#65 Maaltijd van de Heer

Bij de Protestanten wordt de maaltijd van de Heer, het Avondmaal of het Heilig Avondmaal genoemd. In de Rooms Katholieke kerk noemt men de maaltijd van de Heer, de eucharistieviering en is onderdeel van de mis.

Naast de voorbereiding en de afloop zijn er twee centrale elementen bij de maaltijd van de Heer namelijk het eten van het brood en het drinken van de wijn.

Het brood is het beeld van het lichaam van Jezus en de wijn is het beeld van het bloed van Jezus.

Het lichaam van Jezus is een beeld van alle mensen, die in Jezus geloven. Door het brood te eten ben je onderdeel van zijn lichaam.

Het bloed wijst op dat Jezus bij zijn lijden en sterven heeft gebloed. Hij heeft dat gedaan om mensen te helpen. Door de wijn te drinken geeft je aan dat je ook geholpen wil worden.

Voor een ieder, die heeft besloten om bij Jezus en de gelovigen in Hem te willen horen en die door Jezus willen worden geholpen is het goed om aan de maaltijd van de Heer deel te nemen.

Voor verdere informatie, zie de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.