Studie God leeft in Mij

Leren leven als engelen in de hemel

De apostel Paulus maakte het leven in Christus aan de mensen bekend.

Galaten 2:20. … ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Het ‘geloof’ dat in deze tekst staat is veel meer dan geloven dat Jezus bestaat. Het geloof zoals Paulus het bedoelt is ieder moment in vertrouwen leven met God.

Deze tekst geeft aan dat Paulus niet meer in eigen kracht en richting bezig was, maar dat hij leefde vanuit de kracht van Christus.

2 Korintiërs 12:9. … maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

Andere bronnen

Een praktisch boek is het boek ‘Leven na de genadeklap’ van Arie de Rover.

Er zijn nog diverse andere boeken waar het gaat over hoe het leven met God resulteert in wonderen.

Boeken over Heilige levens laten de praktijk zien.


We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.