#37 Huwelijk

Één van de plannen van God is, dat een man en een vrouw zich met elkaar verbinden om zo een twee-eenheid te zijn. Niet meer dat je alleen door het leven gaat, maar dat je samen door het leven gaat. En dat in goede dagen, maar ook in dagen dat het moeilijk is. In dagen dat je het bijzonder met elkaar kunt vinden, maar ook in dagen dat je het moeilijk hebt met elkaar.

Het samenleven van een man en een vrouw op die manier is tegelijkertijd ook het beeld van de relatie van God met de mensen. Ook als een twee-eenheid. In goede en in slechte dagen. In tijden dat we elkaar begrijpen en in tijden dat we het moeilijk hebben met elkaar.

Het was en is ook het idee van God dat in die relatie tussen een man en een vrouw ook kinderen geboren zouden worden. Zwangerschap, bevalling, kinderen groot brengen is een enorm project. Dat is zwaar voor één persoon. Voor een twee-eenheid is dat beter te doen.

Het samenleven als twee verschillende mensen in nauwe verbondenheid zorgt voor iets wat de Bijbel een geheimenis noemt. Hoe mooier de relatie des te meer geeft die relatie een extra dimensie. Meer kracht, meer vreugde, meer voorspoed, meer ontwikkeling van talenten.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.