#44 Rustdag Rustjaar Jubeljaar

God maakte bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte bekend dat hij een wekelijkse rustdag op het oog had. En niet alleen dat maar ook een rustjaar na zeven jaren. En niet alleen dat maar ook een extra rustjaar na 49 jaren. Dat noemde God een jubeljaar.

God was er niet op uit om mensen armoede te bezorgen. Geen inkomsten op die dag, dat jaar of dat extra jaar. Nee, het was zijn bedoeling te zorgen voor zoveel overvloed, dat die dagen en die jaren geleefd kon worden zonder problemen.

Onze vakanties zijn ook een beetje van dat idee. We gaan met vakantie en toch hebben we inkomen in die tijd. Voor onze voorouders zou dat onhaalbaar zijn geweest.

De rustdag, we kennen ook wel de naam in het Hebreeuws, de sabbat, is er voor om te rusten en met de geestelijke dingen, de dingen van de hemel bezig te zijn. En het rustjaar, je kun dat ook sabbatsjaar noemen ook zo ongeveer dat idee.

Maar het jubeljaar, eens in de vijftig jaar, heeft een extra doelstelling, namelijk om de ongelijkheid weer te vereffenen. Bezit en grond wat mensen waren kwijt geraakt, kregen ze weer terug van degenen, die het hadden aangeworven.

Die efficiëntie, welvaart en overvloed zou er zijn als de mensen de adviezen van God zouden overnemen. Dit is wel een pijnlijk punt. Dat overnemen van die adviezen gebeurde maar deels. En er was ook gebrek aan vertrouwen: “Zou God wel voor mij zorgen als ik een heel jaar geen inkomsten heb”.

Zover wij weten is er nooit een sabbatsjaar gehouden. Men heeft het later de eeuwen rond de komst van Christus we enigszins geprobeerd. En ook nu nog zijn er bescheiden pogingen.

En het jubeljaar is helemaal het idealisme ten top.

Het zijn nog steeds mooie concepten, zeer aan te bevelen om je er op te richten. Niet 24/7 per week werken, maar één dag voor rust en bezinning. En het is dan mooi om die dag uit te kiezen, die ervoor is gemaakt, de zevende dag.

Ook een rustjaar, een sabbatsjaar, is aan te bevelen. En sommige mensen doen dat ook. Omdat ze het zich kunnen veroorloven of omdat ze er hevig naar verlangen.

En dat jubeljaar, daarvoor zie je ook kleine bewegingen. Rijken, die een belangrijk deel van hun rijkdom voor een goed doel bestemmen. Armen die in de schuldsanering komen en waarbij een deel van de schuld wordt kwijtgescholden.

Mooie plannen van God!!

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.