#8 De Waarden van God

Als de hemel de aarde raakt en beïnvloedt, dan zal de aarde er uit gaan zien zoals het bij God in de hemel is. Daar gelden de waarden van God en die zullen dan op aarde ook meer zichtbaar worden.

Hoe zal dat er uit zien? Daar zijn verschillende dingen over te zeggen.

Vrede en gerechtigheid

Die nieuwe groepen zullen hun positieve invloed hebben op vrede en gerechtigheid op deze aarde.

Vrede is een ideaal van veel mensen. Vrede in plaats van oorlog. Dat was en is ook het doel van de Verenigde Naties.

Een beeld in de tuin van het gebouw van de Verenigde Naties in New York laat dat zien. Een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. Het beeld is in 1958 geschonken door de toenmalige Sovjet Unie aan de VN. Het is een beeld gemaakt naar aanleiding van teksten uit de boeken van de profeten Jesaja en Micha.

Vrede is een door de mensen moeilijk te verwezenlijk ideaal. Dat komt omdat het onder leiding van een machtige vredestichter moet gaan.

De tekst bij het beeld voor het VN gebouw wordt in de profetieën vooraf gegaan door een regel over “de messias”. Hij zal voor die vrede gaan zorgen. Onder leiding van die messias zal het lukken.

En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja 2:4)

De Hemel op Aarde

Onder leiding van Jezus de Messias en nu al met hulp van Heilige Geest, die de Geest van Jezus is, kan er veel moois gebeuren. Er komt nu al een stuk hemel op aard. Wij doen iets en God helpt ons.

Dit belangrijke gegeven is van grote betekenis voor deze aarde. Doen wij ons best om maatregelen te nemen zodat de ozonlaag herstelt, een tijdje terug in het nieuws, maar lukt dat niet helemaal. Dan kunnen ze in de hemel even ‘aan een knopje draaien’ en om dat helemaal voor elkaar te krijgen.

Het is goed om te weten dat, wat we zien, het zichtbare, uit het onzichtbare, de geestelijke wereld, is ontstaan. Zaken die we in onze wereld niet op kunnen lossen binnen onze kaders, daar hebben we de hemel voor nodig. Die kan onze kaders aanpassen.

Wij op aarde moeten ons best doen. Maar we hebben soms hulp nodig van de hemel.

Zo is het ook, mocht de zeespiegel dramatisch stijgen, ondanks onze inspanningen. Dan, als de hemel er even bij komt, dan zou de zeespiegel weer kunnen gaan dalen.

Wat in het groot kan gebeuren, kan ook in het klein. Iemand is ziek. De dokter doet zijn best. Misschien ook een gelovige die bidt. Prima. Vooral mooi als die bidder een hulp van de hemel erbij krijgt. Zodat de zieke geneest.

In de Bijbel wordt de hulp van de hemel de komst van het Koninkrijk van de hemel genoemd. Hoe meer nieuwe mensen en groepen hoe meer koninkrijk van God op aarde.

Heeft u al een beetje een beeld van de mogelijke toekomst?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.