Over de Opzet van de Site

De basis van de site zijn de studies van teksten per onderwerp uit de boeken van de Bijbel. Bij een aantal studies zijn ook lessen beschreven. En voor ieder onderwerp is er een aparte pagina met uitleg, die voor iedereen te begrijpen zou moeten zijn.

De studies:
Wat er over een onderwerp is geschreven is ontstaan uit een (grondige) studie van wat de Bijbel in het Grieks en Hebreeuws er van zegt. Daar is nog wat inhoud van boeken en sites aan toegevoegd.

Dit is de standaard indeling.
– inleidende woorden
– inhoudsopgave
– studievragen
– teksten Oude Testament met ‘wat kunnen we leren van deze teksten’
– teksten Nieuwe Testament met ‘wat kunnen we leren van deze teksten’
– wat andere bronnen inhoudelijk bieden
– overwegingen
– lessen met ook antwoorden op de studievragen en eventueel een werkvorm.

De teksten uit het Oude en Nieuwe Testament zullen het grootste deel van de studie in beslag nemen.

In de studies staan tabellen met de gegevens van de betreffende woorden van een onderwerp uit de Bijbel. Dit is het format.

Hebreeuws of Grieks woordSoort WoordStrong nummerOpmerkingen:
Het woordBijv. een werkwoordH of G nummerVertaling van het woord.
Hoe dikwijls het woord voorkomt
Hoe de KJV het vertaalt.

1ste kolom is alleen een volgnummer.
2de kolom is het woord in het Hebreeuws of het Grieks en de fonetische aanduiding.
3de kolom geeft aan wat voor woord het is.
4de kolom. Ieder specifiek woord in de Bijbel heeft door meneer Strong een nummer gekregen. Dat nummer staat hier. De Hebreeuwse woorden beginnen met H en dan vier cijfers. De Griekse woorden met G en vier cijfers.
5de kolom. In deze kolom staan drie zaken, het woord of de woorden waarmee je het Hebreeuwse of Griekse woord in het Nederlands zou kunnen vertalen, hoeveel keer het woord voorkomt en in hoeveel verzen. En hoe de meest degelijke vertaling, de Engelse King James Version, het woord vertaalt en in welke frequentie.

Eventuele lessen bij de studies
Voor de overdracht zijn er lessen gemaakt. In een les staat wat iedere christen, die een ander met problemen wil helpen, minimaal zou moeten weten. Om les te geven zijn als hulp de studies beschikbaar.

Inleiding per onderwerp
Op de site krijg je per nummer te zien wat het voordeel van dit onderwerp is voor een goed leven. Deze tekst moet iedereen kunnen begrijpen ook als je niet de Bijbel kent.

Via deze tekst zijn op deze site zijn de studies en de lessen bereikbaar.

Indeling in onderwerpen en rubrieken
Er is gekozen voor een indeling van de 110 onderwerpen in zes rubrieken. Hoe zijn al die woorden van de Bijbel tot onderwerpen en tot rubrieken samengevoegd? Dat is een creatief proces geweest van samenvoegen en splitsen.

Zo hebben we niet één onderwerp over dopen, maar we hebben een onderwerp over de doop in water en een onderwerp over de doop in de Geest. Twee grote onderwerpen denken wij. Zo zijn er tal van keuzen gemaakt.

En hoe zijn we van al die onderwerpen tot de zes rubrieken gekomen? Dat is als volgt gegaan.

Er zijn onderwerpen die van wereldwijde betekenis zijn zoals die over het evangelie, de hemel, God en de Bijbel. <Rubriek Wereldwijd>.

Er zijn onderwerpen waar we als mens allemaal zelf direct mee te maken hebben, je houding in het leven en je emoties. Daar kun je persoonlijk je voordeel mee kan doen. <Rubriek Persoonlijk>

Er zijn onderwerpen, die typisch bij het Oude Testament horen, dat zijn alle onderwerpen, die over de opzet en de structuur van het leven gaan. <Rubriek Gods Aanbod -1->

Er zijn onderwerpen, die bij de komst van Jezus een belangrijke plaats kregen. Neem nu de gaven van de Geest. <Rubriek Gods Aanbod -2->

Dan zijn er onderwerpen, die voor de directe hulp aan hulpvragers zijn. Die zijn onderscheiden in algemene onderwerpen zoals bijvoorbeeld bevrijdingspastoraat <Rubriek Zorg. Alg > en heel specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld bevrijding van demonische banden. en <Rubriek Zorg. Spec.>

Tenslotte zijn er nog onderwerpen, de gewoon handig zijn om te weten. <Rubriek Context Zaken>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.