#11 LEER Veranderen

Zelf veranderen is dé grote mogelijkheid voor een (veel) beter leven. Daarom is het belangrijk om met dit onderwerp bezig te zijn.

Misschien heb je een moeilijk leven, dan is het zonder meer goed om over veranderen na te denken. Misschien heb je een best aardig leven, maar weet dan dat het nog veel mooier kan zijn.

Als je wilt veranderen dan is de eerste stap het kiezen van een nieuwe oriëntatie. Dat werkt het best als het een persoon betreft. Van die persoon kun je dan de kunst afkijken.

Zou ook fijn zijn als die leermeester materialen heeft, die je verder kunnen helpen.

Gezien mijn eigen ervaringen en de getuigenissen van veel mensen beveel ik aan om als leermeester Jezus te kiezen.

Jezus kun je zelf ontmoeten. Het is ook mogelijk om mensen te vinden, die de weg van Jezus gaan. Die kunnen ook een goede hulp voor je zijn. Wel even oppassen dat je niet met een charlatan, geen echte volgeling van Jezus in zee gaat.

Jezus heeft ook allerlei materiaal beschikbaar. Een serie boeken, de belangrijkste zijn in de Bijbel opgenomen. Gemeenschappen, die zeggen dat ze als gemeenschap Jezus willen volgen. Muziek. Bladen. En deze hele site dus.

Dus dat is aan te bevelen. Keer je naar Jezus, ga Jezus volgen en doe wat Jezus zegt.

En je verleden? Als je kiest voor Jezus kun je dat achter je laten. Er is misschien narigheid in je verleden ontstaan. Daar kun je los van komen. Zoek iemand, die helpt om daarvan los te komen.

Als je Jezus volgt, dan ga je langzamerhand anders denken. Meer denken zoals Jezus denkt. En dat is ook een enorme bron van verandering. Je gaat positief naar jezelf gaat kijken. Je gaat positief naar andere mensen kijken.

Je mag er zijn. Het is goed om voor jezelf op te komen. Maar bij tijd en wijle cijfer je jezelf weg voor anderen. Je zult merken, daar wordt je een blij mens van.

Voor de één zullen dit veel grotere veranderingen zijn dan voor een ander. Hoe er rekening mee dat het een proces is dat de nodige tijd zal duren. Uiteindelijk is dit iets wat levenslang is. Je hele leven blijf je leren. En iedere keer dat je hebt geleerd zal je vreugde, je blijdschap en je vrede toenemen.

De narigheid van je verleden, van welke soort dan ook, kun je zonden noemen. Al waren je zonden donkerrood dan gaat God ze samen met jou maken zo wit als sneeuw.

Dit lied zingt er van https://www.youtube.com/watch?v=5hOe56OSB9w

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.