#73 Profeteren

Wat is profeteren? Profeteren zijn de gedachten, de gevoelens, de bedoelingen en de plannen van God bekend maken.

Dat bekend maken kun je doen door ze uit te spreken tegen mensen of je kunt ze via tekst of andere media bij mensen weer te geven.

Een profetie kun je ontvangen via indrukken, die je krijgt waarvan je zeker weet of vermoed dat die van God zijn. Het kunnen helder omlijnde indrukwekkende indrukken gaan, maar het kunnen ook vage indrukken zijn.

Een profetie kan betrekking hebben over een bepaald persoon of voor een hele groep met mensen, een christelijke gemeente, een kerk, een stad, een streek, een volk, een land of een natie.

Een profetie kan tot inzicht leiden en als zodanig belangrijk voor al dan niet wegen, die je zou willen gaan.

Een profetie kan ook gaan over iets wat Gods bedoeling is. Dan betekent het dat, als je het uitspreekt, er dan kracht vanuit gaat.

Als je een profetie over een persoon uitspreekt, dan zet het iets in beweging voor die persoon. De mate van verandering is afhankelijk hoe zuiver en gelovig de persoon is, die het uitspreekt en hoe ontvankelijk de persoon is die het ontvangt.

Profetieën zijn voor God een middel om iets te realiseren op aarde. De Heere God wil dat realiseren samen met mensen doen.

Als je dit goed tot je door laat dringen, dan besef je hoe belangrijk profeteren is. Daarom zou ik tegen iedereen willen zegen: leer profeteren.

Nog een vraag: Moet je erbij zeggen dat de boodschap van God komt? Dat ligt er aan. Als het negatief zou werken, doe het doen niet. Als het bemoedigend zal werken, doe het dan wel.

Maar leg de functie van profeteren dan wel uit. En het is ook goed om te vertellen dat het jouw mond is, die de boodschap uitspreekt. Ons profeteren is onvolkomen. Misschien geef je God bedoeling niet goed weer.

Een profetie kan een niet goede bron hebben. Iemand heeft het zelf bedacht of een duistere persoon heeft het ingefluisterd. Dat is een een zogenaamde valse profetie. Daarom is de spirituele gaven van het kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is, een belangrijke gave.

Wat profeteren niet is, is voorspellen. Het is niet in de toekomst kijken. Het is geen soort teletijdmachine. Er zijn wel veel mensen, die dit denken, maar dat is niet het profeteren zoals de Bijbel bedoelt.

De plannen van God leiden echter wel in een bepaalde richting. Het zegt dus wel iets over de toekomst. In die zin heeft profeteren een voorspellende waarde.

Als een persoon niet in de richting, die God wil, wil bewegen en daar bij blijft, dan zal het plan van God met hem of haar niet worden gerealiseerd. Hoe jammer ook. Een mens kan namelijk zijn eigen plan trekken. Dit geldt ook voor een hele groep waarover de profetie gaat.

Als de profetie over het volk Israël gaat of over de hele wereld, dan is de druk vanuit de hemel groot en zal steeds groter worden zodat uiteindelijk toch gaat gebeuren wat de bedoeling van God is.

En dan nog een punt. Zeker als het over mensen gaat, dan zal de boodschap, die wij moeten brengen, in het algemeen positief zijn. God wil het goede met een mens. Hij wil dat ze mooie dingen leren en ontvangen.

Het zou voor een mens ook wel goed zijn als hij of zij werd gewaarschuwd. Als hij of zij te horen zou krijgen: Stop met …. of stop met …. Zoiets heb ik nog nooit over een persoon geprofeteerd. Misschien anderen wel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.