#19 Liefde geven en Ontvangen

Liefde in de Bijbel is genegenheid, dat je iets voor een ander doet zonder er iets voor terug te krijgen: onbaatzuchtige liefde dus.

Dat soort liefde is een kracht, een medicijn voor wie ze ontvangt maar ook voor wie ze geeft. Jaag daarom die liefde na.

God de Vader en Jezus de Zoon geven het voorbeeld van hoe dat liefhebben en die liefde is.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.