#73 Profeteren

Wat is profeteren? Profeteren zijn de gedachten, gevoelens, bedoelingen en plannen van God bekend maken.

Dat bekend maken kun je doen door ze uit te spreken of via tekst bij mensen bekend te maken.

Een profetie kan gaan over wat God dwars zit en wat Hij in het algemeen voor een plan heeft.

Een profetie kan ook voor een persoon bestemd zijn of voor meer personen of voor een hele groep: een christelijke gemeente, een kerk, een stad, een streek, een volk, een land of een natie.

Als het over een plan van God gaat, dan betekent het dat, als je het uitspreekt, dat er dan kracht vanuit gaat. Ik heb dat dikwijls meegemaakt als je een profetie over een persoon uitspreekt. Het zet iets in beweging voor die persoon.

De ene keer gebeurt er meer dan de andere keer. De mate van verandering is afhankelijk hoe zuiver en gelovig de persoon is, die het uitspreekt en hoe ontvankelijk de persoon is die het ontvangt.

Aangezien profeteren belangrijk is, zou je tegen iedereen kunnen zegen: leer profeteren.

Nog een vraag: Moet je erbij zeggen dat de boodschap van God komt? Dat ligt er aan. Als het negatief zou werken, doe het doen niet. Het kan ook bemoedigend werken, doe het dan wel. Maar leg wel uit of laat zien dat het jouw mond is die de boodschap uitspreekt. Ons profeteren is onvolkomen. Je kunt er een beetje naast zitten of best wel flink naast zitten.

Daarnaast kan profeteren een niet goede bron hebben. Iemand heeft het zelf bedacht of een duistere persoon heeft het ingefluisterd. Dat is een een zogenaamde valse profetie. Daarom is de spirituele gaven van het kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is ook een belangrijke gave.

Wat profeteren niet is, is voorspellen. Het is niet in de toekomst kijken. Het is geen soort teletijdmachine. Er zijn wel veel mensen, die dit denken, maar dat is niet het profeteren zoals de bijbel bedoeld.

Maar omdat de plannen van God leiden in een bepaalde richting, zegt het wel iets over de toekomst. In die zin heeft profeteren een ‘voorspellende’ waarde. Zeker als het over de hele wereld gaat. Maar als een persoon niet wil, een daar bij blijft, dan zal het plan van God met hem of haar niet worden gerealiseerd. Hoe jammer ook. Een mens kan namelijk zijn eigen plan trekken.

En dan nog een punt. Zeker als het over mensen gaat, dan zal de boodschap in het algemeen positief zijn. God wil het goede met een mens. Hij wil dat ze mooie dingen leren en ontvangen.

Het zou voor een mens ook wel goed zijn als hij of zij werd gewaarschuwd. Als hij of zij te horen zou krijgen: Stop met …. of stop met …. Zoiets heb ik nog nooit over een persoon geprofeteerd. Misschien anderen wel.

De les bij dit onderwerp geeft aan hoe je profeteren kunt leren.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.