#27 Geloven

Natuurlijk kun je in van alles en nog wat geloven, maar als het gaat om geloven in religieuze zin zijn er drie verschillende dimensies en in iedere dimensie kan je geloof groeien.

De eerste is het geloof in het bestaan van God.

De tweede is het geloof dat wat er in de Bijbel staat aan wijsheden en beloften ook werkelijkheid is.

De derde is een overtuiging door God gegeven dat je iets bijzonders zou kunnen doen of zou kunnen overkomen.

Het geloof in het bestaan van God
Veel christenen twijfelen wel eens, zou God er wel zijn en bekommerd Hij zich wel om mij? Op een ander moment weten ze het vast en zeker. God is er en Hij ziet mij. Ze zien Hem, ze voelen Hem en ze spreken met Hem.

Je kunt natuurlijk ook groeien in je contact met God. Dat staat op deze site allerlei informatie over.

Er zijn ook mensen, die als overtuiging hebben dat God niet bestaat. De Bijbel heeft als mening over deze mensen, dat deze overtuiging dwaas is.

Geloof in de inhoud van de Bijbel
Je gelooft als je, wat in de Bijbel staat, voor waar houdt en als je er ook naar leeft. Dat ernaar leven gaat best ver. Het is de bedoeling dat ons leven qua intentie en qua houding op dat van Jezus lijkt, toen hij op aarde leefde. Natuurlijk, wij als mensen, zijn allemaal verschillend. De één is praktisch, de ander een goede prater en weer een ander kunstzinnig. Maar we kunnen allemaal met dezelfde intentie en houding als Jezus leven.

We bedoelen het geloof dat, wat je over God en de mensen leest in de Bijbel, dat je dat voor waarheid houdt en dat je er ook naar leeft. Het bijzondere is, dat als je er ook naar leeft, dat je dan ontdekt, dat het ook werkt in je leven.

Als je in dit geloof wil groeien dat is het belangrijk te weten wat er in de Bijbel staat aan wijsheden en beloften. En dat je het toepast in je eigen leven. En dat je merkt dat daardoor jezelf en omstandigheden veranderen.

Veel mensen in Nederland geloven in christelijke waarden als eerlijk zijn, betrouwbaar zijn, integer en transparant zijn. En ook respect voor andere mensen en respect voor de natuur en respect voor het bezit van anderen. Als je die waarden ook in praktijk brengt, dan is dat ook een vorm van christelijk geloven. Ook als je zegt dat dit algemene waarden, die voor de hele mensheid gelden.

Omdat veel mensen in Nederland in dit soort waarden geloven en ook doen beschouw ik Nederland als een christelijk land.

Een innerlijke overtuiging door God gegeven
Sommige mensen hebben een stem van God gehoord, een droom gehad, een verschijning gezien of een innerlijke overtuiging gekregen, die hun leven een andere koers gaf.

Mensen, die deze innerlijke overtuiging kregen en hebben vorm gegeven hebben de wereld in de goede zin verandert.

Van voorbeelden kun je lezen in de Bijbel en ook als je levensgeschiedenissen van bijzondere mensen bestudeert.

Het is goed om te verlangen naar deze bijzondere soort geloof. Ben je nog jong in je geloof zoek dat een oudere wijze gelovige op om te toetsen of dit bijzondere geloof wel van God is.

Nuttelozen barrières
Er zijn verschillende barrières om te gaan geloven. Hier enkele voorbeelden en waarom ze geen barrière hoeven te zijn.

Ik ben er niet bij opgevoed.
In het begin van de kerk was er niemand bij opgevoed. Iedereen kan instromen. Je kunt qua geloof anderen gemakkelijk inhalen.

Ik geloof in de evolutietheorie.
De Bijbel vertelt waarom de schepping er is gekomen en wat het doel is van de schepping. De evolutietheorie probeert uit te zoeken hoe de ontwikkeling van de schepping is gegaan. Ga dus op zoek naar het doel van de schepping.

Maak een start
Je kunt op iedere dimensie van het geloof een start maken en groeien in geloof. Je kunt beginnen met geloven door contact met God te zoeken: “God in de hemel, als U bestaat, laat U dan iets van Uzelf zien of horen”. En wacht dan af.

Je kunt ook beginnen met in de Bijbel te lezen en te vertrouwen wat daar aan wijsheden en beloften in staat dat ook te gaan toepassen.

En wellicht krijg je een bijzondere ingeving van God, die je in beweging zet.

Leer geloven, het maakt je leven en van de mensen om je heen mooier en beter.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.