#68 Werkingen en krachten

In de Katholieke Kerk spreekt men wel van goede werken. Wellicht denkt u dan aan een aardige daad, die iemand doet voor iemand anders. Dit is een goed werk maar als de Bijbel er over spreekt moet je eerder denken aan iets doen in de kracht van de Heilige Geest.

In de kracht van de Geest kunnen allerlei dingen gebeuren. Een oplossing voor een financieel probleem. Een genezing van een ziekte. Een opwekking uit de dood zelf. Of dat je ineens vrij in plaats van gebonden bent.

De apostel Paulus zag zijn succes vooral als gevolg van de geestelijke kracht die door hem werkte. Hij zei ook: Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

Dus als u iets in de kerk of in de wereld wilt betekenen zoek dat de kracht van de Geest van God.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.