# 36 Toezeggingen van God

Door God zijn aan de mensen toezeggingen gedaan. Op verschillende momenten in de geschiedenis en aan verschillende mensen en groepen.

Aan de toezeggingen zitten wel voorwaarden. Die samen worden een verbond genoemd. Er zijn twee belangrijke verbonden.

De eerste was met het volk Israël en alle vreemdelingen, die bij hen woonden. Hierbij beloofde God dat als zij zich zouden houden aan Gods geboden, God zou zorgen voor vrede en voorspoed.

Het tweede verbond was ook voor het volk Israël, maar daar mogen alle mensen van ander volken of hele volken zelfs in delen. De voorwaarde is dat je leeft met God. Onder zijn leiding. En de belofte is vrede, voorspoed, vrijheid, gezondheid. Je kunt er ook woorden aangeven als vergeving, verlossing en redding.

In het verleden zijn deze woorden ook wel vertaald met het woord testament. Zo is het gekomen dat we tegenwoordig spreken dat de Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament.

Naar het onderwerp waar het hier over gaat is de hele Bijbel genoemd.

Goed advies: doe ook mee, ga ook de overeenkomst met God aan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.