Ik en Mijn Karakter

Een onaangenaam karakter van een mens kan veel rampen veroorzaken. Echtscheidingen. Problemen met ouders. Kinderen met trauma’s. Anderzijds zijn mensen met een aangenaam karakter een zegen voor hun omgeving. Zij veroorzaken verbinding tussen mensen, maken dat het beter gaat met partners, ouders, kinderen en wie dan ook maar in hun omgeving is.

Lange tijd was het idee dat een karakter onveranderlijk was. Er is sprake van ingeslepen gewoonten. Het woord karakter komt ook van kerven. Maar hoewel het veranderen van karakter niet eenvoudig is, zijn er toch wel allerlei mogelijkheden.

Er zijn verschillende methoden om verandering van je houding en gedrag aan te pakken. Er zijn twee soorten. De één komt uit de wereld van de psychologie. De ander komt uit de wereld van mensen, die zich met geestelijke dingen bezig houden.

Dit artikel wil een overzicht geven van methoden. Het wil helpen om te overwegen ‘in behandeling’ te gaan. En een keuze te maken voor een methode. En wellicht kun je ook gewoon jezelf helpen of dat je samen met je partner of een vriend dit doet.

Overzicht

De zondeval van de mens heeft ons op afstand gebracht van wie we zouden moeten zijn. Door die zondeval kunnen we ook van andere mensen veel narigheid hebben ondervonden. Zo zijn er traumatische ervaringen in ons leven gekomen. We zijn ons gaan richten om extra pijn te ontlopen. En niet met de eigen pijn geconfronteerd te worden. Dat zijn ….

Om te overleven of om het leven gemakkelijker te maken of omdat het om een andere reden aantrekkelijk leek hebben we ons persoonlijke waarheden eigen gemaakt, die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Er zijn verschillende oorzaken, die van invloed zijn op ons karakter: het gezin waarin we zijn opgegroeid of het gemis daar van, traumatische en nare ervaringen in onze jonge jaren, een keuze voor een onverstandig leven, verbintenissen met slechte gezelschappen en slechte vrienden. Men noemt dit ook wel samengevat: wonden zonden bonden honden.

Als gevolg van deze ellende kiezen mensen om daarop te reageren met verslavingen, schijnhoudingen en gedrag, om bepaalde leugen te geloven. Verslavingen is een aparte studie over.

Onze bekende zonden werken we hopelijk wel aan, maar die ons niet duidelijk voor ogen staan kunnen mogelijk het meest ons nieuwe mens zijn tegenhouden. Dit is een veelzeggend citaat uit de Talmoed [Rosj Hasjana 18a]
Een twijfelachtige overtreding heeft nog meer Tesjoeva (bekering) nodig dan een zekere overtreding. Want wanneer men weet dat men iets verkeerds gedaan heeft, heeft men daar eerder spijt van dan wanneer men het niet [zeker] weet. Daarom is het schuldoffer voor twijfelachtige overtredingen duurder dan het zondoffer voor bekende zonden.

Onechte houding en gedrag

Je kunt voor een bepaalde ver doorgevoerde houding en gedrag kiezen om het leven door te komen. In het werkboek Search for Life worden de volgende vier genoemd. Er zullen er meer zijn.

– Je best doen om te voldoen (gedrag gebaseerd op prestatie)
Dit komt voort uit angst om te falen. “Ik moet een bepaald niveau halen om tevreden te zijn met mezelf.

– De behoefte om aardig gevonden te worden (gedrag gebaseerd op goedkeuring). Dit komt voort uit de vrees om afgewezen te worden. “Ik heb de goedkeuring van bepaalde mensen nodig om tevreden te zijn met mezelf.”

-Jezelf hopeloos voelen (gedrag gebaseerd op schaamte) Dit komt voort uit de angst dat niemand je begrijpt. “Het heeft geen zin om het te proberen, ik kan niet veranderen, ik ben hopeloos.”

-Beschuldigen en straffen
(gedrag gebaseerd op oordeel)
Dit komt voort uit de angst voor veroordeling.
“Degenen die falen zijn het niet waard om geliefd te worden en verdienen straf.”

Deze ver doorgevoerde houdingen brengen ‘uiterlijke schijn’, gebaseerd op onze angst voor de ontdekking van ‘wie we echt zijn’. Die uiterlijke schijnhouding maakt niet alleen moeilijk om die persoon echt te leren kennen maar ook dat die persoon zijn plek in de gemeente kan ontvangen.

Als de echte identiteit van iemand bijvoorbeeld zijn vriendelijkheid is, dan is die houding natuurlijk. Dan raakt die persoon ook niet van slag als zijn vriendelijkheid niet werkt. Immers hij doet niet zijn best om aardig gevonden te worden, maar hij doet gewoon omdat het bij hem of haar past.

Kiezen voor een onechte houding kan een poging zijn om te overleven. Om minder de angst, de schaamte en de schuld te voelen. Bij goede hulp is het stap voor stap mogelijk om de onechte houding af te leggen.

De hulp die de Heilige Geest geeft
Johannes 7:37-39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Johannes 14:16-17. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.

Johannes 16:13-15. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 

Onhandige opvattingen

Het gaat hier om mogelijke voor jou persoonlijke waarheden. Soms kloppen ze wel in een bepaalde situatie, maar ze zijn niet algemeen waar.

Dit is maar een beperkt lijstje, er zijn er natuurlijk veel meer.

Iedere persoonlijk waarheid, die niet met de werkelijkheid overeenstemt kan problemen opleveren. Soms zijn die problemen klein en soms groot, maar ze zorgen er in ieder geval voor dat je niet een nieuwe mens wordt.

God is onbetrouwbaar, Hij handelt willekeurig.
De mens kan het nooit goed doen in de ogen van God.
Als je God nodig hebt is hij er niet.
God behoort in te grijpen als wij lijden.
De geboden van het Oude Testament zijn vervallen.De joden hebben hun ellende aan zichzelf te wijten
Je kunt nooit streng genoeg de regels van de kerk aanhoudenWe leven in het tijdperk van genade, wat we ook doen het heeft geen consequenties
Mannen zijn net kleine kinderen
Mannen kunnen niet omgaan met emoties
Mannen zijn niet te vertrouwen
Ontrouw zijn is in hun aard
Mannen zijn maar op één ding uit
Vrouwen laten zich door hun gevoelens meeslepen
Vrouwen maken mannen het leven zuur
Vrouwen kunnen geen leiding geven
God geneest in deze tijd niet meer. De geestelijke gave waren voor de eerste gemeenteAls je met bevrijding bezig bent ben je een extra doelwit voor de duivel
Ik heb niemand die naar mij omkijktIk kan niemand vertrouwen
Je moet je fouten nooit toegeven
Je moet anderen op hun fouten wijzen
Ik hoef degenen, die iets tegen mij hebben gedaan niet te vergeven.
Als ik van iets overtuigd ben is het waar
Internet en mail verkeer is onveiligVoor een vrouw is het ’s avonds te onveilig op straat
Mijn partner begrijpt mij nooit.
Mijn partner kan me niet begrijpen
Mijn partner zal nooit een vinger uitsteken.

Sommige persoonlijke waarheden hebben alleen een nadelig effect op jezelf. Maar het kan ook op anderen betrekking hebben. Iedereen zal wel eens meegemaakt hebben dat er een persoonlijke waarheid over je wordt gedeeld waarvan je denkt dat die niet klopt.

De psychologische aanpak

Zie boek in Search for Life.

De geestelijke aanpak

Persoonlijke waarheden hebben vaak een geestelijke lading of hebben die in de loop van de tijd gekregen. Daarom zijn ze ook moeilijk te overwinnen. Maar daarom kun je ze ook het beste geestelijk aanpakken.

De grootste kunst is die persoonlijke waarheden bij jezelf te ontdekken. In het Engels worden ze ‘familiar spirits’ genoemd. Ze zijn namelijk je heel vertrouwd, vanzelfsprekend en past ze op een automatisch manier toe.

Hoe kun je die onhandige persoonlijke waarheden ontdekken? Hier een aantal mogelijke bronnen:
1. Zijn waarheden in de Bijbel staan die je moeilijk kan aanvaarden of die je niet begrijpt.
2. Zie je dat anderen anders omgaan bij bepaalde situaties.
3. Luister naar wat de Heilige Geest je duidelijk maakt,
4. Bekijk het lijst onhandige houding en gedrag.
5. Bekijk de lijst van onhandige opvattingen.

vertelt over jouw innerlijk, je manier van denken en doen. Ga dan niet met de Heilige Geest in discussie, maar neem de autoriteit over wat hij over jou en tegen jou zegt serieus

Acceptatie, aanvaarding en de wil om ervan af te komen
Het is één ding om bewust te worden van de sferen van denken die je kenmerken. Het is een ander ding om dat te accepteren. En vervolgens ook nog te bedenken dat het goed is om ervan af te komen.

Weet wel. Als je afkomt van nare gedachten, die aan je kleven, dan wordt je leven een stuk beter. En er zijn mensen, die je bij dit proces willen helpen. Er zijn mensen, die gratis en voor niets jou willen helpen.

Deze geestelijke aanpak werkt het best in een geestelijke omgeving, waar mensen zijn, die dichtbij God leven. Zij zullen dan ook pas aan de slag gaan als ze de aanwezigheid van de Heilige Geest opmerken.

Dat geldt voor het ontdekken van wat er precies aan de hand is. Dat geldt zeker als er actie moet worden genomen. Namelijk om die geest te verwerpen.

Stappen om van een vertrouwde geest af te komen.
In het pastoraat is een belangrijke sleutel om te vergeven. Van anderen en jezelf. Zo laat je je rechten los en ben je afhankelijk van God. Jezelf kun je niet helpen, maar de schepper van hemel en aarde kan jou wel helpen.

Daarom de volgende stappen:

Vergeef degenen, die jouw oren heeft getraind om die stem te horen (dit kan jezelf zijn geweest).

Vraag Jezus jou te vergeven voor het feit dat je deze geest toeliet in je leven en denken.

Zeg tegen de geest: “Door het bloed van Jezus verwerp ik elke samenwerking met de geest van <en dan de naam van wat je hebt ontdekt>.

Dank U Jezus, dat U de macht van deze geest over mij hebt verbroken en ik vraag U, Heilige Geest, om deze stem niet meer toe te laten als een vertrouwde stem voor mij. Van nu af aan ben jij <en dan de naam van wat je hebt ontdekt> onbekend voor mij. Mijn oren zullen jouw stem niet langer als waarheid aannemen, en ik breek nu jouw macht [klap in je handen] in Jezus’ naam.

Jezus, wat heeft U voor mij in plaats van deze leugenachtige geest?”

Dominante Zelfdelen

De ziel van een mens heeft verschillende kanten. Zo kun je enerzijds spontaan doen wat op je afkomt, maar anderzijds kijk je daarbij of daarna kritisch op jezelf. Heb ik het wel goed gedaan. Het wordt een probleem is die interne criticus je leven gaat beheersen. Er is een deel van jezelf dat onhandig dominant is geworden.

De psychologische aanpak

Een psychologische aanpak is beschreven in het boek ‘Ik kan veranderen’ van Michelle Düsseldorp. Als je op internet zoekt dan kom je wel conferenties, workshops of seminars van haar tegen onder de naam Groundwork. Zo kun je met haar en haar aanpak kennis maken.

De werkwijze van Groundwork gaat ervan uit dat je door nare of traumatische gebeurtenissen zelfdelen hebt ontwikkeld in je innerlijk. Op zich is een zelfdeel goed.

Bijvoorbeeld als je lerares op een school bent, dan hoort daar ook een bepaalde houding en gedrag bij. Die specifieke houding en gedrag zou je een zelfdeel kunnen noemen.

Het wordt pas vervelend als een zelfdeel zo’n dominante plek in je leven krijgt, dat, als er iets gebeurt, je alleen maar als lerares kan reageren. Of dat je je hele leven als ultieme lerares gaat gedragen.

Het boek “Ik kan veranderen” bladzijden 111 tot en met 113, geeft een lijst van mogelijke zelfdelen zoals: de klager, de drammer, de presteerder, de perfectionist, het slachtoffer, de weter, de zorger en de criticus/rechter.

Ieder van die zelfdelen heeft een goede en nuttige kant. Het wordt alleen vervelend als ze overheersend worden. Wat nodig is, is zelfbeheersing.

Wat er onder het probleem ligt is een verwonding, een verwond deel. Een deel dat verlangt naar onvoorwaardelijke liefde, bevestiging, een complimentje, goedkeuring, acceptatie, veiligheid, erbij horen, warmte, troost, begrepen worden en behoefte aan zingeving (bladzijde144).

Er zijn elf stappen naar innerlijke genezing en groei geformuleerd, bladzijden 120 tot 154 van het boek. Het begint met het pijnlijke proces van niet weten tot erkennen wat je zelfdelen zijn. Dan een stap om een plek te geven en naar genezing te zoeken. Tenslotte om in die genezing te blijven staan en ook anderen daarbij te helpen.

Hier het overzicht van de stappen:
1. Niet kennen (vraag je omgeving naar gedragspatronen).
2. Ontkennen. 3. Verkennen. 4. Herkennen. 5. Erkennen.
6. Bekennen (anderen op de hoogte stellen).
7. Aanvaarden (je zwakke plekken onvoorwaardelijk accepteren)
8. Parkeren (dat je een pijn kunt parkeren tot je tijd hebt om dat deel toe te spreken).
9. Helen (na onvoorwaardelijke acceptatie van het verwonde deel).
10. Benutten (anderen helpen).
11.Zijn (heelheid).

De geestelijke aanpak

Wat Michelle een zelfbeeld noemt, noemt men bij de geestelijke aanpak ‘een geest van’ en dan de naam van het probleem.

De geestelijke aanpak spit dieper. Mij lijkt dat nare dingen in je karakter meestal, of misschien wel altijd, een geestelijke oorzaak hebben.

Laten we een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld iemand, die heel opvliegend kan zijn. Dit is vast iemand met veel temperament. En dat is prima, want dat kan onderdeel zijn van het ontwerp van iemand, van zijn identiteit. Als het dat alleen is, dan is die iemand heerlijk snel en alert. Geweldig om zo iemand bij lastige situaties in de buurt te hebben. Ook zijn directheid kan heel prettig zijn.

Maar als er boosheid en bitterheid in die persoon zit, dan kan iemand op een nare manier ‘exploderen’. Het is lastig omgaan met iemand, die bijna uit het niets heel boos kan worden.

Wat er geestelijk gezien gebeurt, is dat het rijk van de duisternis via de deur van bitterheid binnen komt en zijn verwoestende werk doet. Zijn temperament is vervuild.

Mensen die geestelijk gevoelig zijn zullen genieten van een mooie karaktertrek zoals temperament maar een pijnlijk beklemmend gevoel krijgen van de lelijke karaktertrek zoals een vervuild temperament.

Met dit voorbeeld wordt ook wel duidelijk dat met het wegsturen van wat je bijvoorbeeld ‘een geest van opvliegendheid’ zou kunnen noemen niet het hele probleem hebt opgelost.

Het is nodig om na te gaan waar die boosheid en bitterheid vandaan komen. Misschien is er een wond, die moet worden geheeld. Misschien zijn er verkeerde daden in het verleden, die moeten worden erkend en waar afstand van moet worden genomen.

Achtergronden

De geestelijke aanpak zeker, maar ook bij de psychologische aanpak hebben we te maken met de geestelijke wereld.

We weten redelijk goed hoe de materiële wereld werkt, maar van de werking van de geestelijke wereld weten we in het algemeen weinig.

En dan gaan mensen opmerkingen maken als: “Begrijp jij dat die persoon dit of dat niet ziet?”. Een mens, die alleen de materiële wereld kent heeft daar geen antwoord op.

Wat mensen, die alleen de materiële wereld kennen ook niet begrijpen is waarop mensen kunnen als het ware exploderen als je hun geestelijke wereld raakt.

Geestelijke blind en doofheid

Als je niet kunt zien wat er aan de hand is, is dat geestelijke blind en doofheid. Het is van alle tijden. Jezus noemde ook al dat mensen blind en doof waren. <<>>

Als je iets van rekenen of taal niet begrijpt, dan helpt het als iemand het nog eens uitlegt. Bij geestelijke blind- en doofheid helpt dat dikwijls niet.

Wat helpt wel? Het woord van God uitspreken. Zeg de woorden van God uit de Bijbel of die de Geest je te binnen brengt nog een keer. En misschien nog een keer. Bekijk de timing goed. Soms moet er eerst weer tijd overheen gaan voordat je het woord weer opnieuw wil laten klinken.

Wat ook helpt is een omgeving waar veel van de Geest is. Als je dit doet met een groep, die leeft met God. Een groep met vooraf lofprijzing en aanbidding. Een voorbedegroep op de achtergrond, dan zal het kunnen zien en horen gemakkelijker gaan.

Blindheid en doofheid kunnen zijn veroorzaakt dat die persoon, maar dat kan ook zijn voorgeslacht of omgeving zich lange tijd blind en doof hebben gehouden voor de waarheid van de woorden van God, die hebben geklonken.

Uitbarsting

Wat ook kan gebeuren is, dat als de waarheid vanuit de Geest klinkt, dat er een oprisping bij een persoon plaats vindt, dat lijkt op een emotionele uitbarsting.

Die persoon is niet gewoon mee oneens, maar kan tot een soort van ontploffing komen. Zodra de waarheid klinkt denkt hij of zij niet na maar reageert direct buiten zijn verstand om. Mensen zouden zelfs agressief kunnen worden.

We kennen uit het boek Handelingen de uitbarsting in Efeze toen de godin van de stad ter discussie werd gesteld.

In onze tijd zijn er ook van die uitbarstingen. Veiligheidshalve schrijf ik ze hier niet op. Zo’n ontploffing kan ook innerlijke ontploffing zijn. Een soort van zelfvernietiging.

Een minder heftig voorbeeld in onze tijd zijn mensen met een slavernij verleden. Die hebben groot onrecht en veel pijn geleden. Zodra deze mensen opnieuw onrecht ervaren of pijn niet wordt erkend, dan komt dat krachtig naar voren.

Heftig temperament

Als mens zitten we allemaal anders in elkaar. De één heeft een wat flegmatieke inborst de cholericus een heftige inborst. De flegmatieke is kwetsbaar voor somber worden, de cholericus kan gemakkelijk ontploffen van boosheid. Lastig voor de omgeving om mee om te gaan.

Zelfbeheersing
Het Griekse woord ἐγκράτεια (egkrateia), Strong G1466 vertalen de NBV21 en HSV vertaling met zelfbeheersing. De KJV vertaalt met temperance. De Biblical Outline heeft als omschrijving: self-control (the virtue of one who masters his desires and passions, esp. his sensual appetites).

Handelingen 24:24-25. Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had. Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen.

Galaten 5:22-23. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

2 Petrus 1:5-8. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.

Opmerking 1: het Griekse woord ἀρετή (aretē), Strong G703 dat vijf keer voorkomt in het Nieuwe Testament is hier vertaald met deugdzaamheid. Het is voor zelfbeheersing nodig dat je als vervolg op je geloof de goede deugden ruim baan geeft. Dat zijn karakter eigenschappen die je kunt ontwikkelen. Waar moet je aan denken bij deugden?

De katholieke traditie ziet de volgende zeven deugden als belangrijk:
Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
Justitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
Spes (Hoop)
Caritas (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)

De eerste vier deugden gaan terug op de Griekse filosofen. De laatste drie komen van het slotvers van 1 Korinthe 13.

Opmerking 2: er is ook kennis nodig voor zelfbeheersing. Dat je oorzaken en gevolgen kent bijvoorbeeld.

Geen zelfbeheersing
Er zijn ook teksten die gaan over de andere kant: geen zelfbeheersing. Het Griekse woord is ἀκρασία (akrasia), Strong G192. Dit woord komt voor in deze twee verzen. <<Er is een woord voor wat het niet is. Is er ook een Nederlands woord wat het wel is? Gulzigheid, vraatzucht, begerigheid>>

Matteüs 23:25. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie reinigen de buitenkant van bekers en schalen, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.

1 Korintiërs 7:5. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.

In deze tekst van de NBV21 vertaling staat ook het woord zelfbeheersing. Het is wellicht ook wat Paulus bedoeld.
1 Korintiërs 7:27. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

De HSV vertaalt dit vers meer letterlijk als volgt. “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word”.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. Galaten 5:22-23.

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om op zelfbeheersing te worden aangesproken. Handelingen 24:24-25.

Wat is er voor zelfbeheersing nodig? Geloof, deugdzaamheid en kennis. 2 Petrus 1:5-8.

Huichelen is als je van de buitenkant vroom lijkt maar toch heen zelfbeheersing hebt. Matteüs 23:25

Weet dat de duivel je gebrek aan zelfbeheersing zal gebruiken. 1 Korintiërs 7:5

Voor Paulus was zelfbeheersing een oefening. 1 Korintiërs 7:27

Je tong beheersen
Het Griekse woord voor tong γλῶσσα (glōssa), Strong G1100 komt 50 keer voor 47 verzen. Van die 50 keer gaat het 7 keer om het kwaad van de tong. Hieronder de lijst met die verzen waarin dat voorkomt.

Romeinen 3:9-14. … allen, zowel de Joden als de andere volken in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn.

Jacobus 1:26. Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Jakobus 3:5-12. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt: hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

1 Petrus 3:8-12. Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen. Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De tong kan bedrieglijk zijn. Romeinen 3:13. De tong kan grootspraak voortbrengen. Jakobus 3:5. De tong bergt een wereld van onrecht. Jakobus 3:6. De tong besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. Jakobus 3:7. De tong is een onberekenbaar kwaad vol dodelijk venijn. Jacobus 3:8.

Het is cruciaal om je tong te beteugelen. Jacobus 1:26. Er is geen mens, die de tong kan temmen. Jacobus 3:8.

Wie het leven liefheeft laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad. 1 Petrus 3:10

Concluderend: onze tong kan ons in groot nadeel brengen, daarom goed om te letten wat je uitspreekt.

Hier is alleen gekeken naar teksten in het Nieuwe Testament over de tong. Naast de tong zijn er wellicht ook nog teksten over lippen en de mond, Dat heb ik nog niet nagegaan. Ook schelden en vervloeken gaan via de tong. Dat heb ik ook nog niet nagegaan.

Extra Testvragen

Het is heel lastig om de onhandige onwaarheden te ontdekken, waarvoor je in het leven hebt gekozen. In dit hoofdstuk allerlei mogelijkheden om die onwaarheden te ontdekken.

Als je kijkt naar de acht houdingen van het hart in de Bergrede. Met welke of welken heb je het meeste moeite? Tussen () de noodzakelijke houding van het hart.
1. Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (nederigheid, erkennen dat je hulp nodig hebt)
2. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. (emotionele eerlijkheid; aan de buitenkant hetzelfde zijn als de binnenkant. Niet de schone schijn ophouden)
3. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (ontvankelijkheid)
4. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (de hongerigen)
5. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. (vergeven)
6. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. (gezonde motieven)
7. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (relatiehersteller)
8. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (moed)
[bron: Search for Life]

Als je kijkt naar de wapenrusting uit het brief van Paulus aan de Efeziërs Met welke van de zeven heb je het meest moeite?

Efeziërs 6:13-18. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
1. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 
2. en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
3. en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
4. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
5. En neem de helm van de zaligheid 
6. en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
7. terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Groepsgesprek aan de hand van het Johari Window model [versie Search for Life].

Er staan in het handboek van Search for Life diverse enquêtes om in te vullen.

Bronnen

TitelAuteur
1Search for Life
Facilitator Manual
Dr Allan Meyer en Helen Meyer
Search for Life
Deelnemers Handboek
Dr Allan Meyer en Helen Meyer
2Training manual advanced SozoDawna da Silva en Teresa Liebscher Bethel
3Alle delen welkom

Lessen

Natuurlijk helpt het om via de psychologisch aanpak aan jezelf te werken. Het helpt dat je dingen bewust wordt. Een helder beeld over jezelf helpt altijd. Het helpt dat je moeite doet voor verandering. Dat bemoedigd jezelf, de omgeving en de Heere God zal het belonen.

Natuurlijk helpt het ook om geestelijk duistere entiteiten weg te sturen. Ook dit maakt je bewust en helpt voor een helder beeld over jezelf. En dat je moeite doet voor de verandering.

Maar vooral ook zal helpen als je je pijn onder ogen ziet en je laat helpen. Of je verkeerde daden en je daarvan bekeert.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.