#77 Klanktaal

Er zijn christenen die, vol van de Heilige Geest, een innerlijke drang hebben om zich bijzonder met hun stem te uiten. Ze kunnen het wel tegenhouden, maar ook hun gang laten gaan en ervan genieten.

Het verschijnsel is vooral bekend van dat bijzondere  Pinksterfeest na de opstanding van Jezus, dat we nog ieder jaar vieren. Bij de christelijke gemeenten, die daarna ontstonden waren er velen, die in tongen spraken nadat ze gingen gevlogen en gedoopt werden in de Heilige Geest.

In latere eeuwen kwam het ook bij christenen voor en heden ten dage is het algemeen in enkele christelijke kerken en bij mensen individueel in welke kerk dan ook.

Het is trouwens ook al een verschijnsel dat in oude tijden ook voorkwam. In het Oude Testament van de Bijbel lijkt men er ook over te schrijven.

Voor iemand, die regelmatig spreekt in tongen of in klanktaal uit, of hoe je dat ook wil noemen heeft het een rustgevend en opbouwend effect. Door spreken in tongen neemt het vol zijn van de Geest toe.

En daardoor heeft het ook gevolgen voor andere mensen. Immers een mens vol van de Geest heeft een heilbrengend effect op de omgeving.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.