#15 OMgaan met Somberheid

In onze tijd hebben veel mensen hun hoop op de toekomst verloren. Dat is jammer. Ook niet echt nodig. Want via allerlei wegen is er zeker hoop te vinden.

Je moet alleen weten waar je het moet zoeken. Dit onderwerp wil je daarmee helpen. Dat er hoop bij je komt in plaats van wanhoop. En dat er hoop is in plaats van depressiviteit.

Hoop kun je vinden door de mensen om je heen te zien waar je van houdt. Door het mooie van de relaties met je ouders, familie, vrienden, buren, kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen en welke andere relaties dan ook te zien en te ervaren.

Hoop kun je ook vinden door te gaan geloven in God. Velen kennen wel het rijtje van drie: geloof, hoop en liefde. Geloof leidt tot hoop. En dat is echt zo. En hoop leidt trouwens tot liefde. En degen, die er ervaring mee hebben weten ook: liefde leidt ook weer tot hoop. Vandaar ook de alinea hierboven over het mooie van relaties.

Hoe kun je mensen helpen, die neerslachtig zijn? In ieder geval door hen je genegenheid te laten zien. En voor gelovige mensen: hen helpen de hulp van boven te accepteren.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.