#62 De Adviezen van God

Adviezen van God? Waar kun je die dan vinden en hoe kun je weten dat ze echt van God zijn?

Allereerst je kunt persoonlijke adviezen van God krijgen, maar er zijn ook adviezen, die voor ons allemaal zijn. Die voor ons allemaal zijn, daar kun je er honderden van in de Bijbel lezen.

Dat die adviezen van God zijn, die in de Bijbel staan, is een zaak van geloof, ik geef het toe. Een zaak van geloof maar, als je ze toepast, dan zul je merken dat ze positief uitwerken. Je kunt er proefondervindelijk achter komen dat ze juist zijn.

Bij sommige adviezen, zoals die over de opvoeding van kinderen moet je wel geduld hebben voor het bewijs. Als ze groot geworden zijn, weet je, of het goede of slechte adviezen zijn geweest.

Bij dit onderwerp gaat het over de adviezen van God, die in de Bijbel staan. Je kunt ook via een andere weg adviezen van God krijgen, doordat God direct tot je spreekt of God spreekt via mensen om je heen.

Die adviezen van God staan in de Bijbel in de vorm van verhalen en geschiedenissen waar je lessen uit kunt halen en ze staan in de vorm van regelgeving. In de Bijbel heten die rond regelgeving de wet en de geboden.

Veel adviezen van God zijn algemeen geaccepteerd. Zo zijn de wet en regelgeving in Nederland grotendeels op de adviezen uit de Bijbel gebaseerd. En dat geldt in Nederland ook voor de fatsoensnormen in het sociaal verkeer.

Het grappige is dat we in Nederland niet beseffen dat regelgeving en fatsoensnormen voornamelijk uit de Bijbel komen. We denken dat ze universeel zijn. Wat dat maar zo. In veel landen zijn de regels en de normen heel anders. Daar kan het recht van de sterkste gelden. Dat het vooral om de leider gaat en dat het individu niet belangrijk is.

Trouwens er zijn ook groepen in Nederland, die er andere waarden op na houden dan algemeen is geaccepteerd. Dat je moet pakken wat je pakken kunt en dat je gaat voor je voordeel en niet voor eerlijkheid en trouw.

We zouden op het gebied van welvaart en welzijn nog veel verder kunnen komen als we de adviezen van God nog serieuzer gaan nemen. Dat zou kunnen beginnen bij de christelijke wereld, waarna het kan doorstromen naar de hele maatschappij. Wat zou er veel ten goede veranderen als dat gebeurt.

Je hebt dit onderwerp begrepen als je beseft dat wij niet de wet en de geboden dienen, maar dat zij de mensen dienen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.