#22 Lofprijzing en aanbidding

Als je niet in God gelooft ga je natuurlijk ook niet iets tegen God zeggen. Ook niet al je opvatting is dat een onpersoonlijke macht is. En ook niet als je denk dat de God van de Bijbel wel bestaat maar een nare en strenge god is.

Dit onderwerp is alleen iets als je een warme relatie met God hebt. Als je onder indruk bent van Zijn majesteit en macht ga je aanbidden. Als je veel hebt om God te bedanken ga je lofprijzen.

Overigens gaat het in beide gevallen om oprecht zijn. Een mooi lied zingen over wat God heeft gedaan en daarna klagen of mopperen, vooral God de schuld geven over iets, dan is de lofprijzing en aanbidding ongeloofwaardig. Als je lofprijzing en aanbidding doet moet je leven daarbij passen.

En je kunt wel mooie woorden zingen, maar als je nauwelijks beseft wat je zingt, dan is je hart niet erbij. Zonder dat je hart erbij is betrokken, dan is er geen sprake van lofprijzing en aanbidding.

Als je God aanbidt en dankbaar bent, dan ben je deel van zijn rijk. In Nederland kun je mopperen op de regering, ze bekritiseren en nog erger, maar dan blijf je wel deel van het koninkrijk der Nederlanden en kun je van alle faciliteiten gebruik blijven maken, maar deel zijn van het koninkrijk van God is een vertrouwenszaak.

Natuurlijk mag je vragen stellen, indringende zelfs, maar als je je tegen God keert, dan is het einde van je lidmaatschap wel in zicht.

Lofprijzing en aanbidding gaat het best als je dat samen doet met anderen. Je kunt alleen zingen, maar ook met een heel koor. Het geeft een band met elkaar en zo’n samenbundeling is ook krachtiger. Vele kleine vuurtjes maken één groot vuur.

Bij lofprijzen en aanbidding denkt u misschien aan een programma zoals Nederland Zingt van de EO op de televisie of zoals het bij u in de kerk gebeurt, gedragen serieus of met klassieke oude of nieuwe liederen.

Zoals we in de Bijbel in het boek van de Psalmen lezen kan het ook dansen, springen, juichen en schreeuwen zijn. Van het uit je dak gaan zoals bij een House party of een voetbalwedstrijd is er dus ook een christelijke variant. Sterker nog, misschien was die christelijke variant er al eerder.

En het aparte is dat lofprijzing en aanbidding als je het met je hart doet allerlei dingen geeft: het kan je vrede geven, je blij maken en je rust geven. Bijzonder toch, je geeft iets weg aan God en toch word je rijker.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.