#50 Hemelse Rechtbank

Er is in ons leven een hemelse rechtbank werkzaam. Als dat zo is kun je er beter rekening mee houden.

Sommige mensen ervaren dat er een vloek op hun leven ligt omdat er steeds nare dingen gebeuren. Probeer er dan achter te komen wat de aanklacht is. Je kunt wellicht een verdediging aanvoeren. Of je kunt schuld bekennen, vragen om vergeving en het goede gaan doen.

Je kunt bij die hemelse rechtbank ook terecht voor onrecht, wat je overkomt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.