Les Ik en Mijn Karakter

Er zijn verschillende methodes om verandering van je houding en gedrag aan te pakken. Deze site presenteer er twee.

Als je resultaat wilt halen gaat het er om, dat je doet wat nodig is. Het gaat er niet om wie je de handvatten voor verandering aandraagt. Ook niet met welke taal je dat communiceert. Ook niet of het advies gratis is of als je er veel voor hebt betaald. Het gaat er om of je doet wat nodig is.

Michelle noemt een gek ding in je houding en gedrag ‘een zelfbeeld’. Bij de spirituele aanpak noemt men het ‘een geest van ‘ en dan de naam van het probleem. Het gaat er dus om dat je doet wat nodig is.

Aan de andere kant: hoe je het ook noemt, er is wel een bepaalde werkelijkheid waar het om gaat. En ik denk dat het hier geestelijke zaken aan de orde zijn, terwijl je het ook met een psychologisch woord zelfbeeld noemt.

Het is goed om te beseffen dat het om geestelijk duisteren zaken aan de orde zijn. Dat verklaard namelijk waarom ‘de behandeling’ lastig is. Een waarom mensen niet logisch kunnen reageren.

Bij geestelijk duistere zaken kun je te maken hebben met een aantal extra moeilijkheden. Hieronder komen ze één voor één aan de orde.

Geestelijke blind en doofheid
Als je niet kunt zien wat er aan de hand is, is dat geestelijke blind en doofheid. Het is van alle tijden. Jezus noemde ook al dat mensen blind en doof waren. <<>>

Als je iets van rekenen of taal niet begrijpt, dan helpt het als iemand het nog eens uitlegt. Bij geestelijke blind- en doofheid helpt dat dikwijls niet.

Wat helpt wel? Het woord van God uitspreken. Zeg de woorden van God uit de Bijbel of die de Geest je te binnen brengt nog een keer. En misschien nog een keer. Bekijk de timing goed. Soms moet er eerst weer tijd overheen gaan voordat je het woord weer opnieuw wil laten klinken.

Wat ook helpt is een omgeving waar veel van de Geest is. Als je dit doet met een groep, die leeft met God. Een groep met vooraf lofprijzing en aanbidding. Een voorbedegroep op de achtergrond, dan zal het kunnen zien en horen gemakkelijker gaan.

Blindheid en doofheid kunnen zijn veroorzaakt dat die persoon, maar dat kan ook zijn voorgeslacht of omgeving zich lange tijd blind en doof hebben gehouden voor de waarheid van de woorden van God, die hebben geklonken.

Uitbarsting
Wat ook kan gebeuren is, dat als de waarheid vanuit de Geest klinkt, dat er een oprisping bij een persoon plaats vindt, dat lijkt op een emotionele uitbarsting.

Die persoon is niet gewoon mee oneens, maar kan tot een soort van ontploffing komen. Zodra de waarheid klinkt denkt hij of zij niet na maar reageert direct buiten zijn verstand om. Mensen zouden eventueel zelfs agressief kunnen worden.

Mensen, die met een emotionele uitbarsting reageren kunnen onrecht en pijn hebben meegemaakt.

Een voorbeeld in onze tijd zijn mensen met een slavernij verleden. Die hebben groot onrecht en veel pijn geleden. Zodra deze mensen opnieuw onrecht ervaren of pijn niet wordt erkend, dan kunnen ze bij wijze van spreken ontploffen.

Zo’n ontploffing kan ook innerlijke ontploffing zijn. Een soort van zelfvernietiging.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.