#20 Zegen Geven en Ontvangen

Zegenen is goede woorden uitspreken over iemand. En aangezien woorden kracht hebben, werken die woorden ook goede dingen uit.

Bij een zegen kun je denken aan iets wat als een compliment klinkt. Of aan iets dat mooi zou zijn als het groter wordt dan het nu is. Denk bijvoorbeeld aan meer bescherming, meer onverdiende gunst, meer rust, meer vrede, meer gezondheid en meer overvloed.

Het mooie is dat als jij zegent, jijzelf ook wordt gezegend. Dat is een geestelijke wetmatigheid. En het geeft extra kracht als je iets kan zeggen wat God op je hart legt.

Je kunt ook kwaad spreken over iemand of over iemand roddelen of lasteren. Dat werkt kwaad uit, ook voor jezelf. Zelfs het beoordelen van een ander kun je over het algemeen beter niet doen.

Als je over dat oordelen niet overtuigd ben is het goed om de studie over oordelen te lezen op deze site. Hier worden veel teksten genoemd om mensen, die (ver)oordelen, en dat zijn er velen in ons land, te waarschuwen. Zie link naar deze studie.

Er komt op termijn ook nog een Bijbelstudie over zegenen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.