#81 Ministry gebed

In veel kerken en christelijke gemeenten is er na afloop van de dienst of samenkomst gelegenheid om naar een tweetal mensen te gaan voor gesprek en gebed. Men noemt dit wel het ministry gebed, andere benamingen zijn ‘het bidden na de dienst’, ‘het gebedsteam’ of ‘het dank en voorbede team’.

Als bezoeker van een kerkdienst is dit een mooie gelegenheid om met iemand in gesprek te gaan over het geloof. Het zijn over het algemeen mensen die best veel weten over het geloof en ze hebben in het algemeen een hart voor mensen. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid.

Je kunt vooraf contact opnemen met iemand die op de website van de kerk is genoemd of er zoiets is als bidden na de dienst. In ieder geval is dat er wel bij de Sint Janskerk in Gouda bij de diensten op zondagmorgen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.