#42 Onderwijs

Leren van anderen is belangrijk. Het zelf vervolgens weer doorgeven aan anderen ook. Zo gaat kennis van de ene generatie over naar de volgende generatie. Zo komen we verder met elkaar, is er een opgaande lijn mogelijk.

De christelijke vorm van overdracht van onderwijs heeft drie kenmerken. Althans als we de vorm, die in de Bijbel naar voren komt als maatgevend zien.

Dat is geen overdracht via lesboeken en frontaal lesgeven. De overdracht gebeurt via levensverhalen van personen, verhalen over de geschiedenis van het volk, via bijzonder symbolische feesten, via ´drama´, via muziek, via liederen, via poëzie, via levensspreuken en liefdesgedichten en dan ook nog via regelgeving en geboden.

De achtergrond van al die verschillende middelen is lijkt mij dat de werkelijkheid zo ingewikkeld is, dat die het best kan worden overgedragen door beeldende vormen.

Het tweede kenmerk is de inspiratie. Inspiratie van de Geest van God leidt er toe dat als je iets vertelt, je beelden en verhalen gebruikt waar je aan moet denken. Een volgorde omdraait in je verhaal. Of ineens gaat luisteren in plaats van spreken. En zoveel andere dingen meer.

Het derde kenmerk is de praktische ervaring. De theorie is er voor om het praktisch te gaan doen. En uit de praktijk ontdek je de theorie. Dit heb ik vele malen meegemaakt. Hoe God mij hielp in de praktijk om iemand pastoraal te helpen en hoe ik vervolgens ontdek dat die waarheid ook al in de Bijbel staat.

Om dit laatste handen en voeten te geven tref je werkvormen aan op deze site, vragen en opdrachten. De 110 onderwerpen op deze site zijn er allemaal voor om je leven beter te gaan leven. Er is geen onderwerp zonder praktische toepassing.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.