#22 Lofprijzing en aanbidding

Lofprijzing, dat is een samenvoeging van loven en prijzen. Twee woorden die op elkaar lijken. Bij dit onderwerp gaat het over loven en prijzen van God.

Lofprijzing gaat over noemen wat God voor bijzondere dingen heeft gedaan. Voor jou, voor je gezin, voor je familie en voor je verdere omgeving.

Aanbidden is een meer algemeen bekend woord. Het gaat hier om het aanbidden van God. Aanbidden gaat om het zeggen en noemen wie God voor jou is.

Overigens gaat het in beide gevallen om echtheid. Een mooi lied zingen over wat God heeft gedaan en daarna klagen of mopperen, vooral God de schuld geven over iets, dan is de lofprijzing en aanbidding ongeloofwaardig. Je hele leven moet een lofprijzing en een aanbidding van God zijn.

En je kunt wel mooie woorden zingen, maar als je nauwelijks beseft wat je zingt, dan is je hart niet erbij. Zonder dat je hart erbij is betrokken, je hebt er zin in, dan is er geen sprake van lofprijzing en aanbidding.

Als je God dankbaar bent, dan ben je deel van zijn rijk. In Nederland kun je mopperen op de regering, ze bekritiseren en nog erger, dan blijf je wel deel van ons koninkrijk. En kun je van alle faciliteiten gebruik blijven maken. Maar deel zijn van het koninkrijk van God is een vertrouwenszaak. Natuurlijk mag je vragen stellen, indringende zelfs, maar je tegen God keren, dan is het einde van je lidmaatschap wel in zicht.

Lofprijzing en aanbidding gaat het best als je dat samen doet met anderen. Je kunt alleen zingen, maar ook met een heel koor. Het geeft een band met elkaar en zo’n samenbundeling is ook krachtiger. Vele kleine vuurtjes maken één groot vuur.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.