#61 Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren zijn feesten, die we in Nederland nog altijd vieren. Er is zelfs een tweede Pinksterdag.

Met Hemelvaart gedenken dat Jezus afscheid nam van zijn discipelen en toen omhoog ging en in de wolken verdween. Een bijzondere geestelijke manifestatie in een hele rij van bijzondere manifestaties rond Jezus. En voor christenen het zoveelste bewijs dat Jezus de Zoon van God is. En ook dat mensen kunnen delen in dit soort manifestaties.

Bij het Pinksterfeest gedenken we aan een bijzondere gebeurtenis op een Joods Pinksterfeest niet lang na de Hemelvaart van Jezus. Die bijzondere gebeurtenis was dat er opnieuw geestelijke manifestaties waren. Een bijzondere wind. En vlammen op de mensen. En een hele groep mensen, die in extase waren, in andere talen gingen spreken maar toch ook weer het nuchter konden uitleggen.

Zowel Hemelvaart als Pinsteren waren dermate indrukwekkend dat we het bijna tweeduizend jaar geleden nog steeds in ons land, maar ook wereldwijd gedenken.

Niet alleen omdat het indrukwekkend was maar omdat het de mensen in de wereld en daarmee de hele wereld veranderde. Niet alleen de toenmalige wereld, maar ook vanaf die tijd en ook vandaag nog.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.