#42 Onderwijs

Leren van anderen is belangrijk. Het zelf vervolgens weer doorgeven aan anderen is ook belangrijk. Zo gaat kennis van de ene generatie over naar de volgende generatie. Zo komen we verder met elkaar, is er een opgaande lijn mogelijk.

Als we onderzoek doen in de Bijbel naar leren dan zijn er drie kenmerken van het onderwijs op te merken.

Het onderwijs gebeurt niet zozeer via lesboeken en frontaal lesgeven. De overdracht gebeurt via levensverhalen van personen, verhalen over de geschiedenis van het volk, via bijzonder symbolische feesten, via ´drama´, via muziek, via liederen, via poëzie, via levensspreuken en liefdesgedichten en dan ook nog via regelgeving en geboden.

De achtergrond van al die verschillende middelen is lijkt mij dat de werkelijkheid zo ingewikkeld is, dat die het best kan worden overgedragen door beeldende vormen.

Het tweede kenmerk is dat je je bij het onderwijs je laat leiden door inspiratie. Inspiratie van de Geest van God leidt er toe dat als je iets vertelt, je beelden en verhalen gebruikt waar je aan moet denken. Een volgorde omdraait in je verhaal. Of ineens gaat luisteren in plaats van spreken. En zoveel andere dingen meer.

Het derde kenmerk is de praktische ervaring. De theorie is er voor om het praktisch te gaan doen. En uit de praktijk ontdek je de theorie. Dat laatste heb ik zelf veel keer meegemaakt. Hoe God mij hielp in de praktijk om iemand pastoraal te helpen en hoe ik vervolgens ontdekte dat die waarheid ook al in de Bijbel te vinden was.

Om dit laatste handen en voeten te geven tref je werkvormen aan op deze site, vragen en opdrachten. De 110 onderwerpen op deze site zijn er allemaal voor om beter te gaan leven. Er is geen onderwerp zonder praktische toepassing.

Voor u als lezer is belangrijk om te weten: “Ben ik leerbaar”. Dat je leerbaar bent is namelijk niet vanzelfsprekend. Je kun ook alleen leerbaar zijn op een bepaald terrein. Leerbaar zijn heeft te maken met je nieuwsgierigheid, heeft ook te maken met uitdagingen aangaan.

Als je weinig leerbaar bent zul je niet veel verder komen in het leven. Als je wel leerbaar bent zullen nieuwe vergezichten in je leven zich openen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.