#42 Onderwijs

Bij het christelijk geloof is onderwijs heel belangrijk. Je kunt namelijk leren hoe je een mooi en gelukkig leven kunt krijgen.

De eerste grote stap werd door God gezet toen Hij het volk Israël ging onderwijzen. Hij deed dat toen ze werden bevrijd uit Egypte en door de woestijn gingen naar hun eigen land.

Het onderwijs in de woestijn is in vijf boeken beschreven. De Joden noemen die vijf boeken ‘de torah’, dat kun je in het Nederlands vertalen met ‘het onderwijs’.

Veel van wat in de torah is te lezen moest men ook gelijk in de praktijk brengen. Zowel bij de Joden als bij de christenen moet het onderwijs een praktische toepassing hebben.

Welke kenmerken heeft dit onderwijs?

Het legt ingewikkelde dingen van het leven uit met verhalen over de levens van mensen, die eerder leefden. Denk aan Adam en Eva, aan Noach en de zondvloed, over Abraham, Isaac en Jacob en over Jozef. En niet te vergeten over de reis van het volk Israël door de woestijn.

Het leert ingewikkelde concepten van het leven uit door feesten te vieren. Er zijn zo’n kleine tien feesten. Door die feesten te vieren leren we thema’s in het leven te begrijpen.

Het vormt onze gewoonten van leven en daardoor ook ons karakter. Weest nauwkeurig in wat je eet en wat je doet met hygiëne. Leer je op je hemelse Vader te richten. Leer een levensmissie uit te voeren. Leer te geven. Leer te ontvangen.

Er staat nog veel meer onderwijs over het leven in de Bijbel, maar de de torah is een grote eerste stap.

Het onderwijs dat Jezus gaf is natuurlijk van een bijzondere klasse. Wie kent niet het verhaal van de verloren zoon en van de barmhartige Samaritaan.

Bij Jezus kunnen we ook leren hoe je onderwijs kunt geven. Hij laat onderwijs altijd aansluiten bij een opening voor een leermoment over welke onderwerp dan ook maar relevant is. Als je dit wil doen heb je parate kennis nodig en ook inspiratie van de Heilige Geest.

Inspiratie van de Geest voor de eerste stap, hoe je het onderwerp aankaart en wat je zegt of juist niets zegt maar iets doet. En ook inspiratie voor de tweede stap. En hoe het verder gaat. Leer van Jezus hoe Hij dat deed.

En als je ergens een verhaal moet houden of een presentatie moet geven. Waar begin je het verhaal, draai het om maar het anders etc. onder inspiratie van de Heilige Geest.

Van het dienend bezig zijn in de praktijk kun je enorm veel leren. Uit de praktijk kun je de theorie ontdekken. Dit heb ik ook zelf meegemaakt. Hoe God mij hielp in de praktijk om iemand pastoraal te helpen en hoe ik vervolgens ontdekte dat die waarheid ook al in de Bijbel te vinden was.

Om je te prepareren op die parate kennis heb ik deze site gemaakt. Hier tref je deze algemene verhaaltjes aan. En verder wat meer gedegen lessen met werkvormen en al. En hele studies over meer dan honderd onderwerpen.

Voor u als lezer is belangrijk om te weten: “Ben ik leerbaar”. Dat je leerbaar bent is namelijk niet vanzelfsprekend. Je kun ook alleen leerbaar zijn op een bepaald terrein. Leerbaar zijn heeft te maken met je nieuwsgierigheid, heeft ook te maken met uitdagingen aangaan.

Als je weinig leerbaar bent zul je niet veel verder komen in het leven. Als je wel leerbaar bent zullen nieuwe vergezichten in je leven zich openen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.