#80 Pastoraat

De geestelijke zorg vanuit het christelijke geloof noemen we pastoraat. We noemen het geestelijke zorg, maar je kunt met alle alledaagse problemen terecht.

Om twee redenen. Ook alledaagse problemen hebben dikwijls een geestelijke oorzaak. Een alledaags probleem is sowieso ook een geestelijk probleem want het geestelijk uitgangspunt voor een mens is, dat hij het goed heeft.

In het woord pastoraat zit het woord pastor, dat is het Latijnse woord voor herder. Je bent als pastor als een herder voor zijn schapen.

Wat houdt dat in? Deze twee voornamelijk. In het beeld van de herder met zijn schapen. Je beschermt je schapen voor gevaren en je leidt ze naar voedzame weiden.

Die ‘voedzame weiden’ gaat in de eerste plaats om geestelijke zaken. Maar uit het geestelijke volgt al het andere in het leven. Het effect is dus heel breed.

Het pastor zijn is een gewichtige functie, zeker, maar het is ook heel gewone functie. Alle mensen, die andere mensen beschermen en zorgen dat voor hen belangrijke geestelijk dingen leren, voeren een pastorale functie uit.

En nog iets: je kunt pastor zijn, maar je hebt zelf ook nodig om beschermd en geleid te worden. Als pastor heb je ook een pastor nodig.

Waar richt een pastor zich op? Dat je het goed hebt, dat je het goed hebt met jezelf en dat je het goed hebt met andere mensen.

Je hebt het goed met jezelf als je pijn punten zijn opgelost, als je tot een leven bent gekomen waar je kunt bijdragen in de gemeenschap wat bij jou past, als je vrede hebt met jezelf.

Voor dat laatste is op één of andere manier ook vrede met de Schepper nodig. En vrede met de Schepper heb je als je in het spoor gaat met wat de Schepper aangeeft.

Hoe vind je een goede pastor?

Zijn er eisen waaraan iemand, die je om hulp vraagt moet voldoen? Zeker. Het moet in ieder geval iemand zijn, die integer is. Iemand, die alleen in het contact met jou iets doet met de informatie, die je geeft. Ook iemand, die geen eigenbelang heeft. Iemand, die het doet uit bewogenheid of vanuit zijn roeping.

Het kan ook best iemand zijn, die zijn werk ervan heeft gemaakt. Dus moet worden betaald. Dikwijls is zo iemand bij een organisatie aangesloten, die zekerheid biedt over integriteit.

Het moet ook iemand zijn, die iets weet of kan op de punten waar je hulp bij nodig hebt. Dat is moeilijk om te bepalen als je zelf nog niet weet wat er aan de hand is. Maar geen nood, je kunt altijd een contact afsluiten of, nog beter, een aanvullend iemand zoeken. Hulpverlening is dikwijls teamwork.

Wat kan aan de orde komen?

In principe kan alles aan de orde komen in je contact met een pastor. Tenzij de pastor zegt dat dit probleem voor hem buiten zijn mogelijkheden gaat.

Hieronder voorbeelden van wat allemaal aan de orde kan komen.

Mogelijke problemenMogelijke oorzakenWat een pastorale helper kan doen
Lichamelijke
ziekte.  

Gestrest. Slapeloosheid, nachtmerries.

Burn out.

Gebrek aan identiteit.
Schuld en schaamte Lusteloos, hopeloos.
Boos en bitter Zorgelijk en angstig  

Ontevreden. Jaloers.
Ongedurig. Twijfelachtig. Bazig.
Eigenwijs.
Rebellie.
Een dader.

Veel pech en ongeluk.

Dwanggedachten en handelingen.  

Verslaafd  
God niet kennen. foute opvattingen.

Ongewenst, afstandelijk opgevoed
Niet gezien, niet erkend.
Mocht geen puber zijn.

Scheiding ouders Afwezige of gewelddadige vader of moeder Overlijden in omgeving.

Vader of moeder met psychische problemen.

Te druk, niet op tijd rust nemen. Niet genieten. Geen ritme’s in de tijd.

Traumatische gebeurtenis ongeluk, misbruik, geweld.

Nog niet geleerd om met je profiel om te gaan zoals hoog sensitief, dyslectisch, hoogbegaafd, autistisch, verstandelijke gehandicapt.
Er zijn.
Met de persoon optrekken. Woorden van God spreken. Liefhebben.

Bidden op afstand.
Samen naar God gaan. Samen luisteren naar Gods stem.

Onderwijs.
Helpen bekeren,
leren ontvangen.
Helpen vergeven.

Doop in water en doop in de Geest.
Maaltijd van de Heer vieren.
Zegenen.
Handen opleggen. Zalven.
Genezing uitspreken. Autoriteit nemen
voor bevrijding.
Profeteren,
Spreken in tongen leren.
Inschakelen in het werk van God Koninkrijk.

Coaching
Dissociëren. Hallucineren. Psychose. Meervoudige persoonlijkheden.

Zien, lastig gevallen worden door duistere entiteiten.
Deels niet kunnen horen of zien.

Uittredingen
Banden met de duisternis.
Verbonden met de duisternis.

Lid van een duistere sekte of groep.

Langdurige traumatische situaties.
Verbondenheid met mensen.

Trauma verwerking. Bevrijdingspastoraat  

Doop in de Geest

Overtuigingen

Er zijn een enorme hoeveelheid mogelijke verkeerde overtuigingen. En je hebt ze ook op allerlei vlakken.

Op relationeel vlak bijvoorbeeld. Zo was er een jongetje, die onterecht dacht dat zijn vader niet van hem hield.

Op het vlak van de kijk op je eigen leven of het leven op zich.

Als het gaat om overtuigingen is de analyse, wat precies je overtuiging is, al de helft van het werk. Dus jij denkt dat …. en dat daarom …. (zoiets). Het bespreken van andere overtuigingen op dit terrein, bijvoorbeeld hier op deze site, of van elders is een belangrijke tweede stap. Voor christenen zijn woorden van God uit de Bijbel een belangrijke reden om er anders over te gaan denken.

Genezing van de ziel

Je kunt wonden hebben doordat je maken had met verwaarlozing. Of als je te maken had met pesten of als je trauma’s hebt meegemaakt.

Genezing van de ziel gebeurt via drie wegen. Als natuurlijk proces zoals een grasveld met zware bandensporen weer opknapt. Via mensen, die je lief hebben. En soms spontaan uit de hemel.

Duisternis kwijt raken

Als je onverstandig met jezelf om gaat kan het duister worden in je hart. Dat geldt bijvoorbeeld voor boos blijven, je levenslang schamen en schuldig voelen. Ook voor veel dingen angstig zijn.

Het kan ook duister in je hart worden als je verkeerde dingen met andere mensen doet. Het veroordelen van mensen, roddelen, huichelen, jaloers zijn.

En zeker wordt het helemaal duister als je je bezig houdt met tovenarij, waarzeggerij en dat soort dingen.

Een goede pastor kan je helpen daar van af te komen. Het is dan wel belangrijk om je leven een andere koers te geven. Dat kan door het zien, erkennen, andere keuze maken, loslaten en nieuwe wegen gaan en daar dan ook in te volharden.

In je bestemming komen.

Voor iedereen is er een plek in de samenleving waar je kunt floreren. Als je die plek kunt vinden of daar dicht bij kunt komen, dan word je gelukkig. Wat is dat plekje en hoe kom je daar is dan de vraag..

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.