Les Profeteren

<hier een eerste aanzet voor een les in profeteren. Deze les is dus nog lang niet compleet>

Deze les begint met basiskennis over profeteren.

En vervolgens met wat er nodig is voor iemand, die profeteert om het profeteren taak haar recht te laten komen.

Hij kunnen wij als mensen zo precies mogelijk bij de woorden van God komen? Ik moet denken aan twee elementen.

Basiskennis profeteren

Zien zoals God ziet.

Als mensen woorden spreken, die meest dicht in de buurt komen van de woorden, die God uitspreekt, dan hebben die woorden van mensen ook de meeste kracht.

Die woorden kun je alleen maar uitspreken als je op dezelfde lijn zit als God. En dan kan alleen maar als je God kent en ook hoe hij tegen de wereld aankijkt.

Een ambassadeur van een land kan zijn land niet vertegenwoordigen als hij zijn eigen land niet kent.

Wat allemaal op deze site staat zou je mijn inziens minimaal moeten kennen. In de kerk begrijpen we God naar mijn idee maar voor een beperkt deel.

Als je onvoldoende kennis hebt kun je de woorden van God niet plaatsen en ook niet ontvangen wat God zou willen.

Als je denkt dat God onze kerken geweldig goed vindt, dan zal je niet kunnen ontvangen als God ernstige waarschuwingen heeft voor de kerk. Je denk dan al gauw: “Wat moet ik hier mee, ik begrijp het niet”.

Tegen een katholiek, die gewend was woorden van God te ontvangen, zei ik eens. Stel dat God zou zeggen: “Sluit je aan bij een Protestantse kerk, wat zou je dan doen?” Voor een katholiek en andersom ook voor een protestant kan dit onbestaanbaar zijn. Terwijl vanuit Gods ogen kan dat in een bepaalde woonplaats wel het meest vruchtbare zijn om te doen.

Daarom is het goed voordat je als groep naar God gaat luisteren, dat je je eerst verdiept in hoe God tegen de mensen en de wereld aankijkt en dat staat wel allemaal in zijn woord.

Ook andere gaven zijn nodig.

Het tweede is dat bij jou naast de gaven van profetie ook andere gaven werken. Als je een woord van kennis hebt over een bepaald persoon dan maakt dat een weg vrij om ook een mooie profetie te hebben voor die persoon.

Als je inzicht krijgt over het functioneren van een gemeenschap, dan maakt dat de weg vrij om een profetische woord te ontvangen voor die groep.

Karakter van de profeet

Het werk van de profeet komt het meest tot zijn recht als de profeet op God lijkt. Uitgesproken woorden van God komen tot zijn recht als de persoon, die ze uitspreekt op God lijkt.

Daarom voor iedere profeet om na te gaan waar er nog een verschil is tussen God en jou als het om karakter gaat. Komt jouw liefde overeen met Gods liefde, jouw geduld met Gods geduld, net zo weinig vrees en angst als God, zeker van jezelf, vrijmoedig.

Als je van een afwijking t.o.v. God bewust wordt, neem je dan voor om anders te willen zijn, te denken en te reageren. Ter geruststelling: houd voor ogen dat we als onvolmaakte mensen zijn geboren. We doen ons best om volmaakt te zijn. En voor de rest is er genade van God.

Oefeningen

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.