HULP MEt anderen

Dit zijn onderwerpen, die je samen doet, met anderen of voor een ander. Of dat iemand dat voor jou doet.

De basis is dat je hebt leren ontvangen en dat je wil veranderen als dat nodig is.

En het gevolg zal zijn dat je thuis voelt in de groep waar je dit mee beleeft Dat je je gekend, gewaardeerd en geholpen weet.

Hier komen de volgende onderwerpen aan de orde:
18. Vergeving geven en ontvangen
19. Liefde geven en ontvangen
20. Zegen geven en ontvangen
21. Troost geven en ontvangen
22. Lofprijzing en aanbidding
23. Genezing geven en ontvangen
24. Rijkdom geven en ontvangen

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.