#60 Kruis en Opstanding

Zo’n tweeduizend jaar geleden is er een enorme geestelijke doorbraak geweest in de wereld.

Een mens, die leerde hoe je andere mensen geluk en voorspoed kon geven werd veroordeeld tot de dood aan een kruis. Maar wat gebeurde er drie dagen na zijn dood? Hij bleek weer in leven. Hij was een mens met een hemels lichaam geworden. Maar nog steeds dezelfde persoon.

Het bemoedigde de mensen, die hem zagen zo, dat ze van terneergeslagen mensen, die hun leider kwijt waren, mensen werden, die weer gingen leren. Nu van Jezus, die was opgestaan.

Tijdens het Pinksterfeest zouden we ook nog een keer een innerlijke inspiratie en krachtbron ontvangen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.