#80 Pastorale zorg

Bij iedere kerk of evangelische gemeente kun je wel terecht voor pastorale zorg. Gewoon aankloppen bij hen als je voor die zorg in aanmerking wil komen. Het is de pastoor, de dominee of een voorganger, die deze zorg dan gaat leveren. Er kunnen ook leden van van die kerk of gemeente zijn, die deze zorg kunnen leveren.

De pastorale zorg bestaat uit in ieder geval liefdevol meeleven. Het is samen met jou in jouw situatie door het leven gaan. Meestal zal het gesprek worden afgesloten door de pastorale werker, die een stukje uit de Bijbel leest en voor je bidt.

Het is goed om te weten dat er uitgangspunten zijn waar een pastorale werker zich aan zal houden. Dit zijn ze.

A. Een pastorale werker maakt geen onderscheid tussen de één of de ander. Ieder mens is van waarde. Mensen, die buiten de kerk worden achtergesteld hebben eerder nog meer recht om serieus te worden genomen.

B. Voor een pastorale werker geldt het gebod op geheimhouding van wat hij of zij ter ore komt. Zij zullen niets doorvertellen aan een ander. In extreme gevallen kan er van worden afgeweken. Als iemand op weg is om iemand te vermoorden bijvoorbeeld.

C. Alles gebeurt onder de toestemming van de hulpvrager. Als je niet wil dat de pastorale werker een stuk uit de Bijbel leest, dan zal hij of zij dat niet doen. Evenals het gebed. De hulpvrager mag zelf aangeven wat hij of zij wil vertellen. Op een vraag van de helper hoeft de hulpvrager geen antwoord te geven.

Behoefte aan bijzondere pastorale zorg?
In principe kan alles van je leven aan de orde komen in je contact met een pastorale werker. Dat is dus heel breed.

Maar de meeste pastorale werkers zijn niet gespecialiseerd voor problemen met lastige en complexe oorzaken om daar het goede mee te doen.

Als dat aan de orde is heb je een ingang nodig, die je verder door kan verwijzen of de vraag zelf in behandeling kan nemen. Dat is mogelijk bij onze Healing Rooms in Gouda, zie www.healingroomsgouda.nl.

Hieronder voorbeelden van wat allemaal aan de orde kan komen.

Mogelijke problemenMogelijke oorzakenWat een pastorale werker kan doen
Lichamelijke
ziekten.  

Stress. Slapeloosheid, nachtmerries.

Burn out.

Gebrek aan identiteit.
Schuld en schaamte. Lusteloos, hopeloos.
Boos en bitter. Zorgelijk en angstig. 

Ontevreden. Jaloers.
Ongedurig. Twijfelachtig. Bazig.
Eigenwijs.
Rebellie.
Een dader.

Veel pech en ongeluk.

Dwanggedachten en handelingen.  

Verslaafd  
God niet kennen. Foute opvattingen.

Ongewenst, afstandelijk opgevoed
Niet gezien, niet erkend.
Mocht geen puber zijn.

Scheiding ouders. Afwezige of gewelddadige vader of moeder. Overlijden in omgeving.

Vader of moeder met psychische problemen.

Te druk, niet op tijd rust nemen. Niet genieten. Geen ritmes in de tijd.

Traumatische gebeurtenis ongeluk, misbruik, geweld.

Nog niet geleerd om met je profiel om te gaan zoals hoog sensitief, dyslectisch, hoogbegaafd, autistisch, verstandelijke gehandicapt.
Er zijn.
Met de persoon optrekken. Woorden van God spreken. Liefhebben.

Bidden op afstand.
Samen naar God gaan. Samen luisteren naar Gods stem.

Onderwijs.
Helpen bekeren,
leren ontvangen.
Helpen vergeven.

Doop in water en doop in de Geest.
Maaltijd van de Heer vieren.
Zegenen.
Handen opleggen. Zalven.
Genezing uitspreken. Autoriteit nemen
voor bevrijding.
Profeteren,
Spreken in tongen leren.
Inschakelen in het werk van God Koninkrijk.

Coaching
Dissociëren. Hallucineren. Psychose. Meervoudige persoonlijkheden.

Zien, lastig gevallen worden door duistere entiteiten.
Deels niet kunnen horen of zien.

Uittredingen
Banden met de duisternis.
Verbonden met de duisternis.

Lid van een duistere sekte of groep.

Langdurige traumatische situaties.
Verbondenheid met mensen.

Trauma verwerking. Bevrijdingspastoraat  

Doop in de Geest

Veel voorkomende oorzaken

Niet correcte overtuigingen
Er is een enorme hoeveelheid mogelijke verkeerde overtuigingen, die je gezondheid in de weg kunnen zitten. Overtuigingen over het leven, over God. Over je relaties met mensen. De kijk op jezelf.

Als het gaat om overtuigingen is de analyse, wat precies je overtuiging is, al de helft van het werk. Dus jij denkt dat …. en dat daarom …. (zoiets).

Genezing van je ziel
Je kunt wonden hebben doordat je te maken had met verwaarlozing. Of als je te maken had met pesten of als je trauma’s hebt meegemaakt.

Genezing van de ziel gebeurt via drie wegen. Als natuurlijk proces zoals een grasveld met zware bandensporen weer opknapt. Via mensen, die je lief hebben. En soms spontaan uit de hemel.

Duisternis kwijt raken
Als je onverstandig met jezelf om gaat kan het duister worden in je hart. Dat geldt bijvoorbeeld voor boos blijven, je levenslang schamen en schuldig voelen. Ook als je voor veel dingen angstig bent.

Het kan ook duister in je hart worden als je verkeerde dingen met andere mensen doet. Het veroordelen van mensen, roddelen, huichelen, jaloers zijn, intimideren, manipuleren en geweld gebruiken.

En zeker wordt het helemaal duister als je je bezig houdt met tovenarij, waarzeggerij en dat soort dingen.

Een goede pastor kan je helpen daar van af te komen. Het is dan wel belangrijk om je leven een andere koers te geven. Dat kan door het zien, erkennen, andere keuze maken, loslaten en nieuwe wegen gaan en daar dan ook in te volharden.

In je bestemming komen.
Voor iedereen is er een plek in de samenleving waar je kunt floreren. Als je die plek kunt vinden of daar dicht bij kunt komen, dan word je gelukkig. Wat is dat plekje en hoe kom je daar is dan de vraag. Er zijn pastorale werkers die met jou op zoek kunnen gaan en helpen op je bestemming te komen.

Hoe vind je een goede pastorale werker?
Rooms Katholieke en Protestantse kerken zorgen ervoor dat hun pastoors en predikanten goed zijn opgeleid. Ze zijn ook uitgebreid getoetst op betrouwbaarheid. Bij evangelische gemeenten kan de opleiding van een pastorale werker verschillend zijn, maar ook hier is er wel een screening op betrouwbaarheid.

Als je een pastorale werker zoekt, die bijzondere zorg kan verlenen, is de zoektocht wat lastiger. Het moet dan iemand zijn, die iets weet of kan op de punten waar je hulp bij nodig hebt. Dat is moeilijk om te bepalen als je zelf nog niet weet wat er aan de hand is. Maar geen nood, je kunt altijd een contact afsluiten of, nog beter, een aanvullend iemand zoeken. Hulpverlening is dikwijls teamwork.

Het kan ook best iemand zijn, die zijn werk ervan heeft gemaakt. Dus moet worden betaald. Dikwijls is zo iemand bij een organisatie aangesloten, die zekerheid biedt over kwaliteit en integriteit. Bij de kennismaking kun je daar naar vragen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.