Les Kruisiging

In een les staat wat volgens mij iedere christen zou moeten weten en kunnen.

Het gaat op ongeveer tachtig plekken in het Nieuwe Testament over het kruis en de kruisiging. Dat is dikwijls toch? Een belangrijk onderwerp dus.

Het was een wrede vorm om iemand ter dood te brengen. Het heeft een relatie met de doodstraf door ophanging aan een boom of een paal, die in het Oude Testament wordt genoemd.

Een kruisiging was een doodstraf, die door de Romeinen was bedacht als meest afschrikwekkend voorbeeld om op die manier druk te leggen op de bevolking om vooral de Romeinse heersers gehoorzaam te zijn. Het was de meest wrede dood, die men in die tijd kon bedenken.

Ondanks dat zegt Jezus het volgen van Hem is als het kruis op je nemen.
Matteüs 16:24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.

Veel aandacht is er in de Bijbel voor de kruisiging van Jezus. Jezus is door de Romeinen met hulp van Joodse leiders en individuele Joden ter dood gebracht aan een kruis.

De theologie in de brieven van Paulus.

Velen leven als vijand van het kruis van Christus. Filippenzen 3:18. Als je alleen vanwege het comfort en de gezelligheid Jezus volgt.

Oude Testament
Komt het kruis en kruisiging ook in het Oude Testament voor? Nee, maar wel een straf, die enigszins ermee te vergelijken is. Namelijk de dood door ophanging aan een boom of een paal. De doodstraf van Jezus leek op de doodstraf aan een boom of een paal. Het houten kruis als het ware een boom met twee takken.

In het Oude Testament staat er bij deze vorm van doodstraf ook een gebod bij. De gehangene moest voor zonsondergang uit de boom worden verwijderd.

Samenvatting
Jezus roept op om zijn volgeling te zijn waarbij je het ergste in je leven kunt overkomen, zoiets als de kruisdood. Een stap om goed over na te denken. De andere kant is dat als je dat doet de beloning ook overweldigend is. Een nabije relatie met God en een bijzondere relatie hier met mensen, die daar ook voor kiezen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.