Gods Adviezen

God heeft allerlei aanbod gedaan om ons te helpen een goed en mooi leven te leiden.

Die adviezen gaan over ons gewone dagelijkse leven. Wat we eten en drinken. Hoe we wonen. Over werken bewegen.

Bij die adviezen hoort een rustdag er allerlei feesten. Zij geven ons rust maar ook een visie op de toekomst.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.