#73 Profeteren

Wat is profeteren? Profeteren zijn de gedachten, de gevoelens, de bedoelingen en de plannen van God bekend maken.

Dat bekend maken kun je doen door ze uit te spreken tegen mensen of je kunt ze via tekst of andere media overbrengen.

Een profetie kun je ontvangen via indrukken, die je krijgt, waarvan je zeker weet of verwacht dat die van God zijn. Het is als een pakketje om door te geven.

De indrukken kunnen van een heel verschillend karakter zijn. Van helder omlijnde imponerende indrukken tot behoorlijke vage indrukken.

Een profetie kan betrekking hebben op een bepaald persoon of op een hele groep met mensen, een christelijke gemeente, een kerk, een stad, een streek, een volk of een natie.

Omdat het over de wil van God gaat zit er ook kracht in wat je uitspreekt. Als de profetie over een persoon gaat en die persoon wil in de profetie meegaan zal de Geest van God meewerken in de richting van de profetie.

Dat geldt natuurlijk ook een groep, een kerk, een volk of een natie, die de profetie ter harte neemt. Ook dan zal de Geest van God meewerken in de richting van de profetie.

Profetieën zijn voor God een middel om iets te realiseren op aarde. De Heere God wil dat realiseren samen met mensen doen.

Als je dit goed tot je door laat dringen, dan besef je hoe belangrijk profeteren is. Daarom zou ik tegen iedereen willen zegen: leer profeteren.

Nog een vraag: Moet je er altijd bij zeggen dat de boodschap van God komt? Nou, nee, dat ligt er aan. Als het negatief zou werken, doe het doen niet. Als het bemoedigend zal werken, doe het dan wel.

Als je er wel bij zegt dat je de indruk hebt dat de boodschap van God is, bedenk dan of er uitleg nodig is over profeteren en doe dat dan ook. En het is ook goed om duidelijk te maken dat het jouw mond is, die de boodschap uitspreekt. Ons profeteren is onvolkomen. Misschien geef je Gods bedoeling niet goed weer.

Het is goed om bij jezelf goed na te gaan of de boodschap wel echt van God is. Wees er alert op of het wellicht je eigen hart is, die spreekt. Of dat het zelfs de duisternis kan zijn, die het je heeft ingefluisterd.

Mocht wat je uitspreekt niet van God is, dan is het geen goede profetie. Daarom is de spirituele gave van het kunnen onderscheiden van wat goed en kwaad is, een belangrijke gave.

Profeteren is duidelijk maken wat de wil van God is. Dat kan gaan over wat God uiteindelijk van plan is voor de toekomst. In die zin is profeteren de toekomst voorspellen. Er wordt wel eens gesuggereerd dat God in de toekomst kan kijken. Dat lijkt me niet. De Heere God heeft wel een verwachting van hoe mensen zullen reageren, maar is daar soms ook verbaasd, teleurgesteld of bemoedigd daar over.

Als een persoon niet in de richting, die God wil, wil bewegen en daar bij blijft, dan zal het plan van God met hem of haar niet worden gerealiseerd. Hoe jammer ook. Een mens kan namelijk zijn eigen plan trekken. Dit geldt ook voor een hele groep waarover de profetie gaat.

Als de profetie over het volk Israël gaat of over de hele wereld, dan is de druk vanuit de hemel groot en zal steeds groter worden, zodat uiteindelijk toch gaat gebeuren wat de bedoeling van God is.

En dan nog een punt. Zeker als het over mensen gaat, dan zal de boodschap, die wij moeten brengen, in het algemeen positief zijn. God wil het goede met een mens. Hij wil dat ze mooie dingen leren en ontvangen.

Profeteren kan ook een waarschuwing of vermaning bevatten. Dat kan voor een mensen ook heel noodzakelijk zijn. Als hij of zij te horen zou krijgen: Stop met …. of stop …. Zoiets heb ik nog nooit over een persoon geprofeteerd. Misschien anderen wel.

En dan tenslotte, de kerk heeft eeuwenlang het profeteren nagelaten. Het hoorde in het begin van de kerk er bij. De kerk werd gebouwd door apostelen en profeten.

Omdat we er van jongs af niet mee zijn opgegroeid is het moeizaam om het profeteren ons weer eigen te maken. Het vraagt om een inspanning, maar het weer leren is zeker mogelijk.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.