze tekst komt zijn boek Een meer dan voortreffelijke weg.

Waarom een gezond auto immuunsysteem behulpzaam is

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.