De rustdagschool

Het is goed om tijd voor rust te nemen. Maar hoe doe je dat? Waarom? Er zijn twee redenen om de rustdag te houden. Hier de eerste reden.

De HEER vindt het mooi als we op Hem gaan lijken en als wij doen wat Hij ook doet. Één van die dingen is dat de HEER tijd voor rust neemt en daar zelfs een hele dag voor uit trekt.

Dat de HEER zelf rust neemt we lezen in het tweede hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 2.
Genesis 2:1-4. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die ​heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Het Hebreeuwse woord voor rusten is shavat’, en de later genoemde rustdag heet in het Hebreeuws ‘shabbat’. Een woord dat we allemaal wel zullen kennen.

De HEER deed het rusten op de zevende dag. Na die dag weer op de zevende dag er na. Enzovoorts.

De HEER heiligde die dag staat er. ‘Heilig’ betekent dat het iets is wat bij de wereld van God hoort. De zevende dag hoort bij de wereld van God.

De HEER wilde zo graag dat wij hem zouden navolgen met de rustdag, dat hij moeite ging doen om dat bij zijn eigen volk Israël als eerste in te voeren. De Heer doet dat op een geschikt moment, namelijk als ze van God zelf het voedsel uit de lucht krijgen, het manna, in de woestijn. Hij geeft het volk zes dagen lang voedsel, maar op de zevende dag geeft Hij geen manna. Dan kan er ook niet worden gewerkt aan het verzamelen van dat voedsel.

Exodus 16:23. Mozes​ zei tegen hen: ‘De HEER heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een ​heilige​ ​sabbat​ ter ere van de HEER.
In het Hebreeuws staat hier: JHWH sabbatown sabbat kadosh JHWH, oftewel de HEER rustdag rustdag heilig de HEER. Deze formulering is zoiets als een driedubbele bezegeling. De HEER heeft gesproken, je kunt er niet om heen.

Het is een dag ’ter ere van de HEER’. Als je de rustdag houdt, dan geef je daarmee eer aan de HEER. Dat is trouwens altijd als je gehoorzaam bent aan Gods geboden.

De rustdag staat ook in de tien geboden. Het is het gebod in de tien geboden met de meeste tekst. In deze tekst wordt nog het element toegevoegd: “dan mag u niet werken” in de NBV of ‘dan zul je geen werk doen’, in de Statenvertaling. Werken hoort natuurlijk ook niet bij rusten.

De rustdag is een eerste doorbraak, er wacht een grotere toekomst. Een rustjaar. En na zeven keer zeven jaren een jaar om te jubelen. En later ook nog langere perioden, zoiets als duizend jaar.

In de Bijbel is dat ‘geen werk doen’ algemeen geformuleerd. Je moet dat maar zelf invullen. Je dagelijks werk doen, geld verdienen dat is werken. En voor degenen, die het huishouden doen, de dingen, die je normaal in huis doet. Dat is werken. Maar allerlei andere zaken kun je gewoon doen.

Het ‘geen werk doen’ is een concept, een model. De praktische invulling moet je zelf bepalen. In de hele Bijbel heb ik als praktische regels alleen gevonden: geen vuur maken (Exodus 35) en geen handel drijven (Nehemia).

Opvallend is dat er nergens staat dat je naar een samenkomst zou moeten gaan. Het woord samenkomst komt in teksten over de rustdag in zijn geheel niet voor.

In het Nieuwe Testament laat Jezus zien dat de rustdag bij uitstek een dag is om goed te doen. Om mensen te genezen of te bevrijden bijvoorbeeld. Of om te genieten, zoals aren plukken van het tarwe dat aan de kant van de weg groeit tijdens een wandeling op de rustdag.
Jezus zegt de mens is er voor de sabbat is een mooie uitspraak. Marcus 1:28.

Jezus ging ook ‘naar de gewoonte’ naar de bijeenkomst in de synagoge en hij hield zich ook aan afstanden van de sabbatwandeling. Dat was 2000 el oftewel 1200 meter. Wij kunnen ons aanpassen aan gewoonten rond de rustdag.

En als je niet weet of je iets wel of juist niet zou moeten doen. Vraag het dan aan Jezus. Hij is de Heer van de rustdag. De Heilige Geest zal je leiden. Matteüs 12:8.

En nu de tweede reden. De rustdag is Gods manier om ons rust te geven. Anders hebben we de neiging om maar door te gaan. Druk, druk druk, werken, werken, werken. 24/7 economie. Nee, kom tot rust. Dan maar minder productie. Maar het leven moet worden geleefd.

En als je de rustdag gaat houden, dan merk je dat een heel leerproces is. Het is als een medicijn dat langzaam uitwerkt. Je gewoonten en gedrag van jou en je omgeving hebben tijd nodig om te veranderen.

In de tijd van Jezus ging men serieus met de rustdag om. Maar het volk Israël heeft er heel lang over gedaan om zover te komen. Ik denk wel zo’n duizend jaar. In veel boeken in de Bijbel lees je niets over de rustdag. Heel jammer, daardoor is er veel misgegaan.

Na die bijzonder Pinksterdag werden allerlei mensen uit de volken ook volgeling van Jezus. Er was veel om te leren. Vooral ook voor die mensen in andere landen, die ook nog niet veel voorbeeld van de joden hadden.

We lezen daarover in Handelingen 15. Ze moesten eerst de ergste heidense dingen afleggen en verder iedere sabbat in de synagoge onderwijs volgen.

Het houden van de rustdag is na 2000 jaar bij de gelovigen uit de volken nog maar half gelukt. Wel een soort rustdag, maar niet op de zevende dag. Op een andere dag. De invoering van de rustdag was een heel proces. Met name ook omdat de Romeinen een achtdaagse week hadden. Uiteindelijk is in de christelijke wereld de dag van de zon de rustdag geworden. In sommige landen wordt dit de dag van de Heer genoemd: Dimanche, Domenica. Omdat men ervan uit ging dat de Heer op de eerste dag van de week was opgestaan.

Gelukkig hebben we sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw de vrije zaterdag. Zo staat de deur open om op de zevende dag de rustdag te vieren. En je kunt als christenen prima op de eerste dag van de week samenkomen. Je kunt dat iedere dag van de week doen trouwens.

Nog een heel leerproces. Vandaar de titel hierboven ‘de rustdagschool’.

In de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 3 en 4 wordt over een bijzondere rust gesproken. Een ‘sabbatismos’. Die rust is haalbaar voor de mensen van het Nieuwe Verbond. Het is ook het ultieme wat je als mens kunt bereiken. Zo relaxed en ontspannen zijn dat het aan alle kanten te zien is.

Het praktiseren van de rustdag is een belangrijke stap. Maar het zal ook nodig zijn om genezing te ondervinden van je innerlijk. Afkomen van je trauma’s, van bindingen met de occulte wereld, van denken en van gedrag wat niet bij al die andere eigenschappen van God hoort. Vraag iemand hulp om jou daar bij te helpen. [bijv. Healing Rooms Gouda]

Werkvorm:
1. Bedenk wat je als eerste gaat aanpassen in je manier van leven.
2. Zet een afspraak voor jezelf in je agenda om voor jezelf te bezien hoe ver je bent gekomen.
3. Bedenk dan de volgende stap.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.