Mee Doen?

We hopen dat er mensen zullen zijn, die ons bij deze enorme klus willen gaan helpen.

Natuurlijk is dan wel de vraag of eis om dat met het hanteren van dezelfde uitgangspunten te doen, dan die wij tot nu toe aanhouden.

Dit zijn die uitgangspunten.

1. Een houding, dat je wilt luisteren naar de tekst en naar inspiratie van de Geest ongeacht je mening of de overtuiging van de traditie waarin je bent groot gebracht.

2. Over een onderwerp wil je alle teksten, waarin het Hebreeuwse of het Griekse woord van het onderwerp in voorkomt, verzamelen.

3. Je bent bereid om over die teksten na te denken, te mediteren en te bidden.

4. Wat je onder inspiratie van de Geest denkt te kunnen leren van de teksten, daarvan ben je bereid om die te overwegen.

5. Je wil de leerpunten pas publiceren als je ze hebt getoetst in de praktijk. Tenminste, voor zover het mogelijk is om die te toetsen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.