#66 Vrucht van de Geest

Als meer van de Geest van God in mensen komt, dan veranderen mensen daardoor. Hoe meer van de Geest des te meer dat het een mens zal beïnvloeden.

De gevolgen zijn tweeërlei. Als eerste voor de mensen zelf. Het lijkt op karaktervorming. Er komt meer respect, meer betrokkenheid, meer bewogenheid voor andere mensen. Ook meer vreugde en blijdschap.

En het tweede is dat iemand voor de omgeving ook meer zal betekenen. De Geest van God, die bij iemand intrek heeft genomen, beïnvloed ook andere mensen. Ze leren ook God kennen, ze worden meer vrij, ze worden meer gezond. Etc.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.