Over de Opzet van de Site

Deze site wil mensen helpen een goed en mooi leven te leiden.

Er is wel wat nodig voor een goed en een mooi leven. Er is veel te leren en veel af te leren.

Daarom komen er op deze site 110 onderwerpen aan de orde. In klad heb ik ze allemaal, maar hier netjes op de site nog maar een beperkt deel. Hopelijk kan een onderwerpen u nu al helpen.

Bij ieder onderwerp is de eerste pagina bedoeld om de boodschap van het onderwerp weer te geven. Hopelijk wekt het de belangstelling om er meer van te weten. Nog beter als het aanzet tot bezinning.

De eerste sub-pagina is bedoeld als een soort les. Als je in de kerk bezig wilt zijn, zou je minimaal wat hier staat moeten weten. Ze bevatten twee tot zes pagina’s.

Verder zijn er per onderwerp nog één of meer studies. Die is bedoeld voor leidinggevenden in de kerk. Ze staan vol teksten uit de Bijbel. Ze bouwen je op als je ze leest. Ze bestaan uit twintig tot vijftig pagina’s.

Die studies en vooraf het bezig zijn om deze studies te maken hebben mij geholpen om inzicht te krijgen. De studies zijn steeds de basis geweest voor de lessen en de boodschap.

Daarbij dan ook nog de toetsing in de praktijk. Er is zoveel mogelijk getoetst in de praktijk. Het gaat hier niet om een theoretisch bouwwerk. Het gaat hier om de werkelijkheid.

Bij de studies is naar de oorspronkelijke tekst van de boeken van de Bijbel gekeken: het Hebreeuws, klein beetje Aramees, en het Grieks.

De teneur van de inhoud

Het is de wil van God dat het goed gaat met de mensen. Zo staat het in ieder geval in de Bijbel. Ik heb de indruk dat het de wil van God is om juist in onze tijd te laten zien dat Hij het goede voor heeft met de mensen. Dat zal hij laten zien door mensen, die Hem willen volgen. Mensen die bidden en werken.

Dus dé prioriteit voor kerken en evangelische gemeenten: diaconale actie, onderwijs, zoals op deze site, genezing, bevrijding, inspiratie, wijsheid, onderscheid wat goed en kwaad is, financiële middelen, huisvesting en wat verder ook maar nodig is.

Op deze site staat een voorzet voor het onderwijs.

Wat we in de toekomst moeten doen

Deze site is inhoudelijk breder en dieper dan in de kerk gebruikelijk is. Breder omdat het probeert alle belangrijke onderwerpen uit de Bijbel weer te geven. En dieper vanwege de bestudering van de oorspronkelijke taal van de teksten, waarbij is geprobeerd alle teksten, die over een onderwerp gaan te bestuderen.

Hopelijk helpt deze uitleg van de gemeenschappelijke basis mensen van allerlei soorten geloofsgemeenschappen elkaar beter te vinden.

Trouwens uit de inhoud zal duidelijk worden dat elkaar in liefde aanvaarden belangrijk is. En dat we vol ontferming bewogen zijn met hen, die nog niet tot een geloofsgemeenschap behoren.

Een haalbaar doel?

In klad heb ik alle 110 onderwerpen, maar nog niet netjes en compleet. Sinds juni 2019 staan er enkele onderwerpen op de site. Ik zal naar verwachting nog wel enkele jaren bezig zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.