Mee Doen?

Ik hoop dat één of meer mensen mij bij dit monnikenwerk gaan helpen. Dit zijn voor mij de uitgangspunten, die gelden voor dit werk., die gelden natuurlijk ook voor iemand, die mee wilt doen. Van harte welkom.

De uitgangspunten zijn:
1. Een houding, dat je wilt luisteren naar de tekst en naar inspiratie van de Geest ongeacht je mening of de overtuiging van de traditie waarin je bent groot gebracht.
2. Over een onderwerp wil je alle teksten, waarin het Hebreeuwse of het Griekse woord van het onderwerp in voorkomt, verzamelen.
3. Je bent bereid om over die teksten na te denken, te mediteren en te bidden.
4. Wat je onder inspiratie van de Geest denk te kunnen leren van de teksten, daarvan ben je bereidt om die te overwegen.
5. Je wil de leerpunten pas publiceren als je ze hebt getoetst in de praktijk. Tenminste voor zover het mogelijk is om te toetsen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.