#80 Pastoraat

De geestelijke zorg vanuit het christelijke geloof noemen we pastoraat.

In het woord pastoraat zit het woord pastor, dat herder betekent. Je bent als pastor als een herder voor zijn schapen.

Wat houdt dat in? Deze twee voornamelijk. Je beschermt je schapen voor gevaren en je leidt ze naar voedzame weiden.

Die ‘voedzame weiden’ gaat in de eerste plaats om geestelijke zaken. Maar uit het geestelijke volgt al het andere in het leven. Het effect is dus heel breed.

Dat pastor zijn lijkt een gewichtige functie, zeker, maar het is ook heel gewone functie. Iedereen, die anderen beschermt en zorgt dat anderen geestelijk leren in de eerst plaats voert een pastorale functie uit. En nog iets: je kunt pastor zijn, maar je hebt zelf ook nodig om beschermd en geleid te worden. Als pastor heb je ook een pastor nodig.

Uitgangspunten

Er zijn een paar belangrijke uitgangspunten voor pastoraat.

Je doet het pastoraat vanuit de liefde van Jezus. Hij heeft de mensen lief. Hij zoekt ook het goede voor de mensen. Met alle maatwerk, die daar bij kan horen. Hij zal in zijn liefde blijven proberen de mensen op zijn weg te krijgen en te houden.

Je blijft in het pastoraat je best doen. Steeds als iemand komt voor geestelijke hulp, span je je weer in. In het pastoraat geven we niet op.

Je doet het pastoraat vanuit het geloof dat (heel) grote dingen mogelijk zijn. Je brengt het evangelie. En dat betekent goed nieuws. Dat kan voor de één zijn genezing van een ziekte, voor de ander genezing van een psychiatrische aandoening. van onoplosbare problemen in relaties, van financieël problemen of wat dan ook maar aan de orde is.

Stappen

Als iemand komt voor hulp, dan zijn er verschillende fasen en stappen nodig.

Belangrijk is dat de helper en de hulpvrager elkaar leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig omdat de hulpvrager zijn hart alleen kan openen als hij de helper vertrouwt.

Dan is nodig dat er aan de orde is, dat duidelijk moet worden hoe de hulpvrager in het leven zit en welke gebeurtenissen in zijn leven nu nog in zijn leven sporen hebben achter gelaten.

En vervolgens wordt duidelijk wat er gedaan moet worden. Dat kan het volgende zijn:
1. Overtuigingen van de hulpvrager, die nog niet met de Bijbel kloppen. Die overtuigingen kunnen ziekmakend zijn.
2. Aspecten in de persoonlijkheid van de hulpvrager, die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
3. Wonden in de ziel bij de hulpvrager, die nog niet zijn genezen.
4. Bindingen met de duisternis bij de hulpvrager, die nog niet zijn verbroken.
5. Aspecten in de bestemming van de hulpvrager, die nog niet tot hun doel zijn gekomen.

Hieronder per punt wat nadere aanduiding.

Welke pastor?

Zijn er eisen waaraan iemand, die je om hulp vraagt moet voldoen? Zeker. Het moet in ieder geval iemand zijn, die integer is. Iemand, die alleen in het contact met jou iets doet met de informatie, die je geeft. Ook iemand, die geen eigenbelang heeft. Iemand, die het doet uit bewogenheid of vanuit zijn roeping.

Het kan ook best iemand zijn, die zijn werk ervan heeft gemaakt. Dus moet worden betaald. Dikwijls is zo iemand bij een organisatie aangesloten, die zekerheid biedt over integriteit.

Het moet ook iemand zijn, die iets weet of kan op de punten waar je hulp bij nodig hebt. Dat is moeilijk om te bepalen als je zelf nog niet weet wat er aan de hand is. Maar geen nood, je kunt altijd een contact afsluiten of, nog beter, een aanvullend iemand zoeken. Hulpverlening is dikwijls teamwork.

Profiel van de pastor

Het zal duidelijk zijn dat om de hulpvrager te kunnen helpen, de pastor van vele markten thuis moet zijn. Dit is de basisreden van deze site: hetgajegoed.nl. Deze site wil vooral ook pastors helpen.

Het is belangrijk dat je de overtuigingen kent die in de Bijbel staan. De overtuigingen van de Bijbel zijn naar mijn idee de juiste overtuigingen. Je denk dat er tegengestelde overtuigingen in de Bijbel staan? Dat is niet zo. Kijk maar bij welk onderwerp ook op deze site.

Het is mooi als je als pastor de bekende pastorale aanpakken, die momenteel bekend zijn, kent. Zie het onderwerp “pastorale scholen”.

Het is mooi als bij jou de openbaringsgaven en de krachtgaven van de Geest zijn ontwikkeld. Maar als dat nog niet zo is, maar je kunt al wel liefde geven en je hebt geloof, dan kun je ook al helpen.

Je hoeft gelukkig niet alles te kennen of te kunnen doen. Een hulpvrager heeft slechts maar een selectie nodig van alles wat er is. Het zou best kunnen, dat die bij jou aanwezig zijn voor iemand.

De leiding van God helpt om de hulpvrager aan de juiste hulpgever te koppelen.

En wat nog het meest belangrijk is, is dat jezelf zoveel mogelijk narigheid en pijn kwijt bent geraakt en al die andere dingen hebt aangenomen. Zodat jezelf een leesbare brief van God bent geworden. Dat doet het meest.

Wat is nodig?

Hier een kleine uitwerking van de vijf punten, die hierboven staan.

Overtuigingen

Er zijn een enorme hoeveelheid mogelijke verkeerde overtuigingen. En je hebt ze ook op allerlei vlakken.

Op relationeel vlak bijvoorbeeld. Zo was er een jongetje, die onterecht dacht dat zijn vader niet van hem hield.

Op het vlak van de kijk op het leven. De Bijbel levert voor het leven een grote steun. Maar niet alles staat in de Bijbel.

Als het gaat om overtuigingen is de analyse dikwijls al de helft van het werk. Bijvoorbeeld: “Is het zo dat jij denkt dat God alles doet en de mensen niets?” “Uh ja”,

En het spiegelen met de Bijbel een belangrijke tweede deel. Er staat toch … (en dan heb je legio voorbeelden, die je kunt noemen)

Deze site biedt veel stof voor, hopelijk allemaal correcte, overtuigingen.

Persoonlijkheid hulpvrager

Het gebrek aan volledige ontwikkeling van de hulpvrager kan zowel op lichamelijk, als verstandelijk, als psychisch, als geestelijk terrein liggen. Ik bedoel tot waar de grenzen van de hulpvrager liggen.

Lichamelijk: bewegen, ontspannen, te dun, te dik.
Verstandelijk: taal ontwikkeling, lezen, je eigen administratie doen.
Psychisch: zelfstandig zijn, weten wie je bent.
Geestelijk: Jezus kennen, God de Vader kennen, de doop in de Heilige Geest.

Genezing van de ziel

Je kunt wonden hebben doordat je maken had met verwaarlozing, als je te maken had met pesten of als je trauma’s hebt meegemaakt.

Genezing van de ziel gebeurt via twee wegen. Als natuurlijk proces. Zoals een grasveld met zware bandensporen weer opknapt. En als God bovennatuurlijk geneest.

Bindingen met de duisternis

In feite zorgen alle soorten zonden met bindingen met de duisternis. Ook met zoiets als te lang boos blijven, je schamen en angstig zijn. Zeker ook met oordelen van mensen, roddelen, huichelen, jaloers zijn etc. En helemaal zeker met occulte spelletjes, tovenarij etc.

Wat hier bijzonder aan de orde is. Is erkennen en bekeren. Daarna ook losmaken van de duisternis.

In je bestemming komen.

Voor iedereen heeft God een plekje in het levende bouwwerk. Wat is dat plekje en hoe kom je daar in.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.