#60 Sterven en Opstaan

Zo’n tweeduizend jaar geleden is er een enorme doorbraak geweest in het leven zoals dat mogelijk was.

Een mens, Jezus, die leerde hoe je andere mensen geluk en voorspoed kon geven werd veroordeeld tot de dood aan een kruis. Maar wat gebeurde er drie dagen na zijn dood? Hij bleek weer in leven. Hij was een mens met een hemels lichaam geworden. Maar nog steeds dezelfde persoon.

Waarom dat gebeurde? De apostelen schrijven dat het kwam door de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn vrijwillige dood. Dat was als een offer te zien zoals de Joden dat gewoon waren als er met Pasen/Pesach in ieder gezin een lam werd geslacht en bij de Pesach maaltijd genuttigd. Door dat offer was er verzoening tussen God en mensen en is er ook verzoening mogelijk tussen de Joodse mensen en de mensen uit de volken.

Het bemoedigde de mensen, die hem zagen zo, dat ze van terneergeslagen mensen, die hun leider kwijt waren, mensen werden, die het aan iedereen gingen vertellen, die het maar horen wilde. Het bleek ook dat er een Geest was die mensen konden ontvangen zodat ze mensen van vrede werden en de meest bijzondere dingen rond hen gingen gebeuren.

Die dood van Jezus was op de dag voor een Pesach feest. Het opstaan van Jezus uit de dood was op de derde dag van dat Pesachfeest en de Geest ontvingen ze vijftig dagen later op het Joodse Pinksterfeest.

Het opstaan met een hemels lichaam was er daarna ook voor iedereen, die zich met Jezus had verbonden. Maar Jezus had ook gezegd, zolang je in deze wereld ben, kun je met mij verbonden zijn als je mij navolgt, jezelf verloochent en het leed wat op je pas komt wil verduren. Je kruis dragen noemde hij dat.

Dat opstaan in een nieuw leven was de belangrijkste boodschap van de nieuwe gemeenschap, die na de dood en opstanding van Jezus ontstond.

Overigens zei Jezus dat het ook zo zou zijn dat mensen, die zouden sterven door zijn volgelingen ook weer tot leven zouden kunnen geroepen. Er is in de kerken helaas weinig verwachting dat dit kan gebeuren hoewel er wel allerlei getuigenissen zijn van dit opstaan in het aardse leven.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.