Over de Opzet van de Site

Bij de welkoms pagina is al iets geschreven over de opzet van de site. Hier nog wat meer toelichting.

Wat er over een onderwerp is geschreven is ontstaan uit een (grondige) studie van wat de Bijbel in het Grieks en Hebreeuws er van zegt. Daar nog inhoud van boeken en sites aan toegevoegd.

Voor de overdracht zijn er lessen gemaakt. In een les staat wat iedere christen, die een ander met problemen wil helpen, minimaal zou moeten weten. Om les te geven zijn als hulp de studies beschikbaar.

Er is ook nog een korte tekst gemaakt met inleidende zinnen over het onderwerp. Dit moet iedereen kunnen begrijpen. Via deze tekst zijn op deze site de lessen en de studies bereikbaar.

Hoe zijn al die woorden in de Bijbel tot onderwerpen samengevoegd? Dat is een creatief proces geweest van samenvoegen en splitsen. Zo hebben we niet één onderwerp over dopen, maar we hebben een onderwerp over de doop in water en een onderwerp over de doop in de Geest. Twee grote onderwerpen denken wij. En zo zijn er tal van keuzen gemaakt.

En hoe zijn we van al die onderwerpen tot een structuur gekomen op de site?

Dat is als volgt gegaan. Je hebt natuurlijk onderwerpen, die typische bij het Oude Verbond of zo u wilt Oude Testament horen, dat zijn alle onderwerpen, die over de opzet en de structuur van het leven gaan. <Rubriek Gods Aanbod -1->

En je hebt onderwerpen, die bij de komst van Jezus een belangrijke plaats kregen. Neem nu de gaven van de Geest. Die horen bij het Nieuwe Verbond. <Rubriek Gods Aanbod -2->

Dan zijn er onderwerpen, die naar voren komen als je mensen vanuit je christen zijn met de dingen van het leven wil helpen. Die kun je nog onderscheiden in algemene onderwerpen zoals bijvoorbeeld bevrijdingspastoraat en heel specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld bevrijding van demonische banden. <Rubriek Zorg. Alg en Zorg. Spec.>>

Dan zijn er nog twee series onderwerpen, die hieruit naar voren zijn getrokken. De onderwerpen van wereldwijde omgang zoals die over God en de Bijbel. <Rubriek Wereldwijd>. En die waar je direct persoonlijk je voordeel mee kan doen. Over hoe je beter kunt leven. <Rubriek Persoonlijk>

Tenslotte zijn er nog onderwerpen, de gewoon handig zijn om te weten. <Rubriek Context Zaken>

Hartekreet

Het is onze hoop en ook ons gebed dat wat er op deze site te vinden mensen gaat helpen om een beter en goed leven te hebben. En dat je daarmee ook anderen kunt helpen.

Dat het beter met u gaat en met de mensen om u heen is namelijk de wil van God.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.