#1 Goed Nieuws

De kerk is door de eeuwen gewend geraakt om te vertellen wat je moet doen. Soms met de dreiging er bij dat je anders naar de hel gaat.

Maar zo was de boodschap niet. Het evangelie werd als aantrekkelijk voorgesteld en dat was het ook. Mensen betaalden soms een hoge prijs zoals uitsluiting in de maatschappij of nog erger om, wat het evangelie beloofde, te ontvangen.

Wat was dan wat je kon ontvangen? Innerlijke vrede, ondanks in die tijd soms vreselijke omstandigheden. Een bijzondere blijdschap. Waar kwam die vandaan? Deels omdat je lid werd van een bijzonder groep mensen. Maar deels kwam die uit de hemel. En ook hulp van boven. Hulp van boven als je dat ook echt nodig had.

Op deze site het ga je goed staan tientallen adviezen voor een beter leven. Maak er gebruik van. Er zijn al velen u voorgegaan.

Ik ga er nog even wat meer uitgebreid op in. Dus ten eerste was het dus goede nieuws voor ieder persoonlijk. Je kunt namelijk een gelukkig mens worden. Met vrede en rust in jezelf bijvoorbeeld. Zonder schaamte en schuldgevoel bijvoorbeeld. Een mens met inspiratie en energie. Zie alle onderwerpen onder de hoofdpagina Persoonlijk Perspectief.

Het goede nieuws is ook dat je een groep kunt vinden of vormen met mensen, die ook innerlijk veranderd zijn. In zo’n groep is harmonie maar ook uitdaging. Inspiratie en kracht. Dit is natuurlijk geen bijzonder nieuws als je al deel bent van een heel fijne groep, maar wel als je zo’n groep nog niet gevonden hebt.

Het goede nieuws is ook dat er een veel idealere maatschappij mogelijk is. Een maatschappij met mensen en groepen met innerlijke vrede. Die de maatschappij gunstig beïnvloeden. Eerlijke en betrouwbare mensen. Dat leidt tot minder conflicten en minder criminaliteit. Een maatschappij waar overvloed wordt gedeeld zodat mensen minder gebrek lijden.

Misschien vraagt u zich af. Is dit niet een theoretisch verhaal? Is er echt hulp door God mogelijk? Het antwoord is ‘ja’. De mensen om mij heen en ikzelf maken dagelijks, zeker wekelijks, bijzondere dingen van God mee.

Een andere vraag is: “Als God zo goed wil zijn voor ons, waarom is er zoveel narigheid op deze wereld”. Ik denk dat dat komt omdat degenen, die God taken en bevoegdheden geeft het niet goed doen. God de schepper respecteert dan dat het zo is en gaat binnen die mogelijkheden een nieuwe weg maken.

Zo koos Hij een volk, Israël, om dat volk het voorbeeld te laten zijn. Maar dat mislukte grotendeels. Zo stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus. Hij had succes maar uiteindelijk vermoordden de mensen hem. Zo laat God de Geest uitstorten zodat de nieuwe gemeenten een enorme krachtbron hebben. Maar de nieuwe gemeenten verlieten die weg.

Zo is het wellicht, destijds, in het begin, ook met de hemelingen gegaan. Zij kregen de vrijheid en de bevoegdheid om iets moois te maken, maar dat ging niet goed. God de schepper greep toen zelf maar in bij de schepping. Zie Genesis 1:1, 2 en verder.

Wil je meer weten over dit goede nieuws? Lees dan ook deze pagina Les Het Evangelie

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.