#65 Maaltijd van de Heer

Zo’n beetje iedere kerk viert de laatste maaltijd van Jezus. In protestantse en evangelische kerken noemt men deze maaltijd het Heilig Avondmaal of hét Avondmaal. In de Rooms Katholieke kerk noemt men deze maaltijd de eucharistieviering en is onderdeel van de mis.

De maaltijd is vooral een symbolische maaltijd waarbij slechts een klein stukje brood en een klein beetje wijn wordt genuttigd.

Met deze symbolische viering gedenkt men het leven van Jezus, die door een onrechtvaardige doodstraf uit het leven werd gerukt. Men gedenkt ook dat dit offer van zijn leven leidde tot vergeving van zonden en verzoening met God. En door aan deze maaltijd deel te nemen maak je duidelijk dat je met Jezus een verbond wil aangaan. Dat verbond houdt in: als wij ons inzetten voor de komst van het Koninkrijk van God, dat zal Jezus zich inzetten om ons daarbij bovennatuurlijke gaven te schenken.

Het breken van het brood is het beeld van het lichaam van Jezus dat werd geslagen, gegeseld en aan een kruis werd gehangen. Door het brood te eten nemen we deel aan zijn lijden en doen we dat met alle anderen, die dit doen op de hele wereld, nu en die inmiddels in de tijd vanaf zijn dood overleden zijn. We verbinden ons niet alleen aan Jezus maar ook aan al die andere gelovigen waarmee we één lichaam zijn.

De wijn is het beeld van Jezus, die door de martelingen hevig bloedde. Na zijn dood werd Jezus door God de Vader opgewekt uit de dood. Daardoor weten we dat het offer van zijn bloed het niet alleen mogelijk maakte om verzoend met God te zijn, maar ook dat we ondanks alle gebrek aan onze kant in die nieuwe overeenkomst met Jezus staan.

Door de wijn te drinken geef je aan dat je gelooft dat de verzoening met God er ook voor jou is en het is ook een daad om aan te geven dat je mee wil doen aan dat nieuwe verbond.

Voor een ieder, die heeft besloten om bij Jezus en de gelovigen te willen horen is het goed om aan de maaltijden van de Heer deel te nemen. Bij zo’n maaltijd zal Jezus weer dichtbij zijn en kun je Hem ontmoeten.

Uit getuigenissen weten we dat deelnemers aan deze maaltijd de aanwezigheid van Jezus merkten doordat ze vergeving, bevrijding, verlossing, verzoening en genezing ervaarden.

Omdat de zegen van het meedoen aan deze maaltijd groot kan zijn, is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Dat kun je doen door onderwijs te volgen, de doop in water te ondergaan en in het openbaar getuigenis te geven van je geloof.

Als je wil weten wat over deze viering in de Bijbel staat, lees dan deze studie, zie link.
Als je verantwoordelijk bent voor een viering dan helpt mogelijk deze instructie, zie link

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.